Ordning och reda

  • Onsdag 4 Maj 2016 2016-05-04
E-post 0

Regeringen har anklagats för att sakna svar på hur Sverige ska klara trycket från allt fler asylsökande och flyktingar. I fjol, den 26 augusti 2015, slog Stefan Löfven tillbaka – och menade att regeringen fokuserar på att lösa utmaningarna.

– Vi ska se till att det blir ordning och reda i flyktingmottagandet, sade han.

Ordning och reda. Men hur gick det sen?

Familjer som söker asyl i Sverige kan idag tvingas att ha helt främmande personer boende hemma hos sig. Detta enligt ett regionalt beslut av Migrationsverket, som akut försöker skapa flera boendeplatser åt asylsökande. Enligt beslutet kan till exempel helt främmande ensamkommande personer placeras i lägenheter med familjer som har barn. Detta står i bjärt kontrast mot migrationsminister Morgan Johanssons besked den 27 april, inte ens en vecka sedan, att Sverige nu klarar mottagandet med den lägre prognosen som migrationsverket presenterat.

– Med de här nivåerna klarar vi mottagandet och boendet, säger han.

Ett något förbryllande uttalande med Migrationsverkets senaste regionala direktiv i färskt minne. Men. Om Migrationsverkets prognos stämmer innebär det en förstärkning för statskassan. Verket räknar med att behöva 54,7 miljarder kronor i totalt anslag 2016, vilket är 6,4 miljarder kronor mindre än i förra prognosen. Då drygt 30 miljarder kronor av Migrationsverkets äskade medel är lån innebär det att statens lånebehov minskar med 6,4 miljarder kronor om inte regeringen beslutar att använda det upplånade beloppet till annat.

Något ”annat” skulle kunna vara att redan nu kraftigt bygga ut antalet avvisningsplatser och repatrieringskapaciteten. I år har inrikesminister Anders Ygeman som ambition att 60 000 personer som saknar uppehållstillstånd skall avvisas. Till detta har regeringen skjutit till 33 miljoner kronor eller knappt 500 kronor per avvisad för att finansiera resa och andra kringkostnader. Inför 2017 aviseras en 40 procentig ökning av avvisingsplatserna, eller 100 fler platser, för förvar av sådana som skall avvisas där avvikelse befaras. Totalt skulle vi då ha 350 platser för denna typ av mellanförvar.

Givet att en avvisad tillbringar två veckor i denna typ av förvar i snitt och utan att det finns några tomma platser vid någon tid på året landar vår kapacitet på 17 500 per år. Jämfört med ambitionen om 60 000 uppstår en viss diskrepans. Nu är det inte alla som får ett avvisningsbeslut som måste tas i förvar, stora delar lämnar landet frivilligt men långt ifrån alla. Samtidigt så kan många ha olika former av verkställighetshinder inledningsvis varför tiden i förvaret kan bli längre. Förvaret måste dessutom utformas på ett sådant sätt att det även kan hysa barnfamiljer när en eller flera visar upp en avvikelserisk eftersom splittring av familjer vid själva avvisningen bör undvikas.

Hur sannolikt är det att regeringen Löfven kommer kunna resursförstärka avvisningsfunktionerna i erforderlig omfattning? Dessa förutsättningar måste betecknas som starkt begränsade. Innan Miljöpartiets kongress kommer i varje fall regeringsarbetet vara låst. Inget språkrör har idag mandatet eller modet att förhandla med Stefan Löfven inom de närmaste två veckorna då bägge är rädda för att avsättas. Miljöpartiets inre konvulsioner, som kommer brisera på deras partikongress 13-15 maj, innebär med stor sannolikhet i två svaga språkrör, oavsett vilka det blir, som kommer tillbaka med en lång kravlista på Stefan Löfven att gå tillbaka till tidigare migrationspolitik. Kraven från Grön Ungdom och andra medlemmar på detta är tydliga.

Ordning och reda.  

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se