It ain´t over until the fat lady sings

  • Söndag 17 Apr 2016 2016-04-17
E-post 0

Frågan om migrationspolitiken och hur den förändrats har påverkat GP:s och SvD:s gemensamma Sifomätning. När S och M ändrat sin politik inom området påverkar det också siffrorna. Enligt Sifos chef för opinionsundersökningar, Toivo Sjörén, är migrationspolitiken det som ligger bakom resultatet i aprilmätningen. Någon effekt av skandalerna kring bostadsministern Mehmet Kaplan går dock inte att utläsa i aprilmätningen. Bara den sista åttondelen av intervjuerna gjordes efter det att affären blossat upp. På samma sätt som effekterna av regeringens tilläggsbudget kunnat sätta sina spår. Det finns dock inget som tyder på att Sifo:s siffror är speciellt stabila.

Sjörén, och andra analytiker, redovisar allt mer sällan svarsfrekvensen. Det är ingen hemlighet för statistiker att desto färre som vill svara på en undersökning, desto fler måste intervjuas för att få ett tillräckligt stabilt urval. Med svarsfrekvens avses antalet erhållna svar i förhållande till möjliga svar. Webenkäter, som Sentio eller  Yougov, har i praktiken inget bortfall alls men använder sig av viktningsmodeller utvecklade med empiri. I valet 2014 blev detta tydligt. Dolt i de stora institutens bortfall låg Sverigedemokraternas röster. De stora instituten pekade ut Miljöpartiet som tredje största parti med ett resultat över tio procent. De två webinstituten Sentio och Yougov häcklades men var de som sedan prickade valresultatet med så mycket som en halv procentenhet när. Utöver detta så finns det något som är dolt i siffrorna. Överrullningseffekterna.

När nu turerna kring i vilka ideologiska kretsar som Mehmet Kaplan rört sig klingar av borde budgeten granskas noggrannare. I 2016 års tilläggsbudget finns en hel del dramatik. Regeringen bedömer att en stor del av utgifterna kopplade till migration och etablering de kommande åren är tillfälliga vilket är en något märklig slutsats. Regeringen lånar till migrationsverkets kostnader och även om det lånet sägs vara ”en puckel” från regeringens sida så kommer denna puckel rullas över på kommunerna om två år. Två år efter kommunplacering upphör statsbidragen för etablering, därefter är det kommunens ansvar att försörja den nyanlände och förse dessa med bostäder. Oavsett om de har arbete eller inte. Tiden till helårsanställning för trettio procent av de nyanlända är 15 år enligt RAMS, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Enligt Regeringens tilläggsbudget för 2016 förväntas omkring 48 100 personer beviljas uppehållstillstånd, vilket innebär att de ska bli kommunplacerade. Antalet deltagare i etableringsuppdraget förväntas öka kraftigt fram t.o.m. 2019, då det prognostiserade antalet deltagare uppgår till ca 112 500 personer. Dessa siffror går hand i hand med i vilken takt som kostnaderna rullas över på kommunerna. Hur stora utmaningarna är för kommunerna som efter två år får ta över ansvaret vittnar Riksrevisionens granskning av Etableringsuppdraget om. Trots att i praktiken alla politiker hävdar motsatsen konstaterar Riksrevisionen det många redan vet. Drygt en tredjedel av de i yrkesverksam ålder med uppehållstillstånd har lägre utbildning än nioårig grundskola.

Något annat som framgår i budgeten är de mer långsiktiga utgiftsprognoserna. 2020 bedöms Migrationsverkets kostnader ligga på en tredjedel av dagens. Detta innebär i praktiken att regeringen avser förlänga de begränsningar som idag är tillfälliga. Vi kommer ha en av EU:s strängaste lagstiftningar för lång tid framöver om det som står i budgeten skall ha rimliga förutsättningar att bli verklighet.

Det är inte helt säkert att Miljöpartiet är informerade om detta. De har den dagen det går upp för dem då offrat precis alla sina kärnfrågor på migrationspolitikens altare. Utan att ha fått igenom någonting annat än att de aktivt medverkat till en politik i två regeringar som försatt det svenska välfärdsmodellen och flera kommuner på knä. Hur väljarna väljer att belöna duon Fridolin och Romson på valdagen kan bli spännande att se.

Det är med andra ord inte över än. Inte på långa vägar. Den feta damen har inte ens bytt om för att ställa sig på scenen.

It ain´t over until the fat lady sings.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se