Islamism: Problem och lösning i ett.

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 11 Feb 2016 2016-02-11
E-post 0

Ingvar Persson, Aftonbladet, tar upp gårdagens debatt i samband med att regeringens proposition överlämnades till riksdagen att förbjuda terrorresor. Persson pekar på lockelsen att endast repressiva åtgärder är lösningen  samt att ett förbud inte kommer hjälpa annat än på marginalen utan pratar mer om integrationsfrågor. Han har något rätt i detta resonemang men är dessvärre mycket långt ifrån att ha beskrivit komplexiteten i utmaningen eller ens vara i närheten av en lösning. I förra veckan gick Frankrikes parlament steget längre och röstade i första kammaren  igenom en lagstiftning som berövar dömda jihadister sitt franska medborgarskap. Aftonbladet har, bedömer Ledarsidorna.se , sannolikt rätt i att om en  person görs statslös snarare förvärrar detta situationen och desperationen.

Rättstillämpningen börjar trots allt detta ta fart i Sverige. En man hemmahörande i Stockholm har häktats, på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till terroristbrott. Mannen är 20 år gammal och misstänks för brott mellan den 1 och 31 januari i år, uppger Aftonbladet som har tagit del av häktningsbegäran.

Vi har, i vårt arbete mot resande stridande och jihadister i synnerhet hamnat i det som professor Paul Collier i sin bok ”Exodus” om migration kallar för ”panikläget”. Åtgärderna blir punktvisa, hänger inte ihop och kan i vissa fall antingen vara verkningslösa eller kontraproduktiva. Även fast repressiva åtgärder är en viktig, central, del av helheten, återstår en lång resa för den politiska nivån att förstå och sätta sig in i.

Å ena sidan har vi de som förespråkar i praktiken endast repressiva åtgärder, å andra sidan har vi de som tror att öppnare hjärtan och mer förståelse är lösningen. Ingen av dessa ser ut att förstå att radikaliserad Islam, i detta fall, kan endast lösas inom Islam. Under vissa förutsättningar. Och utan vår direkta inblandning.

IS, eller som många arabstaters regeringar kallar dem, DAESH, har stöd för den absoluta merparten av sina handlingar i Koranen. Ingvar Persson, med flera, missar totalt den teologiska diskussion som finns inom Islam. Vad i Koranen som är bundet av sin tid och kan skalas bort samt vad som är tidlöst. Samma diskussion som kristendomen hade under reformationen och därefter. Vad i Bibeln som var tidlöst och vad som var tidsbundet. Vad Persson och andra även missar är att Islam är kanske den mest fragmenterade av de abrahamitiska religionerna.

Ur denna splittrade religion har olika tolkningar utvecklats autonomt sedan Islam splittrades i två huvudfåror – Shia respektive Sunni. Tolkningar som alla, på ett eller annat sätt, har stöd i Koranen. Islam idag är en klanorienterad religion där uttolkningen av Koranen påverkas av klankulturella raster som på olika sätt söker stöd för just sina traditioner och tillämpningar i religionen. Såväl terror som hedersvåld bottnar i denna explosiva mix av klankultur och religion.

Sunni-Islam, för att ta ett exempel, består av fyra ortodoxa lagskolor eller grundtolkningar av Koranen. På olika sätt influerade av Platon och Aristoteles och den tid samt den miljö de formades. Shafi, Maliki, Hanafi och Hanbali. Ur dessa grundtolkningar, eller rättstolkningar, finns sedan ”derivat” i form av Salafismen, som är ett derivat av Hanbalismen den minsta och kanske mest radikala av de ortodoxa tolkningarna och som ligger IS egen tolkning nära. Salafismen utvecklade senare Wahhabismen, Saudiarabiens statsreligion.

Islam har dessutom inget gemensamt sammahällande överhuvud, ens på nationell nivå.  Marocko är dock undantaget i detta då kungen är religiöst överhuvud i enlighet med konstitutionen. Förutom då just IS / DAESH som utropat just ett kalifat med globala ambitioner med ett statsöverhuvud som samtidigt är religiös ledare och ensam uttolkare.

Kampen mot radikaliserad fundamentalistisk Islam kan bara vinnas med en reformering av Islam. Den måste dessutom ske från grunden, ur klankulturen och klandynamiken.  En reformering som inte kan tvingas fram utan måste ske inifrån vilket dr Magnus Norell pekar på i boken ”Kalifatets återkomst”. En reformering måste börja med den minsta bygggstenen som bas. Klanen. Av egen vilja.

Först då kommer vi kunna få till en förändring. Islam, och förståelsen av klankulturen, är en del av lösningen av radikaliserad islamism lika mycket som den är en del av problemet. Hur konstigt det än kan låta. Men lösningen kan vi bara finna den dag våra politiska ledare får den insikten. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se