Det spöregnar inte i varje fall

  • Onsdag 25 Maj 2016 2016-05-25
E-post 0

Kommentarer till Stefan Löfvens regeringsombildning:

  • Ann Lindhe, ny EU- och handelsminister, är en uttalad identitetspolitiker, men det kan fungera. Som statsministern pekar på är hon internationellt känd men har samtidigt inte arbetat med handelsfrågor tidigare. Detta bygger på att hon får ta över Oscar Stenström, idag Mikael Dambergs medarbetare, som arbetar med frågorna. Detta är en prestigeförlust för Damberg även om han fått ett särskilt uppdrag att skapa enkla jobb i samarbete med svenskt näringsliv.
  • Om inte Damberg tidigare haft det uppdraget så var det nog hög tid. Det kan vara ett sätt att ingjuta lite mod i honom efter att han har tvingats på reträtt.
  • Det som är symptomatiskt med regeringen Löfven är överlappet i ansvarsområden, Damberg ges nu möjlighet att intervenera på arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons domäner. Detta kan leda till friktioner då Ylva Johanssons rutin och målfokus kommer komma i konflikt med den politiske spelaren Dambergs maktambitioner.
  • Peter Eriksson som bostadsminister kan visa sig vara ett lyckokast. I år produceras endast 57 000 bostäder, i och för sig en ökning på 15 procent, men det behövs 700 000. Är det någon som kan lösa ut detta är det Eriksson med hans bakgrund från kommunsektorn. Att han är partikamrat med Per Bolund, finansmarknadsminister, är sannolikt en fördel i samarbetet.
  • Klimatfrågorna lägg nu på UD vilket kan vara bra. Det som däremot visar på hur rörig framtiden kan bli är att Isabella Lövin stannar kvar på UD men med tillägget ceremoniell vice statsminister samtidigt som Margot Wallström, Lövins chef, blir de facto vice statsminister som äldst i tjänst.
  • Miljödepartementet kommer hanteras av Carolina Skog vilket är bra då även hon är hämtad från kommunsektorn. Populär i partiet och känd som pragmatiker.
  • Det absoluta bottennappet är dock att utse Ibrahim Baylan till Samordningsminister. Han har en historia av lågpresterande inom såväl parti som i Regeringskansliet. Att han behåller energifrågorna kommer att ställa till det i hans vardag samtidigt som även hans arbetsuppgifter intervenerar på Ylva Johanssons ansvarsområde. Baylan anses i partiet stå under Mikael Dambergs kontroll och har sedan 2014 statssekreterare Nils Vikmång, en av Dambergs absolut lojalaste partister, placerad där. Det kan inte uteslutas att detta var det pris som Löfven kompenserade Damberg med när han ryckte bort de prestigefyllda handelsfrågorna.

Löfven visar förändringsvilja men samtidigt kvarstår bilden av en dålig organisatör. Eller dålig förhandlare i relation till den krets som ytterst kontrollerar honom. Ombildningen av regeringen visar på hur mycket de partiinterna balanserna påverkar utfallet.

Molnen ligger kvar men det spöregnar inte lika intensivt för tillfället. Ledarsidorna.se ser dock fler moln hopa sig med de faror som ligger kvar i den otydliga organisationen samt valet av Baylan på samordningen. Det sistnämnda kan bli det som till slut knäcker en redan slutkörd organisation där sjukskrivningstalen på vissa enheter ligger på över tio procent för utmatningssymtom.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se