Panik i Stockholms socialförvaltning

  • Lördag 20 Feb 2016 2016-02-20
E-post 0

I Stockholms Stad, i bland annat Skärholmen, pågår för närvarande förberedelserna för att kunna möta de ökade volymer av kommunplacerade som förväntas när den tvingande lagstiftningen om mottagande träder i kraft den första mars i år. Bristen på socionomer, den formella kompetens som krävs för socialsekreterare och bidragshandläggare, gör sig kännbar i hela landet nu varför Stockholms Stad nu gör medvetet avsteg från de formella behörighetskraven och anställer personer utan kompetens till högre löner än de socialsekreterare de förväntas arbeta tillsammans med. Detta har inneburit att sju socialsekreterare valt att säga upp sig i protest.

Statsdelsnämndens ordförande, Vänsterpartiets Lorena Delgado, uppges ha varit en av de drivande i beslutet i Skärholmen. Delgado var, enligt Ledarsidorna.se källa, medveten om sänkningen av kompetensen samt de höjda lönerna för de utan formell kompetens men informerade inte statsdelsförvaltningens ledamöter, än mindre den sociala delegationens ordförande Liliane Svensson, S, som informerades först i efterhand av oppositionen. Inte av koalitionspartnern V.

Informationen delgavs i det anonyma mail till samtliga ledamöter i veckan som gick. Mailet går att ta del i som helhet men med anonymisering av personer i slutet av postningen. Stämningen och arbetsmiljön på stadsdelsförvaltningen präglas dessutom av låg takhöjd. Vid en direkt fråga från en borgerglig förtroendevald till socialförvaltningens chefer om de skulle klara av den ökade belastningen utan att behöva anmäla sig själva till IVO möttes politikern av försäkringar att förvaltningen hade situationen under kontroll.

Samma kväll sändes mailet ut av en anställd vars gräns uppenbarligen var nådd och att den anställde tvingades agera visselblåsare då denne insett att ledningen på direkta frågor från de förtroendevalda valt att ljuga.

Förutom det tveksamma demokratiska handlaget i beslutsgången, hur vänsterpartisten Delgado valt att hantera ärendet i relation med koalitionspartnern Socialdemokraterna samt inför oppositionen,  finns det en del att anmärka på. Vänsterpartiet i Stockholms Stad driver nu en politik för urlakning av kompetens samt driver bort de som har adekvat utbildning. Att den ökade belastning som den ökade pressen kommer innebära möts bäst med lägre kompetens och nu större vakanser. Det kompetens- och bildningsförakt som finns latent inom Vänsterpartiet blev med beslutet tydligt. Politiken som drivs bekräftar de resultat av Paul Collier, professor i nationalekonomi vid Oxford University, forskning om migration. Han kallar det vi ser i Stockholms Stad för ”panikläget”.

Stressen och pressen på välfärdssystemen innebär att beslut fattas snabbt, ofta med demokratiska underskott samt utan konsekvensanalys och utan att de hänger ihop inbördes. Besluten och beslutsprocessen leder i de flesta fall till en förvärrad situation enligt Colliers kartläggningar och forskning.

Stockholms Stad är ett kvitto på att de forskningsresultat som Collier kommit fram till i allt väsentligt stämmer. Stockholms Stads politiska lednings typ av beslut och beslutsprocess är bara ett av många exempel på något vi nu kommer kunna se i allt fler kommuner. Med allt vad det kommer innebära för hur vi kommer bli bemötta som medborgare och skattebetalare och vilken kvalitet vi får för våra gemensamma skattemedel.

Vi går in i panikläget nu. Paul Colliers panikläge. Som nu nått huvudstaden.

OBSERVERA ATT AVSÄNDAREN ANVÄNT SIG AV ETT ALIAS, KÄLLAN ÄR EJ RÖJD.

 

Skärmavbild av mailet från "Whistleblowern" i Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Skärmavbild av mailet från “Whistleblowern” i Skärholmens Stadsdelsförvaltning

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se