Ur hand i mun

  • Onsdag 16 Mar 2016 2016-03-16
E-post 0
Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Förre statsministern Fredrik Reinfeldt får sitt andra internationella uppdrag, nu som rådgivare för storbanken Bank of America. Och han är positiv vad gäller Sveriges ekonomi. Det finns dock en del frågetecken kring hans bild och förmåga att se in i framtiden. Eller om han vet vad som väntar. Underlagen är milt sagt svåråtkomliga vilket nu allt fler nationalekonomer reagerar på. Men detta hindrar inte Fredrik Reinfeldt från att se positivt på sin framtid:

 

– Det ser fortsatt väldigt bra ut för Sverige, säger han i en intervju med SvD.

Reinfeldt pekar särskilt på vad han kallar “det kritiska läget i Europa” som bakgrund för rekryteringen. Han gör klart att det inte är den tidigare regeringskollegan Anders Borg, som sedan ett år jobbar med Citibank, som lett in honom på bankbanan.

– Jag är inte 100 procent insatt i hans (Anders Borgs, SvD reds anm) upplägg, men det är ju vanligt att de största och mest globala aktörerna har rådgivarnätverk för att förutse och förstå förändringar i marknaderna.

Vari vad som går så bra för Sverige utvecklar inte Reinfeldt vidare och hur hans bild kommer prägla Bank of America är heller inte kristallklart. Definitionen ”bra” finns det goda skäl att försöka bringa klarhet i.

Migrationsverket har i sitt budgetäskande begärt cirka 30 miljarder extra för innevarande år och 32 miljarder extra för 2017, till följd av den kraftiga ökningen av asylsökande förra året. När det gäller kostnaderna för Migrationsverkets anslag, ersättningar och bokostnader för asyltiden och kommunersättningar för de som fått uppehållstillstånd är siffrorna för 2015 27,5 miljarder kronor, 2016 60,2 miljarder och 2017 73 miljarder.

Arbetsförmedlingens siffror visar upp en ökning av kostnaderna för nyanlända migranter från 2017. I år, 2016, beräknas kostnaderna för etableringsersättning till vissa nyanlända uppgå till 9,5 MDR SEK för att 2017 öka till 13,4 MDR SEK och 2018 landa på 14,3 MDR SEK. Den ökade migrationen 2015 slår igenom först 2017-18 med de handläggningstider som Migrationsverket har. Först efter erhållet uppehållstillstånd kan arbetsmarknadspolitiska åtgärder sättas igång. Statens bidrag till kommunerna för 2016 års kommunplaceringar är budgeterat till 12,5 MDR SEK. Enligt SCB statistik, den senaste sammanställda för helåret i detta fall 2014, uppgick det utbetalda försörjningsstödet för utlandsfödda hushåll till 7 MDR SEK.

Summeringen av kända kostnader, lättillgängliga direkta poster, landar därmed på drygt 90 MDR SEK för innevarande år, eller knappt 10 procent av statens utgifter. Men det saknas en hel del data.

Professor Lars Calmfors konstaterar är redovisningen av den totala kostnadsmassan oöverskådlig samt att vissa kostnader helt enkelt inte går att få reda på. Enligt senaste RAMS, Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik, är endast 30 procent av utlandsfödda i yrkesverksam ålder i helårsanställning efter femton år i Sverige. Hur mycket av dessa löner som är lönebidrag går inte att få fram i dagsläget samtidigt som ett annat kostnadsslag, hyresbidragen, inte går att få fram.

Lars Calmfors menar på att det i sig inte är en större fråga om hur mycket detta belastar budgeten, den stora frågan är istället varför dessa data är så svårtillgängliga och varför de löpande tillåts hanteras efter ”Ur hand i mun” – principen trots att vi har information i systemen istället för att vara en tydlig kostnadspost i statens och kommunernas åtaganden samt hur denna kostnadspost relaterar till prioriteringarna av andra åtaganden.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.