Smittorisk

  • Söndag 27 Mar 2016 2016-03-27
E-post 0

Rikspolischefen Dan Eliasson har påpekat att personalbristen inom polisen är så besvärlig att man kommer börja anställa folk, trots att det inte finns pengar i polisens budget till det. Han hoppas få pengar i efterhand. Men något löfte om det kunde inrikesminister Anders Ygeman inte ge under Långfredagen utan hänvisar till liggande budgetprocess. Något annat är inte rimligt att vare sig begära eller förvänta sig. Likt alla budgetprocesser kan Ygeman bara kommunicera sina behov givet den information som hans ansvarsområde, där Polisen ingår, rapporterar in till honom.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Det finns goda skäl att ifrågasätta hur den informationen utformats. Sedan november månad är situationen akut vid gränserna. Poliser uppmanas att söka frivilligt till de extra kommenderingarna samtidigt som bland annat polisen i Jämtland rapporterar om att de inte längre kan uppfylla uppdraget att avvisa migranter som saknar giltiga skäll att uppehålla sig i Sverige.

Finansdepartementet har, sedan 2012, haft kroniska problem med migrationsenheten i Regeringskansliet att få tillgång till relevant information och korrekta data. De största hindren har visat sig vara tjänstemän som glidit över sin opartiska roll och filtrerar information. En av dessa tjänstemän som varit kanske mest lyhörd för de aktuella politiska vindarna är dagens rikspolischef. Dan Eliasson. Som tidigare chef för Försäkringskassan gjorde han sig mest känd för att censurera sin egen historia. Eliasson är inte helt okontroversiell.

Eliasson är själva sinnebilden av en semi-politiker. Under hösten, efter Stefan Löfvens tal på Medborgarplatsen där regeringens Europa inte skulle bygga murar samt migrationsansvarige minister Morgan Johansson inte ville uttrycka sig i termer om tak försäkrade han att Polisen både hade kontroll över gränserna samt den inre stabiliteten. Antalet personer som trots rikspolischefens försäkringar om att polisen har situationen under kontroll som vittnar om annat lyckades inte tränga igenom. Dan Eliasson förstärkte, som lojal semi-poitiker, den bild migrationsminister Morgan Johansson satte.

Det fanns inga tak. Rikspolischefen visade även mördare mer empati och eftertanke än den mördade 22-åriga kvinnan och hennes familj vid asylboendet i Mölndal

Men. Allt fler asylsökande väljer att stanna kvar och gömma sig i Sverige efter att de nekats asyl. Just nu har polisen runt 17 000 utvisningsärenden på sitt bord, och av dem är cirka 10 000 personer efterlysta. En verklighet som är högst verklig bland annat i Sundsvall. I Jämtlands län rör det sig om cirka 120 personer som är efterlysta för att de har utvisningsbeslut mot sig och i Västernorrlands län är motsvarande siffra cirka 360 ärenden efterlysta. Regionalt ansvariga polisbefäl säger numera öpppet att de inte löser uppgiften. Polisen skulle behöva gripa och avvisa mer än trettio per dag, något de inte har resurser till samtidigt som vi idag vet att vi har 55 ”No-go” – zoner där polisen inte längre kan upprätthålla våldsmonopolet.

Det kan finnas skäl till att ifrågasätta Dan Eliasson som rikspolischef. En polischef som under hösten 2015 in i det längsta bromsat införandet av inre gränskontroller med hänvisning till att han hade kontroll över läget till att idag, inte ens ett halvår senare, på eget bevåg utan att säkrat medlen med regeringen börja rekrytera för att ha en rimlig chans att återta våldmonopolet  och börja lösa uppgiften.

Framtiden får utvisa om Dan Eliasson åtnjuter inrikesminister Anders Ygemans stöd. Ygeman bör nog fundera igenom detta noga. Det är uppenbart att polisen måste tillföras mer resurser samtidigt som han har en impopulär rikspolischef, som helt uppenbart visar ett svajigt ledarskap på halsen som öppet gör som han vill. Något som mycket väl, om inte Ygeman hanterar det uppkomna med fast hand, riskerar att smitta av sig på honom själv. En av de få ministrar som åtnjuter väljarnas stöd och som bär regeringen idag. Utöver det kan då andra generaldirektörer följa i Eliassons spår och göra avsteg från regleringsbrev och budgetramar.

Frågan som Stefan Löfven nu bör ställa sig om han kommer ha råd med det.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se