Anno 2018. Den stora mardrömmens år.

  • Måndag 27 Jun 2016 2016-06-27
E-post 0

Bara några timmar innan avsparken i matchen Sverige – Belgien lät arbetsmarknads- och integrationsminister Ylva Johansson förstå att regeringen avser förändra ersättningssystemen för kommunernas mottagande av nyanlända.

Ett exempel är att den tidigare schablonen för ensamkommande flyktingbarn dras ner från 1 900 kronor per dygn till 1 350. Problemen för kommunerna är dels den korta planeringshorisonten, förändringarna skall gälla från och med den första januari 2017 samtidigt som de flesta kommuner redan nu har beslutat om budgetramarna för perioden 2017 – 2019. Regeringens förslag, som endast knappt 40 kommuner av landets 290 fick förhandsinformation om, kommer påverka budgetarbetet och utfallet dramatiskt. Ledarsidorna.se har tidigare granskat bland annat Varbergs och Östersunds kommuner som redan i dagsläget har tecknat långa, redan olönsamma, avtal.

Underlaget i form av en departementspromemoria kan du läsa i sin helhet i slutet av artikeln som inbäddat dokument.

Beroende på utfallet i mottagandet och de av staten tvingande kommunplaceringarna under 2016 och 2017 kommer en kommun med invånarantal mellan 10 000 och 20 000 gå miste om 17 miljoner kronor i statsbidrag per år. Denna kommungrupp har redan i regel svag ekonomi och präglas av låga inkomster. Sveriges Kommuner och Landsting har tidigare bedömt att den kommungruppen kommer behöva kommunalskatten med fem kronor på varje intjänad hundralapp. Den kommunala inkomstskatten är proportionell och betalas sedan mitten av 1980-talet endast av fysiska personer. 2016 uppgår medelskattesatsen i landet till 32,10 procent och skulle därmed behöva höjas till 37.10 procent. Detta var prognosen innan regeringen aviserade neddragningen i ersättningssystemen för nyanlända.

Av remissvaren är Migrationsverkets svar det mest iögonfallande. De frånsäger sig allt ansvar för den nya modellen och de nya lagarna samtidigt som de säger sig vilja ha en god relation med kommunerna.

Kommunerna står därmed inför en rad olika alternativ. I grunden så finns det inte alltför mycket de kan påverka av de stora kostnadsposterna. Dessa är reglerade i olika lagrum såsom Socialtjänstlagen, Skollagen, LSS-lagstiftningen är några exempel som kommunerna inte får göra avsteg från. Återstår den verksamhet som inte är lagreglerad.

  • Socialtjänstens förebyggande åtgärder
  • Bostadsproduktion
  • Kommunala vägnät
  • Vatten- och avlopp (med viss reglering från EU-nivån som kommunerna inte kan begära undantag ifrån)
  • Äldreomsorg
  • Kultur- och fritidssektorn

Att dra ner på socialtjänsternas förebyggande åtgärder är sannolikt som att binda ris på egen rygg. Många av dessa livsöden kan sannolikt räddas undan de lagstadgade, ofta kostsamma, åtgärderna till väsentligt lägre kostnad och mänskligt lidande om de fångas upp tidigt. Att vi har bostadsbrist i hela landet är sannolikt ingen nyhet heller. Återstår äldreomsorgen och kultur- och fritidssektorn. Den sistnämnda sektorn är sannolikt den sektor som kan bidra mest till integrationen av nyanlända. Sport- och idrottsanläggningar och bibliotek är avgörande komponenter för att detta skall fungera.

Utöver detta rapporterar flera av varandra oberoende källor att flera myndigheter har tillfrågats om de kan tidigarelägga investeringar om uppemot tio procent under 2016 om de får ett tillskott på motsvarande samtidigt som de för 2017 får se en neddragning. Dessa uppgifter sammantaget, tidigarelagda investeringar för att dra ner framtida anslag tillsammans med ett radikalt förändrat ersättningssystem för nyanlända styrker de rykten som florerat i kvarteren runt Rosenbad. Finansdepartementet har tagit fram en promemoria, eller arbetsmaterial, som talar om en synnerligen ansträngd ekonomi på alla plan för de kommande åren. Vad regeringen gör nu är att rulla över så mycket som möjligt på kommunerna för att kunna vidmakthålla det internationella kreditbetyg vi har. Att fortsätta använda DAC-reglerna, att ta från biståndet, är inte tillåtet för Sverige längre.

Det blir en mörk framtid nu. Socialdemokratiska kommunalråd kommer att tvingas bryta vallöften och samtidigt kan Alliansen sitta på läktaren och peka finger. Att Alliansen skyr makten som pesten fick därmed sin förklaring. Ingen vill sitta vid makten 2018 då den stora överrullningen kommer ske. När de 150 000 som inte omfattas av den striktare asyllagstiftningens statsbidrag upphör två år efter kommunplacering. Då rullas ytterligare kostnader över på de mottagande kommunerna.

Anno 2018. Den stora mardrömmens år.

 

Grävande och informationsinhämtning tar tid och baseras ofta på långa relationer, förtroende och en intim relation med register och diarier.

Ledarsidorna.se tar tacksamt emot alla donationer för att kunna fortsätta utveckla detta nyhetsformat samt sänder ett stort tack till alla som stöttar.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se