Helene Bergman: Behovet av en demokratisk integrationsplan

Helene Bergman. Photo: Photo by Wilmarsgård
  • Fredag 12 feb 2016 2016-02-12
E-post 0

Hotas kvinnofriheten i Sverige i dag? Frågan är relevant att ställa. Det finns starka krafter som vill och är på väg att inskränka vår kvinnofrihet. En frihet som sedan århundraden regleras i våra svenska lagar. Det kanske är dags att ta några steg tillbaka och lära av vår egen historia. För utan historiska kunskaper kan vi inte bygga vår framtid.

Låt oss se bakåt några generationer. Varför inte till kung Karl XV (1826 – 1872) vars valspråk var att ” Land ska med lag byggas.” Under hans livstid,

  • 1864 förbjöds hustrumisshandel i Sverige. Drygt 150 år senare i Nordstan, i Göteborg, idag uppmanas män att slå en upprorisk hustru, bara inte slaget lämnar några fysiska skador eller märken på kroppen. Texten står att läsa i det tryckta häftet” Kvinnan i Islam”. Avsändare är Göteborgs Moské. Varje fredag och lördag delas häftet ut av islamistiska Dawah- missionärer i Göteborg.
  • 1872 förbjöds arrangerade äktenskap i Sverige. Båda könen garanteras rätten att välja äktenskapspartner.
  • Drygt 140 år senare i dag i Sverige finns minst 70 000 ungdomar som inte vågar tro på att de själva får välja livspartner. 8 500 av dom är i riskzonen för att bli bortgifta mot sin vilja i Sverige.

Siffrorna kommer från riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime, GAPF. För vilken jag förresten är Goodwillambassadör.

Så slutsatsen av bara dessa två exempel är att vi, trots våra svenska lagar som borgar för demokratin, har tillåtit parallella samhällssystem. Hur kommer det sig? Är det bristen på kunskap om vårt eget samhällssystem, som gör att inte lagarna följs? Är det en slapphet från myndigheter och politiker som i missriktad välvilja helt enkelt struntar i lagarna eller inte vågar stå upp för dom? Vem har ansvaret? Finns det någon? Eller gömmer sig alla bakom varandra?

Jag har bevistat politiska möten där kommunpolitiker menat att medmänskligheten står över lagen. Vilken medmänsklighet? Och för vem? Vad har vi då att hålla oss till om känslor får ta över i ett samhälle? Resultatet brukar bli att de svaga förlorar, medan de starka vinner. I de flesta fall är det kvinnorna och som Annika Borg bland annat skrev i Sydsvenskan för en vecka sedan, under rubriken:

“Hög tid för en asylprövning som inte diskriminerar flickor och kvinnor”

Statistiken från Migrationsverket visar att de senaste åren utgör ensamkommande unga män eller pojkar 80 procent av dem som kommer till Sverige för att söka asyl och uppehållstillstånd. Vad gäller andra asylsökande är majoriteten män. Mer sällan uppmärksammas den aspekt att migrationsströmmarna speglar en värdering där män har högre status än kvinnor. Män har frihet och kvinnors roller gör det svårare för dem att fly från krig och katastrofer. Det är således ingen tillfällighet att unga män möter på bilderna, utan en effekt av såväl prioriteringar som bristande kompetens i flyktingmottagandet. Ett land måste ha en plan för vad det vill åstadkomma. På nästan alla områden diskuteras kvinnors och mäns olika roller och hur en rättvis fördelning av resurser och makt ska ske. Migrationspolitiken kan inte få vara ett undantag. Var finns engagemanget och den politiska viljan, “skriver Annika Borg.

Vårt samhälle bygger på våra fyra grundlagar som är fundamentet för demokratin. Dessa grundlagar är regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och successionsordningen (SO). Grundlagarna är överordnade andra lagar och bestämmelser.

I vår svenska regeringsforms andra paragraf står att ” det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande på alla samhällsområden” Samhället ska verka mot diskriminering – även på grund av kön! Enligt vår konstitution utgår all makt från folket. I allmänna val röstar folket vart fjärde år på det parti som enligt våra grundlagar ska styra landet. I Sverige utövas den offentliga makten under de lagar som stiftats av de folkvalda i riksdagen.

En som är djupt oroad över Sveriges tillstånd är integrationspolis Ulf Boström i Göteborg.  Ulf Boström är förresten den enda integrationspolisen med specialkunskaper i Sverige.

