FN:s Flyktingkonvention är rasistisk propaganda

  • Tisdag 15 Mar 2016 2016-03-15
E-post 0

Hanne Kjöller, DN, resonerar något om ensamkommande migrantbarn som visar sig vara väsentligt äldre än de uppgivit för Migrationsverket. Konsekvenserna för de nu våldtäktsdömda männen blir att de inte erhåller ”straffrabatt” efter att ha våldtagit en 12-årig pojke. Den enda som visat sig vara minderårig i denna rättegång var brottsoffret. Bägge förövarna, som uppgivit sig vara minderåriga, visar sig vara väsentligt äldre. I debatten tappar dock Kjöller men även de flesta andra bort något centralt. FN:s flyktingkonvention.

I resonemangen kring migration och asylsökande hänvisar debattörer gärna med FN:s flyktingkonvention. Det är positivt att engagemanget kring denna är så stort vilket borde tyda på att kunskapen om densamma är minst lika stort. Men trots det stora engagemanget är det två artiklar som ständigt faller bort. Andra kapitlets första artikel är en sådan. Det åligger flyktingen eller den asylsökande särskilt att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen. FN trycker i formuleringen på ordet särskilt genom att använda ”in particular”. I synnerhet. Författarna av FN:s flyktingkonvention var sannolikt smärtsamt medvetna om vikten av att flyktingar lever efter värdlandets lagar efter andra världskrigets flyktingströmmar.

Skärmavbildning FN:s flyktingkonvention

Skärmavbildning FN:s flyktingkonvention

Den andra artikeln som borde få mer uppmärksamhet i den svenska debatten är 34. Assimilation och naturalisering. Värdlandet åläggs att allokera nödvändiga resurser för assimilation och naturalisering för att migrantgruppen skall så snabbt som möjligt kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad.

Skärmavbildning FN:s flyktingkonvention

Skärmavbildning FN:s flyktingkonvention

Sverige går idag på tvärsen mot FN:s flyktingkonvention då vi tvärtom verkar vilja förstärka nationella identiteter istället för att arbeta med att assimilera dem in i värdlandet i likhet med FN:s anda.

Kriminalitet bland nyanlända har, i debatten, försvarats med att det är personer som mår dåligt. Ett exempel är när rikspolischefen visar mer omsorg om en brottsling än om en mördad 22-årig kvinna och hennes familj. En brottsling som inledningsvis ljugit om sin ålder för att erhålla en ”säkrare” och mer ”förmånlig” asylprocess. Otydligheten i asylprocessen om vad vårt samhälle kräver slår igenom senare i brottsstatistiken. Vi borde kunna vara tydligare med att “In Sweden it is forbidden to kleta på Svennehora

Assimilation och naturalisering är förbjudna ord i den svenska debatten då Sverigedemokraterna använder sig av dessa begrepp. De anses vara i grunden rasistiska. Slutsatsen, med hur den svenska debatten förs, kan inte bli annan än att FN:s Flyktingkonvention är ett dokument med sina tydliga krav på den asylsökandes lagefterlevnad samt att den behandlar begrepp som assimilation ett dokument som genomsyras av ren och skär rasism.

Eller? Blev det verkligen rätt nu?

 

Ledarsidorna.se verksamhet finansieras bland annat av donationer. Alla bidrag, stora som små, säkrar framtiden för expansionen och de nya format och ytterligare kanaler och skribenter som lanseras i samband med Almedalsveckan.

 

 

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se