Ett utrikespolitiskt fyrverkeri

  • Tisdag 1 mar 2016 2016-03-01
E-post 0

Norska tidningen ”Verdens Gang” rapporterar om en intern promemoria som cirkulerar inom norska utrikesdepartementet som andas både en stark kritik mot den svenska migrationspolitiken som oro för hur den kommer slå mot norska intressen. Norska UD noterar det som redan vi kunnat erfara, att relationen mellan Danmark och Sverige är bottenfrusen.

Ledarsidorna.se kan som enda svensk media publicera utdrag ur promemorian. Utdrag kan läsas som inbäddade fotoavbildningar i slutet av artikeln. Promemorian som helhet andas lika mycket kritik och oro över regeringen Löfvens oförutsägbara agerande som omsorg om det nordiska samarbetet och den nordiska passunionen. Sverige är inte lösningen, vi är idag problemet är budskapet från vårt grannlands utrikesdepartement.

Samtidigt med detta rapporterar källor inom svenska Utrikesdepartementet om en vilsenhet i den politiska ledningen. Margot Wallström, utrikesminister (S), har idag ingen fast punkt eller svensk eller ens en europeisk linje att hålla fast vid. Av lätt insedda skäl. EU:s länder sluter sig nu och ser till nationella intressen. Inget medlemsland vill idag se mer stress på de egna välfärdssystemen och idag är det Anders Ygeman som i praktiken för den svenska linjen inom utrikespolitiken.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Sveriges politik har gått från att vara, precis som den norska internpromemorian beskriver, att vara den med mest ”drag-effekt” på flyktingströmmen till att bli den mest slutna. Med domino-effekter och flyktingar som fastnat halvvägs i Europa.

Den svenska utrikespolitiken har i mörka stunder betecknats som lika explosiv som oförutsägbar. Som ett besök på den klassiska skämtbutiken Buttericks några hundra meter från Arvsfurstens palats.

Smällare, raketer och pruttkuddar om vartannat.

Sverige söker sig nu fram i EU inför omröstningen till FN:s säkerhetsråd och ser helst att vi i detta får Tysklands stöd. Något som kan te sig avlägset inför toppmötet den sjunde mars.

Enligt Tysklands förbundskansler Angela Merkel handlar mötet om hur man ska kunna ”återupprätta Schengensystemet”. Merkel är kritisk mot de restriktioner allt fler länder infört varav Sverige nu går längst. Merkel kommenterar detta fenomen med

– När ett land definierar sin gräns, tvingas de andra lida. Det är inte mitt Europa.

Sverige befinner sig, i det europeiska samarbetet, i en återvändsgränd. Ingen litar på oss längre, inte ens våra nordiska grannländer. Vad Merkel har att vinna på samarbeta med Sverige är idag högst oklart trots vår vilja om ett nära samarbete då vi står för helt olika linjer.

Dramat stannar dock inte vid detta. Vid mötet i Stockholm nyligen med de svenska ambassadörerna i EU där slutspurten inför omröstningen till FN:s Säkerhetsråd var stämningen dämpad och förvirrad. Kampanjledningens, och den politiska ledningens, motto var

Underskatta aldrig en ”underdog”

Vi har emot oss Holland, som för närvarande är ordförandeland i EU och har därmed daglig och direkt kontakt med världens stats- och regeringschefer, samt Italien som utgör EU:s yttre gräns. Som teknisk detalj innehar Holland tillsammans med Marocko vice-ordförandeposten i Global Counterterrorism Forum som leds av USA:s utrikesminister John Kerry. Sverige är inte representerat i de permanenta organen i detta forum samt har en fortfarande ansträngd relation med Marocko.  Såväl Holland som Marocko har förtjänat sina platser med sin effektivitet och målmedvetenhet på ett område som i praktiken all säkerhetspolitik handlar om i dagsläget.

Sverige har å sin sida sedan regeringsskiftet dragit sig ur delar av Europols informationsutbyte i kampen mot DAESH / IS. Något som fortfarande föranleder en viss förvånad irritation från bland annat Storbritannien och Frankrike på tjänstemannanivå.

Av våra tre honorärambassadörer; Pierre Schori, Göran Persson och Carl Bildt är det endast Schori som visat en större entusiasm över uppdraget med att marknadsföra Sverige inför voteringen till Säkerhetsrådet med täta kontakter med bland annat Kuba.

Vid en direkt fråga från en av de närvarande ambassadörerna vid mötet på svenska UD om vad som var Sveriges USP, Unique Selling Point, inför omröstningen i FN:s Generalförsamling i juni gavs inget direkt svar. 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se