Han är placerad i det nya polishuset i nordöstra Göteborg mitt i invandrarförorten Hjällbo, med grannarna Angered och Hammarkullen. En stadsdel med drygt 180 000 människor, de flesta från andra länder. Det är komplicerat att räkna ut hur många poliser som har yttre tjänst under ett dagpass. Det beror bland annat på olika slags ledigheter. Som minst är det sju poliser, som mest cirka 38 poliser.  Ulf Boström är polisen med förankring i den bistra verkligheten. Han menar att polisen inte längre kan uppfylla polislagens första paragraf som lyder:

“Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.”

Han menar också att det inte längre finns någon demokrati ute i förorterna.

“Jag är beredd att som polis stå upp för de mänskliga rättigheterna, men jag ser också hur mitt samhälle skadas, eftersom inget parti lyfter upp frågan om de grundlagar som vårt samhälle bygger på. Inget parti lyfter frågan om hur grundlagarna efterlevs av myndigheter och politiker.

Ulf Boström fortsätter:

“Jag hör hela tiden orden “ordning och reda,” samtidigt som jag ser hur mitt land raseras. Det är synnerligen viktigt att prata om det här. Först måste vi förstora och visa på bristerna. Sedan måste vi få veta vem som är ansvarig! Vi kan ta vilken myndighet som helst i Sverige. Det behöver inte handla om Polismyndigheten, eftersom det är alla myndigheter som praktiskt ska utföra det som grundlagen fastställt”.

Ulf Boström säger sig ha försökt få en förklaring på ordet ansvar i det offentliga Sverige, men har hitills inte lyckats!

“Vi har en Quisling i Sverige,”

“Den Quislingen heter okunskap och ansvarslöshet.”

Andra kanske skulle benämna det feghet, lättja eller egoism. Men så här har det inte alltid varit i Sverige, tvärtom. På 60,70 och 80-talen infördes de flesta lagar, uppemot 40 stycken som gav kvinnor och även männen den frihet vi än så länge har i Sverige. Lagar som gjorde Sverige till ett av de mest jämställda länderna i världen. Och som Staffan Dopping skrev i News 55 för några dagar sedan med rubriken:

“Jämställdheten är värd att skydda – vi måste vara stenhårda:

Sverige ligger i världstopp vad gäller jämställdhet. Det har inte kommit till av en lycklig slump. Men är vi verkligen stolta över vår jämställdhet, värnar vi den och är beredda att ta strid för den? Det är dags att vara rak och stenhård mot alla dem som i handling verkar för dess motsats: antijämställdhet.

 Vad ska man jämföra med? Ja vad sägs om 80 procent av världens länder? Eller med 90 procent av världens kvinnor? Eller låt oss jämföra med vårt eget Sverige för hundra år sedan! Sverige är idag ett av världens mest jämställda länder; här har man inte lägre människovärde för att man är kvinna. Både kvinnor och män får och kan ha alla yrken. Här bestämmer man över sig själv när man är myndig. Man får klä sig som man vill.

I Sverige kan en kvinna och en man gå på bio tillsammans utan att vara gifta eller förlovade. Ja, de kan dansa tätt intill utan att omgivningen rasar eller tittar snett. En kvinna kan vara chef över en man och tvärtom. Vi är i första hand människor, medborgare och medarbetare, ” fastslår Staffan Dopping. Så vad ska vi nu kräva av våra folkvalda politiker och myndigheter som uppbär lön i form av våra skattepengar? Ulf Boström, den ende integrationspolisen i Sverige föreslår följande:

“Det behövs en demokratisk, iskall integrationsplan. Syftet är att ha full koll på grundlagarna. Planen ska utföras pragmatiskt men med ett varmt hjärta”.

Mina två förslag är att omedelbart stoppa skattebidragen till de extrema islamisternas kvinnoförtryckande kampanjer. Dessutom bör regeringen omedelbart starta en landsomfattande folkbildning i Sveriges grundlagar och jämställdhet. Detta kan ses som det nationella integrationsprojektet.

Det tycks vara som om såväl infödda svenskar inklusive politiker och myndigheter, som nyanlända måste få kunskap om och mod nog att stå upp för det som gjort Sverige till det land som vi en gång var stolta över.

Helene Bergman

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se