Helene Bergman: Islamismens två ansikten

Helene Bergman. Photo: Photo by Wilmarsgård
  • Fredag 22 apr 2016 2016-04-22
E-post 0

Låt mig först slå fast! Feminism kan inte kombineras med islamism. Feminismen vill ge kvinnor rätt till sitt eget liv och sina kroppar. Islamismen vill kontrollera kvinnors liv och deras kroppar.

När före detta bostadsminister Mehmet Kaplan kallar sig för feminist, samtidigt som hans fru bär hijab och turkisk jalaba som representant för Sverige på Nobelfesten. Då är det något som inte stämmer. Eller när det “feministiska” Miljöpartiets Yasri Kahn, tillika generalsekreterare för ” Svenska muslimer för fred och rättvisa“, i Sverige, vägrar ta en kvinnlig reporter i hand för att hon är kvinna och det blir för intimt att ta henne i hand.  Då är det något som inte stämmer. Eller när Gustav Fridolin, Miljöpartiets språkrör som säger sig vara feminist inte FÖRSTÅTT att vi kvinnor blir kränkta för att vi anses orena och inte värda att tas i hand av islamister.

Nej, Gustav Fridolin verkar varken ha förstått feminismens djupaste innebörd  eller islamismens djupaste innebörd!

Som ledamot i Sveriges regering verkar han heller inte förstått den svenska grundlagen. Där står det att det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande på alla samhällsområden” Samhället ska verka mot diskriminering – även på grund av kön!

Dawa-rörelsen delar ut informationsmaterial i Nordstan 25:e juli 2015. Bland annat broschyren ”Kvinnan i Islam”. Foto: Helene Bergman

Dawa-rörelsen delar ut informationsmaterial i Nordstan 25:e juli 2015. Bland annat broschyren ”Kvinnan i Islam”. Foto: Helene Bergman

Detta stämmer inte med islamismen. Det är bara att läsa i det häfte, Kvinnan i Islam, som varje helg delas ut av islamistiska Dawah- missionärer i Nordstan i Göteborg.

Häftet är sammanställt av Mostafa Malaekah och ges ut av Göteborgs Moské som får svenska skattebidrag. Utdrag ur detta häfte kan du se som inbäddat dokument i slutet av artikeln. Förutom att män uppmanas att slå en upprorisk hustru, bara inte slaget lämnar några fysiska skador eller märken på kroppen, finns detaljerade beskrivningar om kvinnan i den islamiska familjen.

 

 

Jag citerar:

  • Islam ser kvinnans roll i samhället som mor och hustru som hennes mest väsentliga roll. Islam lyfter fram arbetet med att uppfostra barn som en livsviktig roll, som till stor del formar nationens framtid.
  • Mannen är ansvarig för försörjning, beskydd och generellt ledarskap av familjen.
  • Islam förbjuder inte polygami. Islam snarare reglerar och begränsar den. Polygami varken krävs eller uppmuntras, men är helt enkelt tillåten med villkor.
  • Enligt de islamistiska klädreglerna ska muslimska kvinnor täcka hela kroppen, utom ansiktet och händerna (enligt vissa lärda kan de även visa fötterna)
  • Det är också en plikt för dem att klä sig så när de är ute bland folk eller bland män som det inte är permanent förbjudet för dem att gifta sig med på grund av: (1) släktskap, (2) relation p g a giftermål, eller (3) amningsrelation. Detta är en plikt för kvinnor från pubertetsåldern.”

Men nu har bristen på ett handslag demaskerat två helt oförenliga samhällsystem.

Och återigen har ordet feminism kidnappats, men nu av islamister med en dold agenda – att förändra kvinnors ställning i Sverige. Ty för dessa islamister är ordet feminism bara ett lösenord, en läpparnas bekännelse för att kunna infiltrera den politiska makten i Sverige.    Nu har visserligen såväl Kaplan som Kahn, tack vare massiv mediekritik, lämnat det offentliga politiska livet. Enligt Expressen ska Kahn nu sikta in sig på civilsamhället med folkrörelse och folkbildning istället.

I en kommentar på Facebook skriver Sara Mohammad, ordförande i GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime:

“Khan, normbrytaren kanske siktar in sig på att ersätta mänskliga normer och värderingar med islamistiska normer och värderingar. Och lansera Kairodeklarationens jämställdhetsdefinition i Sverige, med stöd av AKP, fascistregimen i Turkiet?”

Men det finns nämligen fler, mycket välorganiserade islamister därute, inte minst tack vare bidrag av svenska skattemedel. Dessa politiska islamister, som seglar under falsk flagg, har också kopplingar till Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Läs Ledarsidorna.se: “Toppen på ett isberg.” Fast det finns också goda krafter, som till exempel Rabwar Hassan, gruppledare (MP) Skärholmen som skriver i Dagens Samhälle:

“Genom att stämpla all kritik mot religiösa muslimer som islamfobi och brännmärka vissa som rasister har mycket av diskussionen inom MP tystnat”.

