Snapshot

  • Lördag 2 Apr 2016 2016-04-02
E-post 0

En polisbil i Hässleholm/ Östra Göinge, två i Kristianstad, en i vardera Ljungby, Karlshamn och Eslöv. Norra Skåne målar en dyster, men sanningsenlig, bild av vardagen.

Tiden är förbi när poliserna på fältet rullade ut för att ta fast kriminella, säger Christian Löwegren, fackordförande för sydvästra Götalands polisområde.

I Västra Götaland rapporterar över hälften av av länets kommuner att resurserna socialtjänst och skola är uttömda samt att verksamheten inte når upp till lagstadgade krav. Polisen rapporterar att de fortfarande är under ”betydande påverkan” av flyktingsituationen i hela länet.

Det är ingen slump att Soldiers of Odin idag är representerat av grupper i Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Hässleholm i Skåne. Enligt rapporter till Ledarsidorna.se är det inte längre endast kriminella och högerextrema som patrullerar gatorna under detta varumärke. Varumärket attraherar även frustrerade familjefäder som inte faller in i Expo´s schablonbild. Samma utveckling kan vi se i Sörmland.  Ett stort antal asylsökande ska utvisas från Sverige i år. Enligt Migrationsverket kan det röra sig om cirka 70 000 personer. Polisen i Region Nord varnar för att det inte är genomförbart utan att lämna Norrlands inland till vargarna.

– Vi har så långa avstånd häruppe. Ska vi utvisa 5000 flyktingar som är Migrationsverkets beräkningar, blir det som att lämna inlandet åt vargarna, säger Jan Johansson, huvudskyddsombud på polisen i Region Nord.

När frågan ställs till varför annars stadgade familjefäder engagerar sig i Sons of Odin eller liknande sammanslutningar blir svaret givet i form av en fråga:

– Vad tycker du vi ska göra?

Från och med den 1 juli kommer det inte att finnas någon räddningstjänst i Ljusnarsbergs kommun. Alla de 19 brandmännen lämnade den sista mars in sina uppsägningar till Räddningstjänsten i Västerbergslagen. Ljusnarsbergsborna kommer från den 1 juli behöva förlita sig på grannkommunerna om det börjar brinna. Ljusnarsbergs kommun är en av de få kommuner i landet som är “nollade” då de genom åren tagit emot ett oproportionerligt stort antal nyanlända i Anläggningsboenden. I samma kommun slutar, mellan den 15 februari till 15 april, fem fast anställda, fyra vikarier samt enhetschefen vid socialtjänsten. Dessutom går en anställd i pension. Kvar blir då två socialsekreterare, en kontorist samt tre anställda som jobbar med ensamkommande flyktingbarn.

Detta är endast några, av många liknande, ögonblicksbilder eller “snapshots” av situationen i landet utanför Stockholms innerstad och de “vita reservaten”.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se