Maskeradbalen

  • Måndag 29 Feb 2016 2016-02-29
E-post 0

Stefan Löfven och regeringen förbereder en backup-plan för en ny flyktingkris – där EU vägrar att samverka. Enligt statsministern håller tiden på att rinna ut för en gemensam lösning mellan länderna.

– Om inte EU kommer överens är det stor risk för kaos, säger Löfven.

Kaosartat är det redan i Regeringskansliet. Ledarsidorna.se källor vittnar om politiska staber som inte är överens, verksamma mer eller mindre arbete dygnet runt för tjänstemännen som uppvisar allt högre sjukskrivningstal samt ett arbetsklimat som nått nya lägstanivåer. Gustav Fridolins ”beställning” (enligt hans egna ord) av Ylva Johansson, S, som överrock med interventionsrätt (omskrivet som ”initiativrätt”) i såväl utbildnings- som bostadsdepartementens politikområden är inte helt solid. Framför allt inte efter att Stefan Löfven motiverat utnämningen med att dessa departement under dess nuvarande ledarskap präglats av för mycket av stuprörstänkande.

Språkrörens hämnd, eller det politiska skottet i Stefan Löfvens rygg, lät inte vänta på sig.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

I en DN-intervju lägger Miljöpartiet fram sina förslag som om det vore regeringens. Gustav Fridolin ger intrycket av att det är regeringens samfällda målsättning att ta tillbaka migrationen till volymer om 100 000 – 150 000 per år.

Att Fridolin och Romson så pass öppet går emot en svensk regeringschef samt för förhandlingar i media har förvånat regeringarna inom EU. Ett beteende mer vanligt i mer teatralt präglade politiska kulturer som Italien, Spanien och Frankrike.

Detta samtidigt som Morgan Johansson, som ansvarar för området, konstaterat att även om migrationen skulle landa på 70 000 personer skulle ytterligare begränsande åtgärder behöva vidtas. Morgan Johansson har, som en liten teknisk detalj, ännu inte fått någon överrock på sig.

Det är ingen hemlighet längre att Justitiedepartementet är illa sedda hos Finansdepartementet då Magdalena Andersson mer eller mindre dagligen nu måste krishantera migrationsområdet. De missade prognoserna, önsketänkandet och ständigt ofullständiga underlag från Morgan Johanssons stab har präglat dialogen mellan departementen under hela mandatperioden rapporterar källor från tjänstemän i Regeringskansliet.

Under tisdagen träder även den tvingande lag om kommunplacering av flyktingar som erhållit uppehållstillstånd i någon form. Totalt kommer Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner vara 21 702 för 2016. Vilka kategorier som ingår i denna siffra framgår inte men det är inte orimligt att anta att Migrationsverket nu tömmer Anläggningsboenden på de som har giltigt uppehållstillstånd samt ensamkommande barn vilket då skulle få siffrorna att korrespondera hjälpligt. Kvar i anläggningsboenden kommer 164 901 migranter av olika slag vara som väntar på beslut.

Givet att hälften av dessa får bifall på sina ansökningar under året kommer kommunerna under 2017 behöva beräkna för en fyrdubbling av mottagandet. För Stockholms stad, som tagit emot proportionellt få kommunplaceringar så innebär detta i reella tal 2 800 för 2016 och nästan 11 000 kommunplaceringar 2017. Som jämförbart tal kan Stockholmsförorten Husby användas, detta utanförskapsområde hade 2014 drygt 12 000 invånare. Att bostadsbristen är en utmaning vittnar Bostadsförmedlingens statistik om. Den genomsnittliga kötiden för en bostad i Stockholms län är idag 7,7 år. Hur socialdemokraterna i Stockholms stadshus ska skaka fram ett nytt Husby med all kringliggande infrastruktur på 12 månader är i dagsläget okänt för redaktionen vid Ledarsidorna.se.

Löfvens stab arbetar nu dygnets 24 timmar med ett enda alternativ, att få EU att dela på bördan. Han uppges vara på dåligt humör då han anser att de övriga länderna borde öppna upp mer. Något som inte kommer hända.

Han anger att han idag samarbetar med ”likasinnade” som Finland, Tyskland och Österrike för att uppnå en förändring men nämner inte i vad dessa”likasinnade” ha för vinst i att arbeta med Sverige. Samtliga av dessa länder har stängt gränserna eller påbörjat snabbspår för repatriering av sådana utan asylskäl.

Vad statsministerns rådgivare missat är att många länder nu dels upplever en ökad stress av migrationen och dels följer den svenska utvecklingen noga för att inte upprepa Sveriges agerande. Inte bara genom den brittiska tidningen Mail utan även genom rapporter från sina Stockholmsambassadörer enligt källor i Berlin, Bryssel, London och Paris.

Det är ingen slump att allt färre EU-länder lyssnar på oss. Vad deras ambassadörer rapporterar hem liknas numera vid många ministerier i Europa mer vid en recension av en maskeradbal än en diplomatisk rapport om ett EU-lands inrikespolitik.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se