Det blir inte bättre än så här

  • Torsdag 7 Apr 2016 2016-04-07
E-post 0

Det blir svårt för regeringen att få igenom gårdagens förslag att platser avsedda för kvotflyktingar ska kunna användas för anhöriginvandring. Det visar SR Ekots rundringning. Alla riksdagspartier förutom regeringspartierna är kritiska. Regeringen uppfyller nu alla professor Paul Colliers kriterier för ”Panikpunkten” inom migrationspolitiken. Paul Collier är före detta direktör vid Världsbanken med ansvar för migrationsekonomi och är idag professor i nationalekonomi vid Oxford University.

Beslut fattas först när läget i mottagningssystemen är akuta, utan vare sig med konsekvensanalys eller med eftertanke.

Vi kan fundera något på inte bara hur vi hamnat där vi hamnat, utan även lämpligheten i att ha samma laguppställning som skall ta oss ur rådande situation som försatt oss i den. Morgan Johansson, Migrationsminister, är en av de personer i regeringen som i det längsta förnekade systemstressen. En av de personer som har en väljarbas som vill gå tillbaka till en liberaliserad migrationspolitik, oavsett kostnader i pengar eller systemstress. Morgan Johansson är idag ansvarig minister för alla förändringar som sker inom lagområdet.

Samma navigatör som fört oss upp i planteringen skall backa ur den och ta Sverige vidare.

Arbetet i regeringen präglas numera av exakt det som Collier varnat för i sin bok ”Exodus” där han har med fakta och empiri gått igenom sekler av migration. Kunskap och bildning. Det blir mer och mer uppenbart att regeringen Löfven, med staber, drivs av annat än detta. Det är allmänt känt att den drivs av dogmer, personliga ambitioner och personlig prestige. En erfarenhetsmässigt inte helt lyckosam kombination. Framför allt inte när det är ett land som skall styras. Då hamnar man gärna i panikpunkten förr eller senare.

Då blir det inte bättre än så här.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se