Vid panikpunkten

 • Söndag 6 Mar 2016 2016-03-06
E-post 0

Det finns viss anledning att gå ytterligare ett steg på djupet i kommentarerna till Carin Jämtins prestation i Ekots Lördagsintervju med Jörgen Huitfeldt som programledare.

Att välfärdssytemen skall ”säkras” eller “försvaras” är ett milt uttryck i sammanhanget, även Jämtins påståenden om ”rena bord”, tål att granskas. Helt rent på borden, som Jämtin påstår, var det inte i Regeringskansliet den 3 oktober 2014 när regeringen Löfven tillträdde. Det fanns ett antal varningssignaler som lyst rött och larmat under en längre tid och som lämnades i ”arv” efter regeringen Reinfeldt II. Jämtin torde vara bekant med kronologin, lika bekant som Fredrik Reinfeldt. Ingen kan komma undan.

 • 2011 slöt Alliansen den första migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet i syfte att isolera Sverigedemokraterna samt försöka splittra den röd-gröna oppositionen.
 • 2012 började de första effekterna visa sig i form av de första större upphandlingarna av privat drivna Anläggningsboenden. Bara denna signal, att Migrationsverkets egna resurser inte räckte till, borde ha varit en varningssignal om att något inte stod rätt till i mottagningssystemet.
 • Under hösten 2012 började de första oroväckande rapporterna komma om att Arbetsförmedlingen inte klarade av sitt etableringsuppdrag. Denna information nådde dåvarande finansminister Anders Borg (M) enligt mycket säkra källor. Vad som hände under hösten i hörnrummet på plan sju i Rosenbad är det få som har insikt i men det är  känt att Borgs och Reinfeldts relation försämrades radikalt.
 • Den 6:e februari 2013 erhöll dåvarande migrationsminister Tobias Billström en offentlig reprimand från sin chef när Billström talade om “volymer”. Den nära korrelationen i tid, och ansvarsområdet i sig, med när informationen borde nått Anders Borg och Fredrik Reinfledt borde vara något som bör granskas djupare.
 • Mellan 2013 och 2014 protesterar allt fler kommuner mot att Migrationsverket ”överutnyttjar” de avtal om kommunplacering av nyanlända som slutits. Många kommuner säger upp avtalen med hänvisning till att vare bostads- eller arbetsmarknad lokalt har resurser att ta emot fler. Behovet av bostäder i de områden där arbetstillfällen finns blir synligt och akut.
 • 2014 inleder Fredrik Reinfeldt valspurten med sitt sommartal på temat ”Öppna era hjärtan”. Detta är det första sommartal där han låter genomföra presskonferensen innan talet, inte efter som brukligt är. Efter att Reinfeldt uppmanat svenska folket till att ”öppna sina hjärtan” svarar han i praktiken inte på några frågor om detta och valrörelsen får en lika märklig inramning som polarisering. Reinfeldt förlorar valet och lämnar Rosenbad. Men kvar i Rosenbad finns alla rapporter och varningssignaler kvar. Rapporter som tas över av ministären Löfven. En ministär som visar sig ha samma passiva förhållningssätt som sina företrädare.
 • 2015, under vårvintern, arbetar tjänstemän på Justitiedepartementets Migrationsenhet fram en 20 – punktslista på åtgärder i syfte att minska ”pull-effekterna”, eller den svenska attraktionskraften för migranter. Denna lista, som Ledarsidorna.se tagit del av, hamnar i skrivbordslådan då det visar sig vara politiskt omöjligt att förmå Miljöpartiet att ens acceptera förekomsten av den. Listan återfinns dock och tas fram igen men först mer än ett halvår senare. Den blir, mer än ett halvår försenad, den första blocköverskridande migrationsöverenskommelsen när läget är akut. Listan visar sig vara för “klent” tilltagen med den situation som sedanutvecklats. Den första migrationsöverenskommelsen kom att följas av en till. Med dramatiska effekter.
 • Under sensommaren 2015 lovar Stefan Löfven att inte bygga murar samtidigt som Morgan Johansson försäkrar att migration inte är en fråga om volymer.
 • Under sommaren 2015 och med början redan 2014 får UNHCR och NGO´s (hjälporganisationer som Röda Korset och Röda Halvmånen) interna rapporter om att större rörelser av flyktningar som avser lämna lägren Syrien, Jordanien och Iran märks av. Empiri har tidigare visat på en mellan fyra veckors och tre månaders förskjutning på effekterna i det svenska systemet för mottagande.
 • Under sensommaren och hösten 2015 blir utvecklingen dramatisk på den grekiska ön Lesbos som effekt av att bland annat Turkiet dragit ner på sin patrullering samt att Grekland vägrar samarbeta med sitt grannland och därmed öppnar bägge vattenytan fri för båtar att fritt transportera migranter. Oavsett slag. Scenerna på Lesbos blir dramatiska.
 • Den 22 september 2015 minskar Migrationsverket kravet på yta per asylsökande i Anläggningsboende till tre kvadratmeter per person. En reaktiv åtgärd då flertalet boenden ”ombetts” att förtäta långt tidigare. Vid anläggningsboenden i Blinkarp, Svalövs kommun, är två kvadratmeter per person standard samt att 18 personer delar på en toalett. Som jämförelse skall hundar med en mankhöjd överstigande 65 centimeter i bur ha minst 5,5 kvadratmeter yta var i enskild bur. För varje ytterligare hund måste tre kvadratmeter adderas. På samma yta som fyra hundar lever skall sex vuxna män samsas.
 • I december 2015 arbetar regeringen fram förslag som syftar till att stänga Öresundsbron. Förslaget dras dock tillbaka då det inte kommer få en parlamentarisk majoritet men vi landar ändå i att ha EU:s mest restriktiva migrationspolitik tillsammans med tre andra länder. Beslutet får dominoeffekter i hela migrationskedjan och familjer splittras samt ”fastnar” halvvägs genom Europa.
 • I mars 2016 tvingas regeringen acceptera att Migrationsverkets budget för 2016 och 2017 är underfinansierade och tvingas låna till driften.

