Bakbunden

  • Torsdag 26 Maj 2016 2016-05-26
E-post 0

”Enklare jobb” ska hjälpa lågutbildade in i arbete. Svenskt näringsliv välkomnar beskedet men säger att det kräver sänkta löner. Men vägen framåt för Sverige är inte lägre löner, menar statminister Stefan Löfven i Aktuellt. Mikael Damberg, Näringsminister, har fått det politiska uppdraget att skaka fram ”enkla jobb” i förhandlingar med näringslivet samtidigt som statsministern menar att det är näringslivet som själva ska få ge uttryck för vilka jobb som det kommer handla om.

Samtidigt som näringslivet pekar på att den typ av jobb som de skulle kunna skapa kräver lägre lönekostnader menar statsministern att sänkta löner inte är ett alternativ. 

Läget är därmed dömt att bli låst för lång tid framöver. Det är även lite märkligt av en statsminister som benhårt avvisar politisk intervention i lönesättningarna och överlåter detta till parterna i normalfallet gör det nu. Han pekar på att det som kan komma i fråga är att arbeta med arbetsgivaravgifterna för att sänka lönekostnaderna. Utformningen av arbetsgivaravgifterna är framtagna i samarbete med arbetsmarknadens parter och är ingenting någon rör vid utan att balansera på slak lina.

Drygt 21% av arbetsgivaravgifterna är en form av löneväxling där arbetsmarknadens parter gemensamt kommit överens om att en del av lönepotten (löneökning) skall betalas in till statskassan för att täcka delar av de sociala kostnaderna.  Förutom avsättning till pensioner ingår avgifter till olika öronmärkta ändamål:

  • Ålderspensionsavgift 1,17 %
  • Efterlevandepensionsavgift 4,35 %
  • Sjukförsäkringsavgift 2,60 %
  • Föräldraförsäkringsavgift 0,30 %
  • Arbetsskadeavgift 2,91 %
  • Arbetsmarknadsavgift 10,21 %
  • Allmän löneavgift 9,88 %

Alla, förutom den allmänna löneavgiften, utgör en del av den svenska modellen som statsministern säger sig försvara till varje pris. Detta innebär i praktiken att den enda avgiften som Mikael Damberg och statsministern kan laborera med är den allmänna löneavgiften om 9,88 procent.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Annars kommer vi på olika sätt att långsiktigt börja sätta modellen på spel. Tanken med avgifterna var att arbetsmarknaden i stort skulle finansiera sig självt, en modell som gör oss unika och som byggts upp under snart ett sekel.

För att få fram alla dessa jobb, minst 30 000, så måste statsministern dock börja laborera med den. Och om inte sänkningen av den allmänna löneavgiften kommer räcka till för att skapa jobb med löner som ”går att leva på” så kan mycket sättas på spel på sikt. Om det går att börja laborera med den svenska modellen för en grupp vid ett tillfälle skapas prejudikat. Och bäddar för ett löftesbrott från Löfvens sida.

Löfven är helt enkelt bakbunden.

Av den svenska modellen som han har sagt sig försvara till varje pris.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se