Trollkonstnären

  • Söndag 14 feb 2016 2016-02-14
E-post 0

Under sitt besök i Indien fick statsministern rapporter om knivmordet på asylboendet i Ljusne – och han informerades om bråk och polisingripanden på flera andra anläggningsboenden för flyktingar. Han lovar höjd säkerhet framöver.

– Även på asylboenden ska det vara säkert och tryggt.

Det är svårt att inte hålla med statsministern om detta. Det är inte heller endast interna hot och våldsdåd som måste motarbetas, som dråpet på den unga kvinnan som arbetade ensam på ett HVB för ensamkommande flyktingbarn för två veckor sedan. Även externa hot i form av högerextrema attacker som måste fördömas i de skarpaste ordalag. Ledarsidorna.se hållning i detta är:

Alla som befinner sig på svensk mark skall, oavsett ursprung, vara skyddade mot alla former av våld och övergrepp eller kränkningar.

Efter att själv ha arbetat i dessa miljöer kan tyvärr jag konstatera att ensamarbete är direkt olämpligt. Personalen behöver dessutom förstärkas med antingen minst en väktare i tjänst. I vissa fall dubbelbemanning i form av ordningsvakter som har bättre lagstöd i sitt agerande.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

En försiktig matematik ger vid handen att vi har idag 4 000 anläggningsboenden. Antalet är inte sökbart på Migrationsverkets hemsida. 4 000 anläggningsboenden med minst en ordningsvakt, sannolikt med dubbelbemanning på vissa ställen då ensamarbete inte är att rekommendera,  i tjänst dygnet runt kommer ge en merkostnad om kollektivavtal följs om runt 1 miljard kronor. Denna beräkning i underkant den mest sannolika att ta avstamp ifrån.

Tidigare, i fjol, kom nyheten att Sveriges kommuner och landsting (SKL) varnar för en skattechock till följd av den snabba befolkningstillväxten som skapas av flyktingkrisen.

Enligt SKL har kommunsektorn hamnat i ett ”mycket svårt läge”. Allt fler kommuner, några exempel kan ni återfinna från Västra Götalands rapportering inbäddat som dokument i slutet av artikeln, står idag i ett läge där ”resurserna är uttömda” eller ”närapå uttömda” i hälften av fallen.

Från Örebro läns landsting, för att ta ett exempel ur mängden, är rapporterna inte ljusare. Många kommuner vittnar om brister i skolor och socialtjänst. Resursbristen har fått domedagsprofeterna, som Ledarsidorna.se, att bli anklagade för att spela invandringsfientliga och högerextrema krafter i händerna. Men det finns en utväg ur detta. Framför allt för att slippa all diskussion om vad som är systemhaveri. Det finns en tendens från framför allt boende i Stockholms innerstad att något sådant inte föreligger.

Ta bort de lagstadgade krav som staten idag ålägger kommunernas skolor och socialförvaltningar. Dessa kommuner bör få fria händer att möta medborgarna utefter de resurser de har utan repressalier. Att återföra makten till lokalsamhället borde vara en reform i sann demokratisk anda och i enlighet med EU:s subsidaritetsprincip.

Beslut skall fattas så nära medborgarna som möjligt.

Det finns med detta inte någon dramatik i detta. Bortse från bostadsbrist, brist på lärare och skolplatser samt villkoren för försörjningsstöd utan låt kommunerna själva reglera erbjudandet till de nyanlända utefter de resurser de har i förhållande till andra medborgare. Inklusive villkoren för försörjningsstöd när statsbidragen upphör efter två års kommunplacering med statsbidrag.

Ett radikalt förslag, javisst. Men ändå i linje med vår och EU:s demokratiska tradition. Som bonus får vi en gång för alla bort diskussionen om vi står inför ett systemhaveri eller inte. Får vi bort kraven på kommunerna föreligger ingen systemkollaps. Låt kommunerna själva bestämma. Då landar vi rätt. För det kan väl inte var så att Stefan Löfven känner situationen bättre än kommunalråden i de kommuner som idag balanserar på randen av vad de klarar av?

Om inte kommer det krävas en trollkonst i den högre skolan av vår statsminister.

Eller?

Bli gärna månadsdonator till Ledarsidorna.se. Detta medger en större stabilitet i planeringen av grävande opinionsjournalistik. Du finner donationsmöjligheterna via Swish eller Paypal i sidfältet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se