Spännande tider

  • Fredag 5 Feb 2016 2016-02-05
E-post 0

Uppåt 140 000 asylsökande, varav 27000 ensamkommande barn, kan komma till Sverige i år, enligt Migrationsverket. Myndigheten skriver samtidigt att siffran är mycket osäker.

– Så höga tal kommer vi inte klara av, i så fall måste vi vidta ytterligare åtgärder, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

Johansson ser gärna att vi hamnar i det undre intervallet – 70 000 – eller ännu lägre ändå. För fyra månader sedan fanns inget tak. För sex månader sedan fanns inga murar.

Copyright Kjell Nilsson Måki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Måki i samarbete med Ledarsidorna.se

Migrationsverket menar att UNHCR antar att cirka en miljon människor kommer söka sig till Europa under 2016.

UNHCR vittnar i sina rapporter varje vecka om sinande resurser vilket ökar flyktingtrycket mot Europa.

Drivkrafterna hos människor för att lämna sina hemländer har inte avtagit, utan är snarare större än någonsin. En utveckling liknande den under hösten 2015, där antalet asylsökande ökar kraftigt i Europa och Sverige, går inte att utesluta. Samtidigt införs nu åtstramande åtgärder för att minska antalet asylsökande, och framtida politiska beslut kommer att ha avgörande effekt på antalet asylsökande till Sverige. Av operationella data från UNHCR själva, och som inte framgår av den svenska rapporteringen, utgörs 57 procent av de asylsökande av män, 17 procent kvinnor och 26 procent av barn i olika åldrar hitintills i år. Siffror som har visat sig vara tämligen konstanta över tid. Inte heller rapporteras att UNHCR sammanställningar visar att under januari 2016 anlände 65 775 flyktingar över Medelhavet jämfört med 5 550 året innan. Under första veckan i februari i år har det hitintills anlänt lika mycket som under hela februari 2015. När Morgan Johansson säger att det finns en stor osäkerhet i siffrorna så är det sannolikt årets underdrift. Hans förhoppning om att trycket skulle minska 2016 är nog mest en förhoppning.

Skulle januaris och februaris siffror slå igenom på helåret kommer Europa se framför sig minst en fyrdubbling av antalet asylsökande. Av den anledningen är både Finlands hållning och Johanssons kommentar om siffrorna begriplig. Finlands president, Sauli Ninistö, är den förste statschef att nu öppet deklarera att asylrätten inte längre kan garanteras om landet skall kunna hålla ihop.

Widar Andersson, till vardags på Folkbladet, menade i Dagens Samhälle att det är omöjligt att det inte går att sätta ett tak för migrationen matematiskt. En sanning med stor modifikation. När Morgan Johansson signalerar att vi bör ner under den lägre av Migrationsverkets prognosnivåer – 70 000 – så börjar han närma sig sanningen. Fram till Allliansens migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet 2011 hade invandringsnettot legat konstant på c:a 50 000 personer per år, det vill säga invandringen minus utvandringen. Efter överenskommelsen sköt dessa siffror i höjden. Detta låg då närmare Migrationsverkets egen boendekapacitet som tog slut 2012 och det år då Anders Borg – då finansiminister – blir varnad för första gången. Hur han hanterade den informationen vidare är något som bara han och hans chef Fredrik Reinfeldt känner till. Morgan Johansson uttalar sig trots empiri och fakta mot bättre vetande. Han har, eller borde rimligen sannolikt ha helt klart för sig var kapaciteten ligger då Kriminalvårdens kapacitet för att repatriera “ofrivilliga” som nekats asyl och skall avvisa ligger på 4 000 personer per år.

Samtidigt så har Ledarsidorna.se från två oberoende källor i eller nära den socialdemokratiska riksdagsgruppen, varav den ena kan betecknas som mycket säker, fått erfara en begynnande revolt i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Tretton socialdemokratiska ledamöter skall skriftligen ha meddelat gruppledningen med gruppledaren Tomas Eneroth att de inte kommer att bifalla ytterligare inskränkningar i asylrätten eller försvåranden för migranter att ta sig till Sverige.

Förändringarna går nu snabbare än någonsin. Inte bara demografiska förändringar står för dörren. Även de politiska kommer, med viss sannolikhet, förändra Sverige nu i snabb takt.

Spännande tider.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.