Samtidigt får islamistiska parallellsamhällen breda ut sig i förorterna där organisationer arbetar för införande av sharialagar, ibland med stöd av offentliga medel. Sharialagar innebär, när de får fäste och stöd, att svensk lagstiftning underställs Koranen. Tryck- och yttrandefrihet, religionsfrihet och jämställdhet upphör att existera och demokratin ersättas av klanstyre. ”

Islamisternas mål i Sverige är att införa Shariadomstolar. Dessa domstolar skulle i så fall döma i familjmål enligt deras egen lag. Därmed skulle den svenska familjelagstiftningen, som är grunden för vår jämställdhet, sättas ur spel för stora delar av den muslimska befolkningen. Vi skulle inte bara ha parallellsamhällen utan också två olika juridiska system i Sverige.

Maria Hagberg var tidigare distriktsordförande och kvinnopolitiskt ansvarig i Vänsterpartiet Skåne. Under fyra år partistyrelseledamot i F! ( 2005- 2009).Numera av ideologiska skäl enbart kvinnorättsaktivist, men fortfarande vänster. Maria Hagberg skriver i Göteborgs- Posten:

“Låt oss göra vårt yttersta, både nationellt som internationellt, för att motverka och stoppa skadliga sedvänjor av religiös och /eller nationell natur. Det kräver dock en öppen religionskritik i synnerhet när religionen missbrukas och används politiskt.”

Maria Hagberg skriver vidare:

“Vid ett flertal tillfällen under de senaste åren har jag deltagit i sekulära kvinnokonferenser i Mellanöstern och Europa och jag ingår också i internationella nätverk kring detta. Olika aspekter av sekularitet och kvinnors rättigheter tas upp. Det var också det den arabiska våren handlade om för kvinnorörelsen.

I januari 2015 besökte jag London och bland annat organisationen Southall Black Sisters och fick då veta att de tretton shariadomstolar som existerade i början av 2 000-talet nu vuxit till 105 stycken.”

Tiden börjar rinna ut för den feministiska regeringen Stefan Löfvén med jämställdhetsminister Åsa Regnér att reagera och agera och det snabbt! Hälften av Sveriges befolkning är i fara – kvinnorna och därmed också barnen. Den första åtgärden som ska göras och som alltfler börjar kräva är att alla statliga bidrag, såväl till organisationer, som studieförbund ska strypas. I Aftonbladet skrev Lotta Edholm, oppositionsborgarråd, Stockholms stad (L)

“Principen bakom föreningsstöd utgår från att civilsamhället menar väl. Men att en sammanslutning varken är vinstdrivande eller offentlig gör den inte automatisk till god. Det finns föreningar som inte respekterar demokratin. De kanske formellt har en demokratisk uppbyggnad och påstår sig vara för människors lika värde, men bakom lyckta dörrar kommer en annan verklighet fram. För dem är slapphänt bidragsgivning en guldgruva för att kunna sprida sina budskap.”

Soleyman Ghasemiani, kurd från Iran uppvuxen i en muslimsk familj, nu själv ateist, har alltid kämpat för kvinnors rättigheter såväl i Iran som i Sverige. Och apropå den icke handskakande Kahn, erinrade sig Soleyman den icke handskakande Akmal Hyder, professor i företagsekonomi på Högskolan i Gävle och aktiv i Dawa-rörelsen samt i Islamiska föreningen i Uppsala. Så här uttalade sig Akmal Hyder i Norrköpings Tidningar  i juni 2014.

“Islam skiljer mellan kvinnor och män. Vi blandar inte. Kvinnor och män har andra relationer, därför skiljer vi på dem.”

Med sin dikt Handslag med de osynliga, sätter Soleyman ord på det outsagda:

Professorn är gudfruktig

skakar ej hand med kvinnor

Jag förstår honom

men inte gud

hur skakar man hand

med någon man inte ser!

Professorn ser bara snoppar och snippor

Snoppar är av naturen enklare att handha

att ta i hand

De hänger ju oförskämt här och där ändå

Snippor däremot är inte så enkla!

Hur skakar man hand med en snippa

offentligt?

Rör man vid venusberget?

Drar man i blygdläpparna?

Smeker man klitoris?

Eller går man bara rakt fram

och tar tag i slidan?

 

Professorn är blyg och gudfruktig

vet inte hur han ska närma sig snippor

bortanför sängen!

ISIS är inte blyga

De gör som de säger

och säger det de gör med de otrogna

och med kvinnorna

de osynliga.

Professorn och ISIS

 

dricker ur samma källa.

Min far var gudfruktig

Han såg inte heller kvinnor.

Skaka hand med de osynliga

kunde han ändå

utan att ens be om förlåtelse

för denna synd!

Gud fick nöja sig

med fars obligatoriska tvagning

inför de beordrade bönerna!

 

Fortsättning följer…

 

Helene Bergman

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se