Ett plus ett kan bli tre

  • Onsdag 10 Feb 2016 2016-02-10
E-post 0

Under förmiddagen idag hade jag förmånen att få träffa Jämställdhets- och Äldrevårdsminister under 50 minuter i GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime, regi. Ett möte det finns all anledning att kommentera.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Till att börja med fick jag själv en uppfattning om Åsa Regnér  som person. Hon skiljer sig rätt markant från många andra av ministrarna i regeringen Löfven. I sitt CV har hon två, för uppdraget, centrala erfarenheter. Ordförande i RFSU 2007-2012 samt landschef för UN Women i Bolivia fram till 2014. Hon har en grundkompetens i ett av hennes ansvarsområden och inte minst så har hon ett genuint intresse för frågor kring kvinnors möjligheter, rättigheter och förutsättningar. Hon ger både ett intellektuellt och bildat intryck. Hennes ansvarsområde lider dock av hur Stefan Löfven valt att organisera regeringen. Eller lyckas röra till det redan på organisationsnivån. Regnérs portfölj präglas av ”resterna” som blev över när alla andra kapat åt sig sitt vilket då har lett till att frågorna om hedersvåld och hederskultur hamnat under socialdepartementet.

Göran Persson hade en annan syn på jämställdhetsfrågor och nådde snabbt väsentligt bättre resultat när han utsåg Margareta Winberg till jämställdhetsminister och placerade dessa frågor i statsrådsberedningen. Direkt under honom själv.

På samma sätt som Stefan Löfven tryckt bort regeringens krishanteringsstab från statsrådsberedningen till ett fackdepartement har han tryckt bort jämställdhetsfrågor och kampen mot hedersvåld och hedersförtryck till ett departement som till vardags  handlägger omsorgsfrågor. Detta är en anomali i det som skall vara världens mest feministiska regering.

Mitt inspel på mötet med Regnér var att regeringen skulle ta ett modigare, och mer effektivt, grepp kring hedersvåldsproblematiken nu när ändå den nationelle samordnaren mot våldsbejakande extremisms arv skall redas ut.

Mona Sahlins uppdrag går ut i sommar och det resultatet skall förpackas på något sätt. Mitt förslag var att i en kommande SOU, eller annan förvaltningsmodell, lyfta in hedersrelaterade brott i detta arbete. De personer som radikaliseras i en religiös kontext kommer ofta från en hederskultur eller skapar en själva med stöd i olika teologier eller skrifter alternativt kulturella traditioner. Hedersvåldsproblematik och hederskultur är med andra ord inte en äldreomsorgsfråga, inte heller en jämställdhetsfråga. Det är ytterst en juridisk och polisiär angelägenhet med en gränsyta mot kulturen för att säkerställa att inga organisationer som bejakar hederskulturer eller implicit hedersvåld kan uppbära statliga eller kommunala bidrag.

Det finns mycket mer att säga om mötet och Sara Mohammad, GAPF självklare centralgestalt, kommer sannolikt att redogöra mer i detalj och ta upp andra perspektiv. Ett perspektiv som tål att poängteras är hur det kulturrelativistiska anslaget så här långt tillåtits bromsa utvecklingen av relevanta lagrum. Regeringen Löfvens staber domineras av postmoderna kulturrelativister. Barnäktenskap är förbjudna i Sverige och därmed borde anslaget vara just detta. Med det är det inte, det finns ett kulturrelativt motstånd på handläggarnivå mot detta anslag.

Kvinnors rättigheter är absoluta, inte relativa. I Sverige är mänskliga rättigheter enligt FN-stadgan och Europakonventionen absoluta, inte relativa. I Sverige är svensk lag absolut, inte relativt klankultur, religiös övertygelse eller ursprung.

Inalles har ändå Åsa Regnér, som på något sätt växte som minister i mina ögon, nu en unik möjlighet när Mona Sahlins arv paketeras vidare att göra skillnad. Få ett plus ett att bli tre. Kompetensen och engagemanget är det inget större fel på.

Dessvärre kommer det krävas av Stefan Löfven att han både inser och lever upp till att leda samt organisera en feministisk regering. På riktigt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se