Vård på livstid

  • Fredag 1 Apr 2016 2016-04-01
E-post 0

Justitieminister Morgan Johansson (S) vill att reglerna för villkorlig frigivning skärps. En utredare har fått i uppdrag att föreslå lagändringar rapporterar DN. Justitierådet Agneta Bäcklund har fått regeringens uppdrag att bland annat fastställa om risken för återfall i grov brottslighet ska vägas in i beslutet om villkorlig frigivning. Hon ska också ge förslag på hur en ny lag ska utformas enligt SVT.

Regeringen ser ut att ha träffat rätt i folkopinionen. Haga-mannens, och ”Kapten Klännings” tidiga frigivning har väckt känslor. Detta har förstärkts av att de bägge uppvisar en risk i återfall efter Kriminalvårdens bedömningar. De har inte svarat på den behandling som de fått inom ramen för versktälligheten av respektive brott. Huruvida de varit åter i samhället om de istället dömts till sluten psykiatrisk vård är omöjligt att säga.

Vid en lagskärpning skulle ett antal alternativ kunna utredas ytterligare. Dels den norska modellen, där Anders Behring Breivik nu med stor sannolikhet kommer se sitt straff förlängt med fem år i taget tills hans dödsdag. Norge har ett tidsbestämt straff för mord – 21 år – men straffet kan förlängas i femårsintervaller om det finns skäl det. En annan variant på temat skulle kunna vara att dömda och som fortfarande bedöms vara en risk, som Hagamannen och ”Kapten Klänning”, efter verkställigheten av straffet skulle slussas via den psykiatriska tvångsvården. De som inte svarar på behandling mot den typ av brott dessa begått skulle få fortsätta, men i andra former, vara inlåsta. Baksidan skulle dock bli ett stort mått av rättsosäkerhet. Hela historien om Thomas Quick tjänar sannolikt som ett avskräckande exempel på hur enskilda människor, på lösa antaganden, kan spärra in en person i decennier.

Regeringen ser i grunden ut att ha fångat folkopinionen rätt men det kan vara så att det i vissa fall kommer krävas mer för att skydda samhället på sikt. Och hur pass rättssäkert sådana efterfrågade lösningar kommer utformas.

Brottsoffer och allmänhet har en tendens att vara tämligen mer benägna än politiker att vilja se än mer skärpta repressiva åtgärder.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se