En hund begravd

  • Torsdag 12 Maj 2016 2016-05-12
E-post 0
Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Mikael Damberg, näringsminister, utsåg den 27 april i år Erik Strand som ordförande för Svenska Spel efter Anitra Steen på bolagets stämma. Erik Strand har en inte ointressant historia inom idrottsrörelsen. Han är senast känd för turerna kring damfotbollslaget Tyresö FF. Ett äventyr som slutade med konkurs för bolaget som organiserade damfotbollen samt fällande dom i förvaltningsdomstolen efter att ansökan om rekonstruktion underkändes. Av rekonstruktionsansökan, som finns som inbäddat dokument i slutet av artikeln, framgår att ett antal hemliga projekt skulle räddat verksamheten.

Källor till ledarsidorna.se som haft insyn i processen talar om att ett av de hemliga projekten var att under säsongsuppehåll låna ut kvinnliga fotbollsspelare till länder i Afrika för att utveckla damfotbollen mot betalning.

Just detta hemliga projekt förutsatte internationella kontakter samt tillgång till biståndsbudgeten.

En person i sammanhanget som sannolikt skulle ge Tyresö FF stjärnglans och rätt kontakter var förre ministern Margareta Winberg. Hon lyfte fram såväl damfotbollen inom Tyresö FF som bolaget Prioritet Finans i officiella sammanhang. Prioritet Finans har figurerat i utredningar kring ekonomisk brottslighet samt var en av huvudsponsorerna till Tyresö FF. Winberg har tidigare varit styrelseordförande i Svenska Spel men blev ersatt 2011 av Anitra Steen efter endast tre år. Under den aktuella perioden, när turerna kring Tyresö FF var som intensivast, var Margareta Winberg ordförande för UN Women med alla de kontakter med bistånds-Sverige det förde med sig.

Turerna kring just hur verksamheten bedrevs inom Tyresö FF anses som förkastliga inom idrottsrörelsen. Idrottens Affärer redovisar i stora drag turerna. Men det finns mer. Genom ekonomisk doping, och underlåtande av god affärsetik, tog föreningen på sig kostnader som Strand visste att de inte kunde bära i jakten på titlar. Titlar som i efterhand eventuellt skulle ge intäkter. Just fotbollen, och fotbollsförbundet, är Svenska Spels i särklass viktigaste partner.

Erik Strand, med tre till i ansvarsbefattning, dömdes till att betala en halv miljon i böter vardera. Strand, och de övriga dömda, var medvetna om att skatter och avgifter inte erlagts samt att föreningen var på obestånd men de valde att driva verksamheten vidare vilket framgår i domen.

Förutom att ordförandeskapet i Svenska Spel är ett av idrottsrörelsens viktigaste och mest prestigefyllda uppdrag är det att ansvara för ett av statens känsligaste bolag. Svenska Spel AB bedriver en verksamhet som inte sällan befinner sig i juridikens och etikens gränsland. Pengatvätt genom spel är ett samhällsproblem på samma sätt som det mänskliga lidande som spelmissbruk medför. Det finns med andra ord goda skäl att ställa extra höga krav på företagets styrning och de högsta företrädarnas vandel och omdöme. I synnerhet från en socialdemokratisk regerings sida som alltid skall stå på de svagastes sida. Staten har, enligt regeringen, ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Det övergripande målet för regeringen är att bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl.

Hur resonerade Mikael Damberg, ansvarig minister för Svenska Spel, när han utsåg Erik Strand till styrelseordförande? Finns det relationer eller annat vi inte känner till?

Ligger det en hund begravd någonstans?

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se