Sent vaknar syndaren

  • Fredag 1 Apr 2016 2016-04-01
E-post 0

Efter terrordåden i Bryssel planerar regeringen att skjuta till mer pengar till Säkerhetspolisen. Myndigheten får nu i uppdrag att ta reda på exakt vad de behöver för att kunna intensifiera sitt arbete med att förhindra återvändare att genomföra dåd i Sverige. Enligt Säpo så är återvändare från Syrien och Irak ett av de största hoten mot Sverige. Hittills har cirka 300 personer rest från Sverige och enligt Säpo har 135 återvänt. Stefan Löfven slår fast att

– Sverige ska inte vara en fristad för terrorister. Vi ska göra allt som står i vår makt för att förhindra att de skadar vårt eller andra samhällen.

Utöver att SÄPO skall anslås mer ekonomiska resurser finns det en hel del övrigt att ta med i helhetsbilden för att kunna avgöra hur pass seriöst menat uttalandet är. Straffsatserna i den svenska lagen mot resande stridande ligger på mellan två och sex år, i Norge ligger motsvarande skalor på mellan åtta och sexton år vilket sannolikt kommer påverka terrororganisationers val av basområde. Även Danmark har valt att lägga sig högre än Sverige i påföljder. För brott som kan ge sex års fängelse i Sverige, om de är grova, är motsvarande längd tio år upp till livstid i Danmark. I Norge är rekrytering till terrororganisation belagt med upp till sex års fängelse.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Birgitta Ohlsson, (L) och före detta demokratiminister, utsåg redan 2014 Mona Sahlin som samordnare mot våldsbejakande extremism efter att två utredningar pekat på samordningsbehovet.

Sahlins uppdrag är i praktiken ett operativt uppdrag som syftar till att samordna kompetens och kommunernas behov. Birgitta Olhsson, med politisk stab som idag bytt fot, ansåg att Sahlin var den bäst skickade svensk att lösa detta behov. När nu uppdraget går in på sina sista tre månader genomförs utbildningar ute i kommunerna och rapporter från dessa utbildningstillfällen strömmar nu in till Ledarsidorna.se.

När utbildningen kommer till hur tjänstemän på olika nivåer skall möta en redan radikaliserad går råden från den nationella samordnaren främst ut på att lyssna.

Lyssna, inte bemöta eller presentera alternativ. Samt naturligtvis ge ut telefonnumret för oroliga mödrar som ser sina barn växa upp och bryta sig loss från föräldrarna. De kommunala tjänstemän Ledarsidorna.se varit i kontakt med uppfattar den nationella samordnarens råd och synpunkter som absoluta direktiv som de ej kan avvika från.

“Ja men visst lille vän, visst kan man tycka så”

En annan detalj i historien om Sveriges nya attityd till terrorism är att det lagförslag som börjar gälla idag redan var aktuell riksdagsåret 2013/14  genom centerpartiets Staffan Danielsson som författade motionen Motion 2013/14 JU410, Straff för att delta i terroraktiviteter. Denna motion avslogs av riksdagen efter behandling i Justitieutskottet. Ordförande för justitieutskottet förra mandatperioden, som verkade för ett avslag, var nuvarande justitieminister Morgan Johansson. Dagens lagstiftning, som trädde i kraft just idag, är nästan ett år försenad på grund av motsättningar mellan olika personer inom Regeringskansliet. Främst Miljöpartiet och socialdemokratiska identitetspolitiska tjänstemän med särintressen i MENA har velat vattna ur lagstiftningen för att kunna fortsätta bedriva politisk aktivism.

Slutligen bör närheten mellan regeringen och just extrema åsikter nämnas. När regeringen kallar till dialogmöte med det ”muslimska civilsamhället” återfinns ofta personer som har en otydlig relation med IS / Daesh och Muslimska Brödraskapet som utgör Hamas ideologisk-politiska bas. Rashid Musa, är ordförande för Sveriges unga muslimer (SUM), är det kanske mest frispråkiga exemplet. Musa menar att de som åker till Syrien inte är extremister på något sätt, utan att de bara åker dit för att hjälpa till. Ett annat exempel var när han uttalade sig angående svenskar som åkte ned till Somalia för att strida för al-Shabab:

”Det är inte konstigare att de valde att göra detta än att svenska unga män och kvinnor väljer att bli soldater i Afghanistan.”

Al Shabab är en av de tre största terrororganisationerna vi ser idag. Sveriges Unga Muslimer erhöll under 2015 mer än 1,2 MSEK i olika statliga bidrag. Hur mycket de erhöll i kommunala bidrag är okänt. Regeringens fokus ligger idag på att jaga de som kommer hem efter ett terrordåd. Inte på de som propagerar eller på annat sätt långsiktigt arbetar för att förbereda eller rekrytera unga svenska kvinnor och män att göra denna både mentala men även fysiska resa. Rekryteringsprocesserna är långa, ibland flera år långa indoktrineringsprocesser där den ideologiska plattformen byggs från grunden.

Huruvida regeringen kommer fylla dessa luckor eller kompensera för tidigare senfärdighet återstår att se.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se