Så små är människorna

  • Tisdag 17 Maj 2016 2016-05-17
E-post 0

Stefan Löfven sägs ha två veckor på sig att ombilda regeringen. En sanning med modifikation då det är statsministern själv som sagt att en ombildning kommer ske under maj månad. Han har med andra ord själv satt den bortre gränsen, ingen annan. Men, han bör göra det snarast då Sverige i praktiken inte har en fungerande regering. Frågan är dessutom hur mycket nystart det egentligen blir. Löfven har överraskat tidigare med en oförklarlig passivitet.

Spekulationerna och de olika alternativen haglar ändock i media men ingen politisk journalist vågar eller vill börja bända i de stora problem som Stefan Löfvens ledarskap inneburit.

Löfven valde, sannolikt på inrådan från den krets som kontrollerar honom, att göra tvärtom mot Alliansen och splittra departement och ansvarsområden mellan partierna. Alliansen lät renodla till exempel Utbildningsdepartementet för att skapa arbetsro. Tvärtom mot idag då till exempel Gustav Fridolin har två socialdemokratiska ministrar att tampas med.

Detta har inneburit en konfliktfylld miljö där minsta kommatecken i olika propositioner tvingas till att lyftas till samordningen i statsrådsberedningen. Detta förstärks nu av Miljöpartiets kris, Miljöpartiet slåss nu för sin politiska överlevnad.

Bild från regeringen.se. Från vänster till höger: Aida Hadzialic, Anna Ekström (GD Skolverket), Gustav Fridolin, Helene Hellmark Knutsson. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Bild från regeringen.se. Från vänster till höger: Aida Hadzialic, Anna Ekström (GD Skolverket), Gustav Fridolin, Helene Hellmark Knutsson. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Att Gustav Fridolin haft roligare dagar framgår med viss tydlighet på bilden såvida han inte kom till pressträffen direkt efter ett smärtsamt tandläkarbesök. Bilden tagen den 16 maj, igår, vid Skolverkets överlämnande av Skolkommissionens slutbetänkande. 

Fridolin har utvecklats från att ha varit det beundrade politiska gossebarnet från Vittsjö, hyllad av alla och älskad av journalister och gamla tanter i blommiga städrockar, till att kraftigt försvagad efter en längre tids egna blundrar nu återvända till regeringssamarbetet efter Miljöpartiets kongress. Ett samarbete som präglats av klaustrofobisk paranoia enligt flertalet tjänstemän.

Men det svaga ledarskapet har varit närvarande under hela regeringen Löfvens tid och inget som skall lasta endast Gustav Fridolin. Trots att just hans departement kan tjäna som illustrativt exempel.

Utbildningsdepartementet har på kort tid tappat minst tre erfarna cheftjänstemän samtidigt som långtidssjukskrivningarna i Statsrådsberedningen ökat för utmatningssymtom. Källor från de olika personalstaberna vittnar om ett politiskt ledarskap som kan ringa tjänstemän klockan 23 kvällstid och kräva nya underlag till följande morgon. Enhetscheferna har inte mäktat med att hålla emot annat än i undantagsfall. Detta har varit normalfallet varje kväll, även helgerna som för andra arbetstagare är vikta för lagstadgad veckovila. Den veckovila socialdemokrater och fackföreningsrörelse slagit sig blodiga för. Privatlivet för dessa tjänstemän raderades ut i oktober 2014 när regeringen Löfven tillträdde.

Regeringsbildningen 2014 kännetecknades även av något annat. Endast tre ministrar hade någon djupare erfarenhet av sina blivande ansvarsområden. Peter Hultqvist, Magdalena Andersson och Morgan Johansson. Johansson och Hultqvist som tidigare ordförande i riksdagsutskott, Andersson som tidigare budgetchef under Göran Persson samt överdirektör för Skatteverket. I övrigt ministrar som aldrig hade arbetat med frågorna de skulle ansvara för i någon större utsträckning eller oklara roller som ”Framtidsminister” eller ”Minister of the Future”. Som taget ur en saga med Harry Potter.

Vem var då hjärnan bakom denna organisationsform och ledarskap? Vem, eller snarare vilka, det än har varit bör han, hon eller den kretsen inte få förnyat förtroende.

Kommer vi då se en större omorganisation av regeringen? Tveksamt, Stefan Löfven har gjort såväl de egna partimedlemmarna, LO som oppositionen besvikna när han tidigare har haft möjligheter till att visa ledarskap men valt passivitet som angreppssätt. Trots spekulationer. Löfven framstår inte som han har modet att utmana de som omger honom och förser honom med hans politiska karta. Eller förstår nödvändigheten av ATT han utmanar dessa. De har levererat en karta som visat sig ha stora brister. Han uppges dessutom fortfarande vara imponerad av att personer tycker det är viktigt att få träffa honom. Att han sedan sällan eller aldrig tillåts genomföra några viktigare möten utan överrock är sannolikt inget han förmår ifrågasätta.

Så liten är världen. Så små är människorna. Under tiden driver Sverige vidare mot valet 2018.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se