Nya klaner och utanförskap

  • Måndag 18 Apr 2016 2016-04-18
E-post 0

Polisen och flera andra myndigheter går samman för att få bukt med de kriminella nätverken i norra Botkyrka kommun söder om Stockholm. Insatsen har beslutats av det Operativa rådet, som höll i det omfattande utredningsarbetet i Södertälje. Enligt polisen är norra Botkyrka kommun ett av 15 särskilt utsatta områden i Sverige. Det är också det senaste exemplet på ett område där Operativa rådet, det vill säga polisen och andra myndigheter, beslutat sig för att göra en särskild satsning för att komma åt den organiserade brottsligheten.

Skärmavblildning Mark S Werner bok "Klanvälde". Copyright författaren.

Skärmavblildning Mark S Weiner bok “Klanvälde”.
Copyright Mark S Weiner.

”Särskilt utsatt område” är i praktiken en ”no go – zon”. Ett område från vilket polisen retirerat och inte längre upprätthåller statens våldsmonopol. Dynamiken i den här typen av områden beskrivs i Mark S Weiners bok ”Klanvälde”. Bilden från Weiners förord, på sidan 24, illustrerar hur ett postmodernt samhälle kan utvecklas i den ständiga evolution varje samhälle befinner sig i. I brist på att upptas i den stora samhällsgemenskapen med skola av likvärdig kvalitet samt jobb utvecklas subkulturer där nya klaner uppstår. Bandidos, Hells Angels men även sådana med religiösa förtecken. Som Dawa-rörelsens ”wannabeism”, eller strävan av att vara renare än all annan uttolkning av Islam. Inte heller kristendomen går utan detta fenomen – frikyrkorörelsen kan sägas vara en sådan yttring. I Sverige har denna rörelse inte predikat våld eller speciellt mycket hat men i det stora landet i väster, USA, är hatpredikanter inte ovanliga.

Under min resa i Libanon träffade jag en före detta minister samt representanter för Falangisterna samt naturligtvis företrädare för såväl kristna som muslimska församlingar. När jag beskrev samhällsutvecklingen i Sverige, bland annat Södertälje och Angered som de var väl förtrogna med konstaterade samtliga att vi har nu alla beståndsdelar på plats för en mycket tråkig händelseutveckling. Vi ser en klanifiering av utanförskapsområden men med annan drivkraft än blodsband samt vi har ett våldsmonopol och en stat som retirerat ”av stordriftstekniska” skäl.

Arbetsförmedlingens, Skatteverkets, Försärkingskassans och polisens lokalkontor dras ihop till större enheter och lämnar efter sig en stadsdel eller stad utan att staten är representerad. Svalöv är ett exempel på detta. Svalöv hade i fjol endast en polisman i yttre tjänst reguljärt. Idag inte ens det utan samarbetar med större enheter. I Ljusnarsberg är polisstationen öppen sex timmar i veckan. I Ljusnarsberg har migrationsmottagandet varit bland de högsta i landet, de etniskt-kulturella spänningarna är idag en del av vardagen.

Mötena i Beirut och Libanon var mycket givande. Vi landade oftast i samma slutsats, oberoende av vilka som var med i mötet. Alla hade samma erfarenhet, att gör något åt de problem ni har redan nu – annars riskerar Sverige att behöva ta till medel som är så långt ifrån humanistiska som det går.

Libanon är ett exempel på hur det kan gå även fast konfliktytorna är annorlunda och framför allt äldre. 1 400 år. Sverige har idag ett överskott på vapen i omlopp. Handgranater är i Malmö en enkel sak att få tag på, de lämnas ofta över gratis i samband med andra affärer. I flera länder som tidigare ingick i Warszawa – pakten, men som idag är EU-länder inom Schengenområdet, kan du om du har rätt kontakter köpa en AK-47:a, Kalasjnikov för samma pris du köper ett pump-hagel av sämre kvalitet i Sverige med licens. Polisen i Jämtland kan ha upp till tre timmars utryckningstid för pågående brott. Detta skapar en tämligen instabil situation.

Vad var då rådet jag tog med mig hem från de som sett ett samhälle falla isär, sönderslitet av konflikter av olika slag med nya klaner som motståndare till demokrati och laglydnad?

Rådet var ganska enkelt. Att gå in i varje trapphus i dessa områden. Att rensa huset uppifrån och ner på de element som har en annan agenda än samhället i övrigt. Och efter det nästa hus. Och nästa. Och nästa. Tills du är klar. Skicka dem i fängelse eller sparka ut dem. Splittra dem. Oavsett om de är kriminella eller fundamentalistiskt sinnade. 

Jag blev alltid lika tagen när jag hörde det rådet. Och alltid lika fundersam när jag sedan gick ut på gatan och såg ärren som inbördeskriget lämnade efter sig i denna stad som en gång måste varit en av de vackraste i världen.

Jag är fortfarande fundersam.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se