Ständigt under radarn

  • Torsdag 31 Mar 2016 2016-03-31
E-post 0

Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg har hotats till livet av en nära släkting till Gävlemoskéns imam Abo Raad. Hoten framfördes i ett telefonsamtal med en polischef.

– Det här är ett direkt hot mot pressfriheten. Hoten har ett uppenbart samband med de publiceringar som Gefle Dagblad gjort, säger Anna Gullberg.

Gävlemoskén. Örebromoskén. Dawah-rörelsen. Begreppen blir allt fler, nu börjar hoten mot granskare komma och det blir fler och fler organisationer att hålla reda på. En organisation lyckas dock konsekvent med konststycket att  ligga under radarn.

Brödraskapet. Det sunnimuslimska Muslimska Brödraskapet. På den Israeliska sidan ”Stand with us” finns en tämligen väl genomarbetad presentation om var det Muslimska Brödraskapet står idag. Förutom att de avser radera ut Israel och judar är de mycket tydliga med att vare sig kopter eller andra arabisktalande kristna har något större värde. Hamas benämns, i Brödraskapets egna handlingar, som en gren av Brödraskapet. Brödraskapet har även haft ett historiskt samarbete med det shiamuslimska Hizbollah. En organisation som kontrollerar stora delar av Libanon.

IFIS, Islamiska Förbundet i Sverige, pekas ofta ut som Brödraskapets svenska gren, något som i och för sig förnekas av Mahmud Kalfi i tidningen Dagen:

– Muslimska brödraskapet representerar visserligen de mest balanserade grupperna bland muslimska inriktningar, men att vi skulle vara direkt knutna dit är lögn och något vi tar avstånd från, säger Mahmoud Khalfi, imam och företrädare för Islamiska förbundet.

Inte heller Sveriges muslimska råd (SMR) vill kännas vid några kopplingar till Muslimska brödraskapet.

– Nej, det var märkligt att de påstår det. Med tanke på att många av våra medlemmar är shiamuslimer är de inte speciellt intresserade att vara med i en sunnimuslimsk organisation, säger Helena Benaouda, ordförande.

I detta uttalande finner vi sannolikt en hel del ledtrådar till de stora frågetecken som blir allt fler kring den sfär där IFIS ingår. Ibn-Rushd sfären.

Muslimska Brödraskapet skall representera en ”balanserad inriktning” som innebär utradering av Israel, förföljelse av kristna i allmänhet och arabisktalande kristna i synnerhet samt skiljer på män och kvinnors rättigheter, tillåter könsstympning samt som vill upprätta en i förlängningen global muslimsk hegemoni där drömmen om Kalifatet delas av IS / Daesh. Inte heller Helena Benaouda är heltäckande i sitt uttalande då Brödraskapet genom Hamas har haft långt gående samarbeten med Hizbollah eftersom de delar ett av målen: Att radera ut Israel från kartan.

Hur denna inspirationskälla som Brödraskapet utgör får effekter kan vi se på de barnprogram som den Palestinska Myndigheten låter producera med bland annat europeiskt bistånd som finansiär:


Detta är ett av resultaten av ett samarbete med den mest “balanserade” uttolkningen och Hamas ”ideologiska” inspirationskälla om vi får tro företrädare för Islamiska Förbundet i Sverige, Mahmud Kalfi. Muslimska Brödraskapet.

Ständigt under radarn.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se