Det finns mer att säga om denna intervju med socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin. Varningsklockorna hade under sommaren och hösten 2015 ljudit länge, i flera år. Spåren och informationen fanns, och finns fortfarande, hela tiden i Rosenbad och de ljöd, och ljuder, på allt högre volym. Nu ljuder även de ekonomiska varningsklockorna allt högre.

Sverige uppfyller idag, med sittande ministär och den förda politiken, alla de kriterier som Paul Collier, författare till Exodus, och professor i nationalekonomi vid Oxford University och tidigare chef på Världsbanken med ansvar för migrationsekonomi, definierar som “Panikpunkten”.

Beslut fattas först när läget i mottagningssystemen är akuta, utan med vare sig konsekvensanalys eller eftertanke.

Besluten tenderar att bli tandlösa, populistiska, med marginell effekt eller kontraproduktiva i bästa fall. I sämsta fall med allvarliga makroekonomiska konsekvenser. Det nu tillbakadragna förslaget om stängning av Öresundsbron är ett sådant. En stängning av Öresundsbron skulle inte bara fått ekonomiska konsekvenser utan riskerat hela vårt nordiska samarbete som redan idag är ansträngt. Norge överväger idag, på statsministernivå, att stänga gränsen mot Sverige med våld om det svenska mottagningssystemet kollapsar.

Partisekreterarens version och därmed socialdemokratins officiella kan rimligen inte tolkas som annat än som regeringens, socialdemokratins och i förlängningen Stefan Löfvens personliga och officiella historiebeskrivning och tydliga försvarslinje. Det finns dessvärre en viss avvikelse i denna version mot vad som finns lagrat i systemen. En lagring som som såväl föregående som nuvarande regering är smärtsamt medvetna om. Och det finns, som av en händelse, mer att redovisa av denna vara.

Ledarsidorna.se kommer att återkomma och syna ytterligare kort, och hur de avviker, som  spelas ut. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.