Egen härd är guld värd

  • Måndag 14 Mar 2016 2016-03-14
E-post 0

Den nya lagen om att bosätta nyanlända sätter press på de flesta av landets kommuner. Flera kommuner kan mer eller mindre tvingas att försöka köpa villor och fritidshus för att leva upp till lagen. Vissa större kommuner överväger inköp av bostadsrätter för att kunna hyra ut till nyanlända rapporterar SR/Ekot. Kungsbacka och Svenljunga kommuner är två som reserverat medel i den kommunala budgeten för detta. I Svenljungas fall 4,5 MSEK, i Kungsbacka kommun 50 MSEK.

Vilken hyra dessa kommuner kommer ta ut av de boende är oklart  men en marknadsanpassad hyra för en normalvilla i Kungsbacka ligger mellan 16 000 och 19 000 i månaden men det finns havsnära objekt som då ligger runt 35 000 SEK per månad. I det mindre attraktiva Svenljunga ligger månadshyran på ungefär hälften.

Flyktingars rätt till bostad regleras i FN:s flyktingkonvention i tämligen svepande ordalag. En konventionsflykting har ”rätt till bostad på samma villkor som andra främlingar i värdlandet”  enligt paragraf 21 i andra stycket. I paragrafen 29 framgår att ingen stat får ta ut extra skatter eller avgifter från en konventionsflykting. Men:

Ingenstans reglerar FN:s flyktingkonvention den absoluta rätten till kostnadsfri bostad av en viss standard.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

EU – medborgare, som de bulgariska och rumänska romerna, som nyttjar sin uppehållsrätt har inte möjlighet eller rätt till vare sig försörjningsstöd eller bostad. Vissa kommuner har givit dem de möjligheterna, om än under extremt spartanska villkor, som en frivillig åtgärd. De som migranter, oftast från tredje land, som söker asyl åtnjuter med andra ord fler förmåner än EU – medborgare som nyttjar sig av sin uppehållsrätt.

Skyldigheten för värdnationen att  ge full del av socialförsäkringssystem är inledningsvis frivillig för de fördragstecknande parterna enligt artikel 24 samt att inte arbetsmarknaden stänger dessa ute från möjligheten att söka arbete på lika villkor som andra utlänningar.

Detta innebär att Danmarks beslut att beslagta värdeföremål och kontanter för att finansiera flyktingmottagandet, främst tillgången till bostad, har stöd i FN:s flyktingkonvention. Även Finland har stöd för sina ekonomiska minimikrav på anhöriginvandring. Att betala för ditt uppehälle om du har medel är en skyldighet för såväl medborgare som EU-medborgare i de flesta länder. Även i Sverige.

Kommunernas intåg på bostadsmarknaden är inte heller oproblematiskt. Med en stark kassa kan de köpa upp de fastigheter de behöver men kommunerna driver samtidigt upp priserna på ett sätt så att köpare med egen inkomst och som är egenförsörjande trängs undan. Redan idag vräks pensionärer och barnfamiljer när de inte klarar av att betala hyran eller räntorna och amorteringarna på lånen samt att en överhettad bostadsmarknad innebär att trots heltidsarbeten ligger en egen bostad långt bort för många unga vuxna trots medelgoda inkomster.

Vissa grupper har därmed ett livslångt behov av bostad garanterad, av humanitära skäl och ett utslag av generositet oavsett deras sjävförsörjningsgrad, andra får se sig vräkta eller utestängda från bostadsmarknaden. Som  till exempel EU-födda romer och allmänt fattiga, trots att de i många fall klarar av hela eller delar av sin självförsörjning. Ingen i den senare gruppen kommer att kompenseras för att kommunerna nu ger sig in i en redan överhettad bostadsmarknad och driver upp såväl hyror som priserna på fastigheter.

Egen härd är guld värd. Eller: Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se