Det kommer mera…..

  • Måndag 23 Maj 2016 2016-05-23
E-post 0

Nu byggs de första Attefallshusen i Östersund och fortfarande vet ingen var de flesta ska ska stå eller vem som ska bo i dem. Problemet började när kommunala Östersundshem berättade att de ville hyra ut dem till asylsökande rapporterar Östersundsposten. Det som i vintras presenterades som en plan på 100 små nybyggda stugor utspridda i grupper runt om i Östersund, avsedda för nyanlända, långtidsarbetslösa ungdomar samt studenter, visade sig efter ett tag vara ganska komplicerat.

– Vi utgick tidigare från att husen var till för bostadssökande och därför skulle uppfylla ett kommunalt behov, men när vi fick information om att Östersundshem vill hyra ut dem till Migrationsverket och göra en affär på det då vill inte vi vara med och lösa det med kommunal mark. Särskilt när de ville ställa husen på parkmark blev det här än viktigare.

Detta enligt Florian Stamm (MP), ordförande i miljö– och samhällsnämnden. Miljöpartiets generösa attityd till nyanlända på nationell nivå återspeglas med andra ord inte på den lokala nivån. Östersunds kommun kommer inom kort stå med nästan 100 Attefallshus utan tomter att ställa dem på. En nästan lika dålig affär ser vi under uppsegling i Varbergs kommun.

Varbergs kommun har slutit ett antal avtal för att ha kapacitet att ta emot sin beskärda del av ensamkommande flyktingbarn baserat på Migrationsverkets prognos under hösten 2015. Det skulle ha inneburit 100 ensamkommande flyktingbarn. Nu minskar strömmen av asylsökande rent generellt varför det mycket väl kan komma att innebära att Varbergs kommun upphandlat en överkapacitet som de inte får kostnadstäckning av från Migrationsverket.

En sådan anläggning som Varbergs kommun upphandlat är ett boende för 14 ungdomar som uppförs på ett tillfälligt byggnadslov i fem år. För hyra av byggnaderna och marken, exklusive el, VA, personal och mat, betalar Varbergs kommun 13 500 000 kronor för fem års hyra. Sedan måste byggnaden rivas. De ekonomiska medlen tas ur driftbudgeten då det inte är en investering. Varbergs kommun har tagit beslut om detta trots att det nu är är högst osäkert om anläggningen kommer nyttjas med de ersättningar som Migrationsverket utlovat per mottaget flyktingbarn. Migrationsverket har krävt kapacitet men har inte lämnat några finansiella garantier. Du kan ta del av kostnadsberäkningen och ritningsunderlaget samt hyreskontraktet  som inbäddat dokument i slutet av artikeln.

Östersunds kommun har nu nästan 100 Attefallshus de inte kan placera någonstans och därmed inte få någon intäkt på. Förlusten för detta står Östersunds kommuns skattebetalare för. Varbergs kommun står med ett HVB-komplex för fjorton barn som riskerar att stå tomt utan att ha kostnaden täckt av Migrationsverket. Detta samtidigt som bägge kommunerna tvingas prioritera ner andra åtaganden. Ingen kommunal budget klarar av en extra utgift på 2,7 MSEK, som i Varbergs fall, utan kännbara omprioriteringar.

Varberg och Östersunds kommuner är långt ifrån ensamma att ha tvingats göra alltifrån dåliga till katastrofala affärer med kommunens ekonomiska resurser. Exemplen finns i snart sagt samtliga Sveriges kommuner.

Förutom att Miljöpartiet nu visar upp en annan form av generositet på lokal nivå än vad Gustav Fridolin och Maria Ferm kommunicerar på nationell nivå slår nu kostnaderna för 2015 års mottagning igenom med full kraft i kommunernas budgetar. Hur det kommer slå i opinionen, när hyror för tomma boenden och fakturor för Attefallshus som inte har någon stans att stå skall betalas, återstår att se.

Hur viljan att betala skatt kommer utvecklas är även det höljt i visst dunkel.

Vi har långt ifrån sett slutet på detta. Inte bara skillnaden i nationell politisk retorik och den lokala, medborgarnära, kommer att visa upp allt större skillnader. Mellan Florian Stamm och Maria Ferm samt Gustav Fridolin finns det nu en avgrund av motsägelser och olika budskap.

Detta är bara början och avser endast boendet. 2017-2018 överförs försörjningsansvaret från staten till kommunerna för de nyanlända med permanenta eller temporära uppehållstillstånd som kommunplacerades i fjol respektive de som  placeras i år. Enligt RAMS, Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik, har bara 30 procent en helårsanställning efter 15 år. En i sammanhanget väsentligt längre tid innan dessa är i någon form av självförsörjning än vad vi bringats att tro tidigare.

 

Detta är bara toppen på det berg som Ledarsidorna.se avser gräva sig ner i. Vill du vara med och underlätta grävarbetet och garantera vårt oberoende och vår självständighet får du gärna bli engångs- eller månadsdonator.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se