Politikens möjligheter

  • Fredag 29 Apr 2016 2016-04-29
E-post 0

Stefan Löfven kommenterade i onsdags de kommande kostnadsökningarna kring asylmottagandes i DN samtidigt som Sveriges Kommuner och Landsting kom med en reviderad prognos. Statsministern kommentar till hur han ser på framtiden: 

– Det gäller att se helheten. Under hösten 2015 kom det många asylsökande till Sverige och då är det klart att under en tid får vi en kostnadsökning för migration och sedan etablering, men den är tillfällig. När vi nu tar oss an människor som ska etablera sig i det svenska samhället, då är det en investering. Vi får en samhällsekonomi som växer och det är till fördel för vårt land.

Vad är det som säger att politiken kommer att lyckas bättre den här gången med att få ut människor på arbetsmarknaden?

 Därför att vi har en rödgrön regering som tror på politikens möjligheter.

Morgan Johansson kommenterar Migrationsverkets reviderade prognos, att i år vänta 100 000 personer söka asyl.

– Med de här nivåerna klarar vi mottagandet och boendet, säger han.

Den bedömning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade under torsdagen visar att skatteunderlaget växer snabbt under 2016 och 2017 men långsammare därefter. Kostnaden för demografin ökar snabbare än skatteunderlaget 2018 och 2019. Inom kommunerna beräknas rekordstora kostnadsökningar på cirka 9 procent, bland annat som en följd av asyl- och flyktinginvandringen.

– Den ”puckel” av kostnader som staten har nu för flyktingmottagandet kommer, i takt med att de asylsökande får uppehållstillstånd, att överföras på kommuner och landsting. Det behövs skolor och bostäder, inte bara för nyanlända, och verksamheter som Komvux, socialtjänst, vård och tandvård behöver förstärkas. Det är en stor utmaning eftersom det redan idag är brist inom vissa personalkategorier såsom lärare, socialsekreterare och sjuksköterskor, 

säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, nämner för första gången ordet “överföras”  i dessa sammanhang. Ledarsidorna.se har tidigare varnat för dessa överrullningseffekter i oktober 2015. Att åtaganden över tid vältras över på kommunerna. Finansminster Magdalena Anderssons besked till samtliga Sveriges kommunalråd om hur de den dagen  skall möta detta. Om det är bra att kommunalskatten höjs för att finansiera kommunernas lagstadgade verksamhet samtidigt som kostnaderna överförs från staten:

– Det är kommunerna som själva bestämmer om och när de tycker att det är lämpligt att höja skatten, säger Andersson.

Det är inte ointressant att utifrån detta, samt Anders Ygemans löfte om att avvisa 80 000 personer som fått avslag på sin asylansökan under innevarande år, granska förutsättningarna för att lyckas med denna helhet som statsministern pekar på bara för att regeringen är Rödgrön.

 

Regeringen har avsatt 33 miljoner för att klara fler avvisningar och därmed frigöra de tillfälliga bostäder som kommer krävas för ett mottagande av 100 000 hoppfulla nya asylsökanden. Regeringen anslår hela 412 kronor och 50 öre per avvisad för repatriering till ursprungslandet. Utöver detta  saknas 700 000 bostäder de närmaste åren samt att endast 30 procent av de nyanlända är i helårsanställning femton år efter ankomst enligt RAMS, Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik.

Ponera att du är ute med bilen. Du upptäcker  till din fasa pyspunka på ena framhjulet eftersom det bara är halvpumpat. Du åker till verkstaden för att ordna till det. Bilmekanikern byter tämligen obekymrat till ett annat däck som även det  är halvpumpat.  Du ställer frågan till den fryntlige bilmekanikern om hur det egentligen kommer gå att köra vidare med ett halvtomt däck som dessutom verkar läcka det med. Om det inte vore bättre att ordna till det på något sätt så att det inte fortsätter att pysa ut luft. Bilmekanikerns svar?

”Det kommer gå alldeles utmärkt. Vi har en rödgrön regering som tror på politikens möjligheter”.

 

 

Bli gärna donator eller månadsdonator.

Hitintills har inkomna medel gått till att bygga om arkitekturen bakom Ledarsidorna.se för att möjliggöra såväl video- som radiopodd samt inköp av nödvändig hårdvara. Videokanalen är uppe och fler avsnitt kommer under närmsta veckorna när de är färdigklippta.

Radioponden kräver dock en viss träning för att få igång inser jag, återkommer med startdatum.

Även resan till den krigszon som gränsen mellan Syrien – Libanon utgör finansierades till del med inkomna medel. Fler resor är planerade för att skapa en bättre bredd i rapporteringen. Ett reportageteam är i nästa vecka ute i Europa för att skapa en bättre bild av den systempåverkan som hela migrantkrisen innebär för Europeiska Unionen med många, törs jag lova, unika reportage.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se