Klubben

  • Tisdag 8 Mar 2016 2016-03-08
E-post 0

Att Turkiet gick vinnande ur gårdagens kuppartade toppmöte var inte helt oväntat. Förslaget från toppmötet mellan EU och Turkiet om att skicka tillbaka bland annat syriska flyktingar från Grekland till Turkiet kan däremot bryta mot internationell rätt enligt UNHCR.

De som menar att mötet var en kupp från Turkiet far dock med viss osanning. Turkiets premiärminister Ahmet Davutoglu hade under natten till måndagen förhandlat fram de krav som lades fram med förbundskansler Angela Merkel och Hollands premiärminister Mark Rutte.

Detta förfaringssätt var möjligt att göra då toppmötet i Bryssel i går var ett extra toppmöte. För extra toppmöten saknas diplomatiska protokoll som reglerar förberedelser varför Merkel och Turkiets premiärminister kunde runda resterande mötesdeltagare. Merkel var med andra ord väl förberedd till skillnad från övriga samt Stefan Löfvens bild att vara Merkels närmast förtrogne nu fick sin slutliga knäck. Sverige är ensamt i EU oavsett vad regeringen påstår samtidigt som Angela Merkel helt åker solo, utan att informera andra om vad hon gör innan toppmötena. Hade Sverige stått Angela Merkel så nära som Stefan Löfven ger sken av hade vi varit förberedda. Nu tvingades Löfven kalla in EU-nämnden per telefon under mötet för att få ett godkännande och förklara läget.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Det som sker nu fram till nästa ordinarie toppmöte, som regleras av protokoll, är i det närmaste minst lika unikt.

Ministerrådet gav Donald Tusk i uppdrag att under återstående tid förhandla klart avtalet med Turkiet utan att själva vara närvarande. Detta vittnar om den desperation som EU:s stats- och premiärministrar nu känner. Avtalet måste komma på plats, migrantströmmen måste hejdas till varje pris.

Något som inte framkommit ännu är att redan nu märker flera underrättelsekällor av hur migranterna tar andra vägar. De som nu tidigt kan styra om sin väg till Europa gör detta. De rör sig nu mot Libyen i första hand och Marocko i andra hand. Över länder som bland annat Egypten, Mali och Mauretanien. Skulle Libyen återigen vara utskeppningshamn för migranter från Afrika är Europa tillbaka på ruta noll. Sverige är i det sammanhanget på ruta minus två av lätt insedda skäl. Egypten leds idag av en militärdiktatur och Muslimska Brödraskapet har mer eller mindre gått under jorden. Den egyptiska regimen är väl medveten om framför allt socialdemokraternas positiva inställning till Brödraskapet med Socialdemokrater för Tro och Solidaritets förre ordförande Peter Weiderud som chef för institutet i Alexandria. Något som inte uppfattas positivt. Lika bister är relationen med Marocko där Anders Ygemans statssekreterare Anne Lindhe fortfarande inte har berett möjligheter att träffa personer på rätt nivå i den Marockanska regeringen för att börja arbeta med frågan om de marockanska gatubarnen. Marocko är idag en nygammal central aktör i spelet om migranterna.

Marocko har dels ett särskilt uppdrag av FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon att finna en diplomatisk lösning på situationen i Libyen som idag står i begrepp att bli IS / DAESH nästa frontlinje. En situation som ser ut att utvecklas snabbare än vad som är hälsosamt vartefter IS / DAESH trängs tillbaka i Syrien och Iraq. Det kan heller inte uteslutas att Marocko, om de blir tillräckligt trängda, börja släppa på trycket söderifrån och medge färd över Gibraltarsundet. EU är beroende av att hålla Marocko på gott humör och Marocko har så här långt betalat tillbaka genom en effektiv terrorbekämpning på plats i en region som numera är en total tummelplats för Boko Haram, AQiM, Al Queda och IS / Daesh. Där socialdemokratin har en lång historia av att agera som en destabiliserande aktör. Detta är NATO fullständigt medvetna om men även EU.

Spelkorten förändras men förbättras inte på något sätt för Sverige i den kommande voteringen till FN:s säkerhetsråd. Snarare är vi inte ens en ”underdog” längre. Nederländerna är given förhandsfavorit med sitt internationellt erkända lyckosamma arbete mot resande terrorister samt att de håller ordförandeposten i EU fram till först efter voteringen. Premiärminister Rutte har en naturlig roll att föra daglig kontakt med de länder som ännu inte bestämt sig samtidigt som nu Italiens argument för att erhålla platsen nu stärks. Italien kastas nu tillbaka till samma situation som rådde 2011-2012 då migrantströmmarna valde den Libyska rutten.

De enda som åkte hem någorlunda nöjda efter toppmötet i Bryssel efter gårdagen var inte oväntat Storbritannien. En brittisk delegationsmedlem lät meddela Ledarsidorna.se under morgonen att

”Det är tur vi har en folkomröstning snart. Den här klubben vill vi inte vara med i längre”.

Frågan vi bör ställa oss är hur många andra som vill vara med i denna klubb så mycket längre till.

 

 

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se