När det önskade blir oönskat

  • Onsdag 3 Feb 2016 2016-02-03
E-post 0

En grupp som mobiliserar ett ”Medborgargarde” har skapats på Facebook. Gruppen har namnet ”Gruppen för grannsamverkan för alla i Nora kommun ocensurerad”. Den senaste tiden har en stor del av inläggen varit kritik mot det blivande modulboendet för ensamkommande flyktingbarn i Nora. Ett par av gruppens drygt 700 medlemmar har argumenterat emot kritiken. Efter en diskussion om hur många som kan komma att bo i det nya boendet skriver en Norabo:

”Några stormavdelningar vore på sin plats.”

Kopplat till den meningen finns en bild på vad som ser ut som nazisternas halvmilitära kampförbund Sturm-abteilung, stormavdelning. En annan medlem svarar direkt:

”Vi måste få till ett smidigt system där vi kan mobilisera oss snabbt i stort antal och vara redo för konfrontation om så krävs.” 

Det var i slutet av förra veckan som dessa inlägg kom i Facebookgruppen. Under måndagen beslutade polisen i Lindesberg att granska innehållet.

– Vi vill snarast se om där förekommer något som kan vara brottsligt. Om det är så får vår förundersökningsledning titta på det, säger Robert Haslinger, chef för lokalpolisområdet i Lindesberg.

– Spontant kan jag säga att det inte verkar vara något brottsligt i det jag känner till.

Det finns en hel del problematik i rapporteringen kring företeelsen ”Medborgargarden”. Termen finn inte i en juridisk mening utan snarare tvärtom, alla medborgare har rätten att organisera tillsyn av till exempel grannars fastigheter samt rätten att ingripa vid brott enligt Brottsbalkens 24 kapitel, 7:e paragraf. En var har rätt att ingripa mot pågående brott som har fängelse på straffskalan.

Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Lag (1987:1211).

Detta skall ställas mot Lagen om Olovlig Kårverksamnet, Brottsbalkens 18 kapitel, 4:e paragraf:

Skärmavbild 2016-02-02 kl. 22.07.09

Lagen förbjuder att någon bildar eller deltar i en sammanslutning som utgör eller kan utvecklas till en olaglig trupp eller polis. Lagen förbjuder även att någon upplåter mark eller ger finansiellt stöd till en sådan sammanslutning. Lagen har använts sparsamt sedan den stiftades.

Polisen befinner sig idag i någon form av limbo. Samtidigt som polisen är beroende av ”medborgargarden” i dess mer fredliga – och organiserade former – och till och med uppmuntrar medborgare att söka stöd hos dessa som i Eslöv så finns det en brytpunkt där dessa går över i olovlig kårverksamhet. Ett exempel kan vi hämta från Eskilstuna under gårdagskvällen. Enligt polisen ska en väktare från Securitas blivit överfallen av ett gäng maskerade ungdomar strax före klockan halv sju på kvällen. Väktaren ska ha befunnit sig på torget i Fröslunda då ett gäng på cirka tio yngre personer kommit fram och sagt något i stil med

“Du har ingenting här att göra, här är det vi som styr”.

Vare sig ord som medborgargarde eller mobb återfinns i denna rapportering men händelsen är snarlik det vi såg i Stockholms statskärna. Å ena sidan har vi det önskvärda, engagerade medborgare som reagerar på pågående brott och ser efter varandra – å andra sidan organiserade personer som med våld tar över ordningshållningen i ett område utan polisens medverkan eller godkännande. Våldsanvändning som sker i ”förebyggande syfte” vilket inte har stöd i lagen utan tvärtom bör sortera under ”olovlig kårverksamhet”.

Media, ivrigt understödd av mediatörstiga okunniga politiker och ledarskribenter som försöker plocka lågt hängande frukter, förenklar nu grovt och börjar blanda in termer som inte har stöd någonstans. Detta är en farlig väg då vi i förlängningen inte kommer veta vad som är vad. Och i vilket syfte. Det finns även en stor risk i polisens ensidiga fokus på den sammanslutning som nu jagar runt i Stockholms innerstad med högerextrema förtecken. Så här långt har de gäng som med religiösa, kulturella eller kriminella förtecken kunnat ligga under medias radar. Ingen talar om den ordningshållning religiösa företrädare upprätthåller i utanförskapsområden. Där även fel klädsel kan ”bestraffas”.

Vi skall vara varsamma med orden. Till slut kan vi hamna i en situation där vi inte vet vad vi talar om. En situation där det även det önskade blir oönskat. Och tvärtom.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se