Noll koll

  • Lördag 9 Apr 2016 2016-04-09
E-post 0

Regeringen den 4 februari ett flertal myndigheter i uppdrag att mellan den 1 april 2016 och den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. Myndigheterna ska gemensamt ta emot i genomsnitt minst 1 000 nyanlända för praktik per år under den aktuella perioden. Statskontoret har, i samarbete med Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket, låtit ta fram riktlinjer för hur detta skall genomföras. Samtliga 203 statliga myndigheter samt Riksdagen omfattas av praktikanterna. Endast asylsökande med uppehållstillstånd omfattas av uppdraget.

Under förra veckan genomfördes personalmöten samt personalchefsmöten med anledning av beslutet på flertalet statliga myndigheter. Trots statskontorets FAQ-bas är frågeställningarna fortfarande många om genomförandet. Tiden som en praktikant skall vara på en myndighet varierar från två till fem månader samtidigt som frågeställningar finns kring vilken form av arbetsuppgifter som kan vara lämpliga. I riktlinjerna framgår att en praktikant kan växla arbetsuppgifter för att få meningsfull sysselsättning.

Andra frågeställningar har väckts kring sekretess. På flertalet statliga myndigheter krävs svenskt medborgarskap och genomförd sekretessprövning då många tjänster är placerade i säkerhetsklass av något slag. Av underlagen finns det inte något som på något sätt reglerar att en sekretessprövning kommer krävas av denna grupp.

I Migrationsverkets regler framgår att en asylsökande ska kunna göra sin identitet “sannolik”. Många saknar dock id-handlingar, och då blir den muntliga utredningen än viktigare. Den ska kunna fastställa identiteten som just sannolik. Men många gånger sker inte det. Chefen för en av Migrationsverkets asylprövningsenheter i Stockholm uppgav hösten 2015 till Svenska Dagbladet att runt fyra av tio asylbeslut fattas utan att identiteten har kunnat göras sannolik.

Vi kan fundera något på det lämpliga i att fyra av tio praktikanter bereds tillträde till arbetsplatser som normalt omfattas av myndighetssekretess. Vi kan fundera något på vilken svenska som dessa praktikanter kan komma att genomföra som uppfattas som motiverande under iaktagande av sekretess. Om det blir fler meningar än

  • ”Kan du slå på kaffebryggaren”
  • ”Kan du hämta dagstidningarna”.

Då varje praktikant har rätt till en handledare och de statliga verken i många fall endast har den personal anställd som skall fullgöra huvuduppdraget kommer antalet arbetsuppgifter bli begränsat. Eller. Fundera på om en praktikant som har god kompetens inom IT men med oklar identitet får tillgång till Skatteverkets folkbokföringsregister, inklusive de med skyddade identiteter. Eller ett statligt verks behörighetssystem för IT-system.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se