BREXIT och annat i vårt närområde

  • Torsdag 3 Mar 2016 2016-03-03
E-post 0

Nyhetsflödet dessa dagar domineras av de amerikanska primärvalen. Svensk media har historiskt haft ett mycket stort intresse för amerikanska presidentval samtidigt som det aldrig funnits starkare skäl att bevaka vårat närområde. Närmast har vi i Europa de tyska delstatsvalen. Delstatsval som mycket väl kan bli förbundskansler Angela Merkels svanesång samtidigt som BREXIT, Storbritanniens eventuella lämnande av den Europeiska Unionen, kan stå för dörren. I detta finns komponenter som ett ord- och mediekrig mellan både Sverige, Tyskland och brittiska tidningar som The Guardian och Daily Mail där den svenska beskickningen i London i allra högsta grad är inblandad.

De tyska delstaterna börjar nu känna av överrullningseffekterna av Angela Merkels generösa asylpolitik. Delstaterna ser under 2016 ökade utgifter på runt 25 MDR Euro eller 225 MDR SEK, något som de inte har i sin budget tidigare.. Den opinion som nu växer i Tyskland handlar bland annat om att begränsa välfärdssystemen för nyanlända för att få ekonomin att gå runt. Inget av detta har fått riktigt fotfäste ännu i den svenska debatten som annars är snarlik trots att Migrationsverket nu begär ytterligare tilldelning då 2016 års budget redan visar sig vara underfinansierad. Den stora utgiftsposten är ersättningar och bostadskostnader.

I den senaste budgeten anslås 12,5 miljarder kronor för i år. Migrationsverket bedömer dock behovet till 40,9 miljarder kronor. Det innebär i praktiken att mer än tio procent av statens intäkter på momsen går till Migrationsverkets kostnader. 2014 drog staten in 354 MDR SEK på moms som jämförelse. Då är inte Arbetsförmedlingens kostnader för etableringsuppdraget uppräknat ännu.

Drivkrafterna bakom BREXIT är inte heller det något som rapporteras om i svensk media. Det är den europeiska flyktingkrisen som utlöst dessa krafter trots att Storbritannien har ett undantag på detta politikområde. The Guardian ser inte att Angela Merkel kan fortsätta som förbundskansler eller att hennes politik är lösningen. Och det är här BREXIT kommer in i bilden. Samma tidning konstaterar att

Matt Hancock, Cabinet Office minister, said: “This government analysis shows that leaving the EU would lead to a decade of damaging uncertainty. The risks to our economy are clear and would leave the jobs and prosperity of the British people dangerously exposed.”

Ett decennium av ekonomisk osäkerhet. Detta decennium skall vägas mot den kanske sekellånga erfarenhet som Storbritannien har av migrationspolitik av grupper som står kulturellt långt ifrån den brittiska kulturen. Grupper från de forna kolonierna. Paul Collier, professorn i nationalekonomi vid Oxford University, har studerat detta och jämfört polska och indiska migranters etablering i det brittiska samhället. Polacker hade generellt lättare att etablera sig i samhället än indier trots att den senare gruppen redan hade språket med sig. Britterna vet med andra ord väsentligt mer än många andra länder vilka utmaningar som ligger i en proportionellt för stor migration.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Källor från Fleet Street, Londons tidningskvarter, rapporterar till Ledarsidorna.se att fler och fler kapitalförvaltare pratar mer och mer om en sannolik BREXIT. Att deras investorer är beredda att ta den finansiella risken av en BREXIT. De finner en tillit i Boris Johnson, Londons Borgmästare och partikamrat till premiärminister David Cameron, i BREXIT´s tydligaste inofficiella ledargestalt.

Kapitalförvaltare och börsmäklare samt finansiella rådgivare är medvetna om att det kan komma att kosta men är mycket klara över den egna styrkepositionen. London är Europas finansiella centrum samt att om nu Storbritannien kommer lämna unionen är det en process över minst två år. Nya avtal skall förhandlas med unionen på i praktiken samtliga områden samtidigt som Storbritannien själva kan välja vilken nivå de vill lägga sig på. Europa har inte råd att mista sitt finansiella centrum.

Det är bland annat ur detta perspektiv som vi skall se den svenska ambassadörens mail till utrikesdepartementet om Daily Mail rapportering av svensk migrationspolitik. Värt att notera är att Daily Mail inte rapporterat några direkta felaktigheter utan vad ambassadören Nicola Clase (med bakgrund som Fredrik Reinfeldts statssekreterare) vänder sig mot är frekvensen i rapporteringen samt detaljeringsgraden. Mailet kan du läsa i sin helhet som inbäddat nedan och detta har lämnats ut av Utrikesdepartementet på begäran.

Värt att notera kan vara den beskrivning av ett av världens största mediahus politiska agenda som en svensk ambassadör, regeringens representant, gör i en öppen handling. 

 

 

De

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.