Sängkamraterna

  • Onsdag 13 Apr 2016 2016-04-13
E-post 0

Det reses nu frågetecken i vår omvärld, främst inom Arabförbundet, om på vems planhalva som regeringen Löfven spelar. Genom att neka Sheik Muhammed al-Yaqoubi inresevisum, i motsatts till bland annat Norge, Danmark och USA, spelar regeringen extrema krafter i Syrien i händerna samtidigt som de lyckas återigen förolämpa det sunnimuslimska marockanska hovet som givit sunnimuslimen al-Yaqoubi skydd från extremistisk och våldsbenägen islamism.

Muhammed al-Yaqoubi är en religiös ledare och en av världens mest framstående islamiska lärda från Syrien. Han har ingått i Royal Aal al-Bayts utgivning av de 500 mest inflytelserika muslimerna flera år i rad. Al-Yaqoubi var en av de första sunniledarna att uttrycka sitt stöd för den syriska revolutionen och fördömde den syriska regeringens svar på de fredliga demonstrationerna. Han var tidig med att efterlysa internationellt tryck på den Syriska regeringen och kräva president Bashar al-Assads avgång. Al-Yaqoubi befinner sig idag i exil i Marocko med goda relationer med personer i det marockanska hovet. USA:s president Barack Obama är en av de som lyft fram al-Yaqoubi som nyckelspelare i såväl den syriska fredsprocessen som i avradikaliseringen av Islam. USA är, allmänt känt, ett land som är svårt att resa till som muslimsk aktivist. Något som inte hindrat al-Yaqoubi som relativt liberal muslim och eftersom han har USA:s regerings fulla stöd. Nu hindrar den svenska regeringen, på olika sätt, att hans budskap sprids.

Muhammed al-Yaqoubi skulle ha deltagit i en konferens (inbjudan nedan artikeln som inbäddat dokument) anordnad av Civil Rights Defenders om hur han själv arbetar i avradikalisering av Islam och har givit ut en bok i ämnet.

Civil Rights Defenders är en oberoende expertorganisation med rötter i Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter.  Civil Rights Defenders bildades 1982 i Stockholm med syfte att försvara de mänskliga rättigheterna, och då i synnerhet de medborgerliga och politiska rättigheterna, samt stärka utsatta människorättsförsvarare.

Al Yaqoubi har utbildat såväl amerikanska som andra europeiska politiker i ämnet. Han skall tala i Danmark som givit honom inresevisum i enlighet med det danska och europeiska regelverket. al-Yaqoubi kommer i april tala inför FBI:s ledning på inbjudan av den amerikanska regeringen. Al-Yaqoubi är känd som en hård motståndare till såväl DAESH / IS som Ikhwan, Muslimska Brödraskapet. Al-Yaqoubi har varit villig, och önskat, att hans erfarenheter om hur motarbeta radikaliseringen av Islam kunnat ges ut på svenska. Det är nu omöjligt. Men.

Ledarsidorna.se förhandlar för närvarande med al-Yaqoubi om publicering av hans handbok och erfarenheter i avradikalisering, som utdrag, på Ledarsidorna.se Slide-share konto för läsarkretsen.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Sverige har nu nekat al-Yaqoubi inresevisum och regeringen har vägrat att besvara samtliga frågor på varför trots att han haft bokade möten med såväl kabinettssekreterare Annika Söder som Mona Sahlin.

Med detta agerande omintetgör Sverige en del av de fredsprocesser som inleddes 2013. Al-Yaqoubi innehar en central funktion i den syriska fredsprocessen som högt respekterad andlig ledare. Sveriges regering har inte motiverat varför de nekar den liberalaste kraften i den syriska oppositionen, som också är en inkluderande röst inom Islam, att tala i Sverige.

Av den mailkorrespondens som delgivits Ledarsidorna.se framgår det med all önskvärd tydlighet att al-Yaqoubi förolämpats av Sveriges regering vilket han sannolikt inte kommer hålla inne med i hans relation med andra staters regeringar, statschefer eller aktörer delaktiga i fredsprocessen i Syrien. Även Marocko förolämpas indirekt. Att som sunnimuslimskt land ge en sufimuslimsk dissident är ett försoningstecken inom sunniisalm då sufister inte alltid anses vara renläriga. Frågan varför Danmark, som valt att lyssna på personer som al Yaqoubi, har så mycket lättare än Sverige att avvisa dömda marockanska medborgare till sitt hemland får därmed ytterligare en förklaring.

Sveriges agerande runt al-Yaqoubi har väckt en del frågetecken i lämpligheten att bereda oss plats i säkerhetsrådet från flertalet länder. Detta förstärks naturligtvis genom att vi tidigare givit den sunnimuslimske hatpredikanten Shejk Yusuf al-Qardawi visum och möjlighet att predika i Stockholmsmoskén. al-Qardawi står Muslimska Brödraskapet nära. Något som noterats i vår omvärld minst lika mycket som i Mellanöstern och Nordafrika. Ett annat exempel på predikanter som får inresevisum till Sverige är Sheikh Mohammad Rateb Al-Nabulsi, som ofta framträder i tv-kanalen Al-Aqsa, som drivs av Hamas i Gaza. Al Nabulsi menar att

Homosexualitet leder till undergången för den homosexuelle. Det är därför, bröder, som homosexualitet straffas med döden.

Signalen som vi sänt till omvärlden är att vi villigt agerar som ombud för sunnimuslimska extremer som Muslimska Brödraskapet och mot varje försök att finna en politisk lösning på kriget i Syrien. Detta är en logisk följd med regeringens indirekta stöd till bland annat Hamas som utgör en av Muslimska Brödraskapets väpnade ombud men även Daesh / IS sida i förlängningen. Vi ställer oss bland de extrema sunnimuslimska aktörernas sida som gör allt för att tysta mer moderata muslimska alternativ.

Signalerna regeringen sänder ut, att i praktiken bryta eller på annat sätt tysta de organisationer som följde efter Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter, går inte att missförstå för vår omvärld. Det kollektiva minnet om vilka Sverige stödjer och inte stödjer i dessa länder är mycket långt. Vilka vi släpper in för att göra sin röst hörd och vilka som inte släpps in.

Den principiella frågan borde vara vad Sveriges egentliga agenda i FN är.

Sverige säger sig vara de små ländernas röst i säkerhetsrådet men förvägrar samtidigt moderata dissidenter och religiösa minoriteter, från den region där ett tredje världskrig riskerar att bryta ut, att göra sin röst hörd i Helsingforskommitténs anda. Utöver detta blir konsekvenserna en förlängning av konflikten. Med känt resultat på öarna i den grekiska övärlden.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se