Klankultur och hedersvåld

  • Lördag 30 Apr 2016 2016-04-30
E-post 0

Genom att ge kvinnorna makt och på­skynda deras integration in i samhället kan det bidra till att upplösa traditionella makt- och familjestrukturer, skriver Gulan Avci, Liberala kvinnor,  på SvD Debatt. Artikeln är i sig inte speciellt utmanande då den pekar på självklarheter, att i Sverige skall svenska normer gälla. Avci får det att låta enkelt men ska vi mena allvar med det hon propagerar för bör analysen bli djupare än hon ger uttryck för.

När Avci använder sig av begreppen makt- och familjestrukturer närmar hon sig klankulturens komplexitet. Avci menar att genom att ge kvinnorna mer makt kommer denna struktur slås sönder. En lek med elden ur flera perspektiv.  Jag intervjuade för någon tid sedan Arin. Arin är född, tillsammans med sin bror, i Teheran och kom som 12-åring till Sverige. Familjen fick asyl.

Bröderna började i skolan och lärde sig snabbt svenska. Väsentligt snabbare än sina föräldrar och kom över tid att behöva agera tolkar till sina föräldrar. Arin och hans bror upptäckte snabbt att de nu hade makten över sina föräldrar. För en tid i varje fall. Som tonåringar nyttjade de denna nya makt genom att tolka allt till deras fördel. Samtidigt fick Arins mamma arbete inom lokalvården. Pappan, i ursprungslandet en skicklig mekaniker, fick inget jobb. Tvärtom – han satt hemma framför TV:n eller med andra män i hans situation och blev bara bittrare och bittrare. Pappan, som hade räddat sin familj från politiskt förtryck och lotsat sin älskade hustru och hans två barn hela vägen till det trygga Sverige, fann sig plötsligt sitta ensam och hjälplös i soffan hemma. Som ett barn. Hans enda möjlighet att finna en funktion i denna, nu omvända, maktpyramid där han befann sig i botten var att sätta upp regler. Och straff. Inledningsvis var misshandeln bara riktad mot kvinnan men över tid kom även barnen att omfattas.

Familjestrukturen hade slagits sönder.

Arin, hans bror och deras mor var till slut tvungna att fly hemmet. Fly för att mötas av en totalt oförstående och rädd socialtjänst. Till slut fick de skyddat boende och idag har de etablerat sig i Stockholm. Pappan har de ingen kontakt med längre, men enligt hörsägen lever han kvar i den stad de först slog ner i. Bittrare och mer hatisk än någonsin. Utan roll, utan funktion och utan familj i det svenska samhället.

En annan händelse som beskriver komplexiteten och funktionen i den struktur som Avci vill slå sönder och samman är kravallerna i Husby. Polisen hade ingen kontroll över situationen tills ett par fältassistenter lyckades mobilisera klanledarna och familjeöverhuvudena. De gav  dem en roll att spela. Det är lika förbjudet att elda upp bilar i Bagdad som i Husby och dessa män gav sig ut på gatorna för att ta hem de sina. Inte sällan fick de ungdomar som varit med i kravallerna uppleva klankulturens straff. De hade förnedrat klanen genom att kasta sten på polisen och elda upp grannarnas bilar. Genom detta försvann 80 procent av ungdomarna från gatan och polisen kunde återta kontrollen. Männen, men även vissa kvinnor, som annars befann sig i ett utanförskap hade fått en roll att spela. De fyllde, och fyller, en viktig funktion.

När Avci pekar på att ge kvinnorna makt som huvudsaklig lösning leker hon med elden. För att stävja sådant som hedersrelaterat våld måste fler verktyg till. Arins pappa var ett sådant exempel. Hade han fått en roll, en funktion, i det nya samhälle han ville in i men inte kom in i hade Arins historia kanske fått ett lyckligare slut. Erfarenheterna från Husby är en sådan lärdom som vi måste ta till oss. Att ge alla en roll att spela, en funktion i det svenska samhället, är nyckeln. Först därefter kan vi börja prata om hur mycket av klankulturerna vi skall slå sönder för även den har sin roll att spela i form av normbärare och att styra rätt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se