The Märsta connection

  • Måndag 28 Mar 2016 2016-03-28
E-post 0

Islamiska staten ser Sverige som legitimt mål för en attack. Det framgår av ett uttalande från terrorsektens propagandakanal Amaq. Nu står det klart att bombmännen från Bryssel ingick i samma terrorcell som Mohamed Belkaid – terroristen som bodde i Sverige innan han sköts ihjäl i förra veckan.

Terrordåden och migrationsfrågorna fortsätter därmed att dominera mediers rapportering. Trots att ingen politiker vill erkänna att det finns en länk mellan Sveriges tämligen okontrollerade migration och terror. Det är mer och mer uppenbart att i dessa folkvandringar finns det element som vill något annat än att söka skydd i bland annat Belgien, Frankrike och Sverige. Det finns redan nu förhållanden som skaver och gemensamma kopplingar till länder och orter som dyker upp lite för ofta för att dessa kopplingar skall få fortsätta leva vidare ostört.

Algeriet och Märsta är en sådan.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Självmordsbombaren Taimour Abdulwahab, som sprängde sig i Stockholm 2010, fick sannolikt hjälp eller utbildning för att kunna göra sina bomber. En algerier, Nasserdine Menni, fälldes i skotsk domstol för finansiering av terrorism genom att ha försett Abdulwahab med ekonomiska resurser. Taimour Abdulwahab hustru hade innan flytten till Storbritannien tillbringat tio år i Algeriet. Algeriet har under decennier haft stora problem med radikala element, problem som inte blivit lättare att hantera med en genomkorrumperad krigsmakt som bistått bland annat Polisario i förskingringen av biståndsmedel i lägren i Tindouf. Polisarios läger har dokumenterat fungerat som rekryteringsbas för bland annat AQiM. Att banden med Daesh / IS stärkts tyder bland annat förändringarna i taktiskt uppträdande på. Tidigare var det bara Al Queda och AQiM som agerade genom terrordåd på främmande makts territorier, nu har Daesh / IS anammat denna taktik vilket gör att antalet dåd kan öka. Daesh / IS har en i allt väsentligt mer hierarkisk uppbyggnad samt bättre förutsättningar för finansiering och träning av sina kombattanter.

Att Märsta kommer upp på radarn med jämna mellanrum är inte i sig så märkligt. Sigtuna kommun är en av Sveriges ankomstkommuner där asylsökande enligt grundtanken skall placeras under en kortare tid i väntan på att slussas vidare in i systemet. Vi får förutsätta att SÄPO har just Märsta under utredning nu då hot framförts om konvertering eller att dö via flyglad.

På samma sätt som moskén i Örebro bör vara föremål för viss uppmärksamhet då de ligger överrepresenterade i antalet svenska unga män som anslutit sig till Daesh / IS. I vissa diasporor växer radikaliseringen anmärkningsvärt vilket om inte annat Malmös judiska församling kan intyga. Den palestinska diasporans antisemitism i Malmö är välkänd för de flesta. Radikalisering är lokal, inte nationell. Alla radikaliserade rörelser behöver en geografisk bas.

Rent generellt står det svenska samhället och SÄPO inför stora utmaningar i bekämpningen av jihadistisk terror. De vanligare infiltrationsmetoderna fungerar inte i denna miljö som uteslutande domineras av nyanlända eller barn till utlandsfödda. Utseende, och framför allt språk, är några av hindren men få inser hur klankulturen och klanstrukturerna omöjliggör användandet av fiktiva identiteter om ändå en infiltratör skulle kunna rekryteras. Antalet medarbetare på SÄPO med somalisk bakgrund som sätts att infiltrera de Dawa-moskéer som kan misstänkas ha kopplingar till Daesh eller al Shabab för att exemplifiera något är tämligen lätträknade.

Skulle SÄPO mot all förmodan lyckas rekrytera infiltratörer så utsätts dessa för extrema risker. Det finns aldrig någon väg tillbaka för dessa.

En klankultur karakteriseras av att klanmedlemmen kan redogöra för släktskap i upp till 20 generationer tillbaka. Det är därmed tämligen enkelt för en terrorcell att via andra kontakter kontrollera identiteten och framför allt lojaliteten hos en blivande medlem. Få lämnar dessutom sina klaner. Du lämnar bara en klan en gång, blir du inte upptagen av en annan är du i praktiken fredlös. SÄPO, med flera, måste med andra ord förlita sig mer på andra källor som telefonavlyssning och kameraövervakning. Med alla övriga protester mot detta som det för med sig

Det finns, med andra ord, att göra. Vi lär inte behöva sitta sysslolösa.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se