Svensk exportindustri goes unplugged

  • Måndag 22 Feb 2016 2016-02-22
E-post 0

Regeringen oense om när en uppgörelse om kärnkraften bör bli klar. Frågan delar även Alliansen rapporterar SR. Fyra reaktorer ska stänga före 2020, den första redan nästa år. Industrin säger sig tyngas även av höjd effektskatt och oklara spelregler.

Basindustrin står för en stor del av sysselsättningen i Sverige, ca 400 000 svenskar är direkt eller indirekt beroende av basindustrin. Basindustrins roll för Sveriges handelsbalans är betydande; den står för 29 procent av exportintäkterna (2012). Möjligheten att kunna sälja sina varor till konkurrenskraftiga priser på världsmarknaden är nödvändig för svensk basindustri vilket i sig är beroende av en stabil och förutsägbar elproduktion till konkurrensfördelaktiga villkor.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Regeringen Löfvens näringspolitik, representerad av Mikael Damberg (S), har dock ett annat fokus. Den svenska musikbranschen omsatte drygt 6,3 miljarder kronor 2011, vilket motsvarar en ökning på 4 procent jämfört med året innan. Siffran inkluderar försäljning både på den inhemska marknaden och exportmarknaden.

Exporten på drygt 1 MDR SEK skall ställas i relation med basindustrins 2012 som genererade 29,4 MDR SEK. Musikbranschen sysselsatte 2012 9 000 personer att jämföra med basindustrins 400 000.

Basindustrin sysselsätter runt 10 procent av de som har arbete idag och ligger väsentligt över anställd per exportkrona än den hyllade musikexporten.

Utöver detta är artistskatten lägre. Artister och idrottsmän som skatterättsligt anses som bosatta utomlands betalar artistskatt. Detsamma gäller utländska artistföretag och arrangörer. Skatten är 15 procent på den skattepliktiga inkomsten exklusive socialavgifter. De flesta av våra ”exportrelaterade musiktjänster” faller under detta om de inte driver verksamheten genom bolag för att skatteplanera maximalt i likhet med andra svenska, välrenommerade, artister gör.

Regeringen Löfven ser nu ut att driva en energi- och näringspolitik som kommer utarma det som idag utgör ryggraden i svenskt näringsliv och svensk export. Trots detta fokuserar Mikael Damberg, näringsminister, vidare på en näring som musikindustrin med högst begränsad förmåga att höja sysselsättningsgraden och med sämre total skattebas. Prioriteringen är i samma anda som när han föreslog bönder att de skulle låna pengar när lönsamheten var dålig.

Musikindustrin är sannolikt det enda som kan finnas kvar av svensk exportindustri som energipolitiken utvecklas med ständiga låsningar inom varje block och mellan blocken. Om inte Alliansen hakar  av Centerpartiet och regeringen Löfven hakar av Miljöpartiet  kan den sista återstående skärvan av det svenska exportundret komma att endast kunna levereras ”unplugged”.

Svensk exportindustri goes unplugged.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.