Skilda världar

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Söndag 7 Feb 2016 2016-02-07
E-post 0

Ingen i Sverige, inte ens pensionärerna, har fått det sämre av flyktingmottagandet.  Detta menar Göran Färm, tidigare Europaparlamentariker för Socialdemokraterna som menar drar slutsatsen att flyktingmotståndet och EU-skepsisen är ideologiskt snarare än faktabaserat.

Samtidigt kan vi i Göteborgsposten läsa om situationen i Sjumilaskolan i Göteborg. Förra terminen på Sjumilaskolan präglades av flera uppmärksammade händelser. Under sommaren skrev 26 av lärarna ett protestbrev mot skolans ledning, i oktober sköts en 26-åring till döds på skolans område utanför skoltid och i november utbröt ett upplopp. Ett 40-tal högstadieelever slog sönder det mesta som kom i deras väg efter att det stod klart att flera lärare skulle sluta. Sjumilaskolan har i dag 50 anställda pedagoger. Sedan höstterminen 2013, då rektor Anna Hjärne tillträdde, har 40 pedagoger slutat. Sju har gått i pension, två har sagts upp och resten har själva valt att sluta.

  • Under 2015 tog Sjumilaskolan emot 105 nyanlända elever, året innan var antalet 88. Av Sjumilaskolans 522 elever har 516 ett annat modersmål än svenska.
  • Hälften av socialsekreterarna i Ljusnarsbergs kommun är sjukskrivna på grund av det stora antalet flyktingar i kommunen.
  • Filipstad anser sig inte klara samhällsservicen efter att Migrationsverket i slutet av 2015 upphandlade ytterligare 1 300 platser.

– På kort sikt klarar vi inte skolgång och barnomsorg för de här barnen, säger kommunalrådet i Filipstad Per Gruvberger (S) som slår larm om att situationen är ohållbar.

Överlag råder ett ansträngt läge i hela landet, den skriande bostadsbristen är bara en. Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Vården, skolan och socialtjänsten. Alla tre står inför enorma påfrestningar, visar de rapporter som länsstyrelserna lämnat gällande kommunernas situation i flyktingfrågan. Anneli Bergholm Söder, operativt ansvarig vid MSB, kommenterade under senhösten 2015 rapporterna från länsstyrelserna:

-Det visar att samhället är hårt belastat och det här ska tas på största allvar.

Politiker och medborgare. Högt över molnen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se