Professor Magnus Henrekson: Framtidens pensionärer får betala notan

Featured Video Play Icon
  • Fredag 18 Mar 2016 2016-03-18
E-post 0

Professor Magnus Henrekson vid Institutet för Näringslivsforskning kommenterar de senaste åren migration för Ledarsidorna.se. Det finns, av uppenbara skäl, anledning att börja föra debatten om hur de senaste årens migration kommer att finansieras på lång sikt. Henrekson poängterar även var det politiska ansvaret ligger för dagens och framtidens situation.

Det finns, som Henrekson konstaterar, en uppenbar risk att det blir framtidens pensioner som trängs undan till förmån för räntor och amorteringar på de lån som regeringen tar idag för att finansiera detta utöver redan kända problem som bostadssituationen i de regioner där jobben finns. Vi står helt enkelt nu inför ett val. Antingen ta debatten redan nu och långsamt anpassar systemen under kontrollerade former. Eller:

Vi kan fortsätta att som hittills förneka och begrava frågan och därmed hamna i en situation där vi under kort tid måste forcera igenom dramatiska samhällsförändringar i såväl pensionssystem som andra delar av välfärdsåtagandet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se