Lugnt lutad tillbaka

  • Tisdag 16 Feb 2016 2016-02-16
E-post 0

Sveriges stora problem är att det tar alldeles för lång tid för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, i genomsnitt skandalösa sju år.

Troligen ligger en del av förklaringen i att nyanlända inte fått en chans att flytta dit jobben finns, att de inte fått svenskundervisning under asyltiden, att det varit svårt att få sin examen godkänd och att de inte erbjudits snabba utbildningar till jobb som faktiskt finns.

Detta menar Karin Pettersson på Aftonbladet Ledare.

Vi kan inledningsvis konstatera att hon har en dålig dag inom detta ämne. Sveriges stora problem är att endast 50 procent av de nyanlända ”är i sysselsättning” efter mellan sju och åtta år, efter femton är är siffran 65 procent. Aftonbladets Ledarredaktion har en tendens att vara slarvig med siffror vilket gör att resten av artikeln måste faktagranskas. Begreppet ”I sysselsättning är även det ett begrepp med ett stort svart hål bakom sig. Det innebär att du är i arbete eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd en timme i veckan. Inte att du kommit in på arbetsmarknaden vilket Pettersson påstår.

Det finns ett värde i att visa viss noggrannhet när siffror skall rabblas eller begrepp skall hänvisas till. Är de korrekta ökar trovärdigheten, är de slarvigt sammanställda eller relaterade till alternativt direkt missuppfattade minskar densamma.

Vidare pekar hon på svårigheten att få examina godkänd eller att snabbutbildningen till jobb inte fungerar. Inte heller här har Aftonbladet Ledarredaktion, socialdemokratins och LO:s fönster mot världen, verkligheten korrekt uppfattad. Svårigheterna är inte för de som har en arbetsmarknadsadekvat utbildning att få jobb i Sverige. Svårigheterna är för de som saknar fullgjort gymnasium. 2014 var 44 procent endast förgymnasialt utbildade som beviljats asyl från Syrien och dess statslösa palestinier, Eritrea, Irak, Somalia och Afghanistan enligt Statistiska Centralbyrån . Detta är tidigare redogjort för av docenten i Nationalekonomi Tino Sanandaji som mycket riktigt pekar på att SCB använder sig av internationellt erkända begrepp emedan Arbetsförmedlingen, som Aftonbladet och regeringen lutar sig på, har egna definitioner som är direkt missvisande eller missledande.

När till och med de enklaste arbetsuppgifterna på den svenska arbetsmarknaden kräver fullgjort gymnasium så finns inte förutsättningarna för att få ut dessa utan fullgjord förgymnasial utbildning i rimlig tid om inte arbetsmarknaden i grunden förändras. Det är inte heller rimligt att anta att dessa kommer ut i ett arbete, med denna utbildningsbakgrund, med månadslöner på runt 20 000 kronor vilket är lite knappt en svensk medellön. Såvida inte stat och kommun kompenserar med lönebidrag. Detta är dock en farlig väg långsiktigt då den motverkar alla signaler till att utbildning skall ge avkastning på något sätt.

Men Pettersson, och LO, har helt rätt i att den svenska modellen med att arbetsmarknadens parter skall sätta lönerna och utan att den politiska nivån skall lägga sig i måste råda. Och kommer sannolikt råda. Marknaden är en mycket stark aktör.

Hon kan, tillsammans med Karl Petter Thorwaldsson samt övriga lugnt luta sig tillbaka och låta arbetsmarknadens parter sätta lönerna. För en dag kommer det dyka upp just det antal jobb som krävs för att få ut alla dessa syrier, eritreaner, irakier, somalier och afghaner som har endast har en förgymnasial utbildning. För en somalier i yrkesverksam ålder i snitt 1,8 år, för en syrier 7,3 år enligt FN:s statistik.

En dag kommer nog jobben till slut. Med vidhängande lönenivå som parterna satt baserat på utbildningsnivån. Det är bara en fråga om när och vad dessa jobb innebär. Och vad marknaden är beredd att betala. Vi kan lugnt luta oss tillbaka.

Eller?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se