Den vita flykten

  • Fredag 3 jun 2016 2016-06-03
E-post 0

White Flight. Den vita flykten. Detroitifiering av storstäderna. Komptetensflykten. Det mest fasansfulla som kan drabba ett samhälle är att det får så dåligt rykte eller blir så försvagat av företagsnedläggningar samt lokal emigration att det inleder resan till att bli spöksamhällen ingen vill bo i. I bästa fall. I sämsta fall att hela samhällen glider över i kriminalitet och utanförskap. Det finns de som menar att begreppet inte kan användas då det är rasifierande av sin natur. Ledarsidorna.se anser dock att begreppet är så pass inarbetat att det är få som inte förstår dess innebörd, att det i första hand idag omfattar kombinationen kapital och kompetens.

Detta är ett tema som jag anser borde blivit tydligare vid årets landsbygdsriksdag då temat var “Ett Sverige i balans” men dessvärre så är ämnet lika känsligt som migrations- och integrationsfrågorna. Bara att nämna risken för kompetensflykt med etniska förtecken utgör ett dödligt hot mot den enskilde som trots allt vågar ställa frågan. Igenkänninsfaktorn i debattklimatet är hög i relation till migrations- och integrationsdebatterna. Årets landsbygdsriksdag lyckades inte beröra de mest känsliga frågorna vilket säger en hel del om hur långt vi har kvar tills vi kan föra en saklig debatt. Om ens då. Frågan är om vi överhuvud taget hinner innan det är för sent. Idag ägnar de flesta tiden åt att rasiststämpla alla som varnar för det istället för att föra en konstruktiv debatt. Paul Colliers dystopi i boken Exodus om att vi även där riskerar att agera i panik är en mer sannolik utveckling. Dagens politiska ledarskap, oavsett parti, är helt enkelt inte modiga nog. Rädslan att bli betraktade som dödsknarkarnazister från DN och Aftonbladets ledarredaktioner tystar de flesta samhällsdebattörer, politiker och moderatorer. Beslut tagna i panikpunkten kännetecknas av att de är kontraproduktiva, för kraftiga samt okoordinerade vilket kan leda till en förvärrad situation.

White Flight. Nämner vi monstret vid dess rätta namn kanske vi kan bekämpa det. Nämner vi det inte kommer det fortsätta växa.

Skärmavblildning Mark S Werner bok "Klanvälde". Copyright författaren.

Skärmavblildning Mark S Werner bok “Klanvälde”.
Copyright författaren.

Kommer vi då se en “Detroitifiering” storstäder som Stockholm, Göteborg, Malmö eller Uppsala? Möjligtvis i vissa stadsdelar. I praktiken är vissa områden i Stockholms stad redan där – Tensta, Rinkeby, Husby men även kvarter i Spånga och Skärholmen. Inte lika illa, men nära inpå.

I de andra städerna finns motsvarande områden men med andra namn. Områden som präglas av ett lägre välfärdsåtagande, sämre skolor, urglesad övrig statlig service och mer frånvarande statligt våldsmonopol. Lätta offer för att gamla och nya klanstrukturer etablerar sig. Gamla – de som de nyanlända tar med sig från sina urprungsländer. Nya – de som uppstår i det klanlösa ingenmanslandet. Kriminalitet eller extrem religiositet. Ingenmansland är sällan ett “Landet lagom”. Antingen tillhör du något. Eller inte.

Ett annat alternativ, eller kompletterande, är att hela kommuner drabbas av detta. Kommuner som sedan början på 2000-talet tagit emot, eller blivit dumpningsplats, för nyanlända kan komma att bli så pass oattraktiva för välutbildade att bli kvar i då skolorna tvingas prioritera tillgången till tolkar före pedagogiska resurser. Den välutbildade medelklassen, som utgör rekryteringsgrund för arbetsledare, chefer på mellannivå eller i företagen skyr kommuner med dålig service eller låga skolresultat. Ett exempel är Skinnskatteberg som redovisas i SR P1 i ett längre reportage . Andra – som Norberg, Ljusnarsberg och Filipstad är även de redan där. Filipstad kunde i fjol inte uppfylla kraven i skollagen om tillgänglighet för nyinflyttade. Ludvika ser redan idag, innan de stora överrullningseffekterna av 2015 års migration blivit synlig i kommunala budgetar, hur budgeten för försörjningsstöd tränger undan andra åtaganden eller löften. Sveriges Kommuner och Landsting har varnat för en skattehöjning i kommunerna på i snitt 1:87 per intjänad hundralapp.

Vissa mer, andra mindre. De kommuner med de lägre skattehöjningarna eller som kan leverera tillbaka en prisvärd tjänst till väljarna kan vara de som vinner kampen om kompetenskapitalet.

Skattemoralen, från de medborgare som har självförsörjningskapacitet, riskerar att lakas ur. De väljer att flytta till delar av Sverige som kan erbjuda dem en rimligare balans mellan vad de betalar för och vad de får tillbaka. Skolans kvalitet är central. Barnens framtid är deras fokus samtidigt som tryggheten hela tiden ligger som grund. De vill röra sig tryggt i kommunen. Oavsett tid på dygnet och oavsett miljö. I Svalövs kommun finns en polisman i yttre tjänst dagtid. Där har medborgare organiserat sig för att förhindra rån av matbutiker vid stängning när dagskassan skall räknas. Det finns ingen polis i ordinarie tjänst nattetid. I Östersund kan du få vänta på polisman i upp till tre timmar för pågående brott.

“Tror du att du kan du lösa det själv”?

Det kan inte uteslutas att den man som nu står åtalad för mord på två bröder fått det svaret tidigare. Han dödade bägge, med några sekunders mellanrum, när de var på väg in i hans bostad genom en krossad ruta. Hur domen faller ut kommer bli avgörande. Åklagaren menar att graden av våld som mannen mötte en krossad ruta med inte når upp till rekvisit som krävs för att kunna hävda nödvärnsrätten. Skulle mannen fällas för mord kan en våg av förakt väckas mot våldsmonopolet som inte förmår möta medborgarnas behov av skydd. Skulle han frias helt eller delvis kommer vi se en bitvis ny tillämpning av Rättegångsbalkens 24:e paragraf. Nödvärnsrätten. Oavsett domstolsutslag kommer Sverige att förändras nu.

Att försöka lösa det själv är inte en ovanlig motfråga numera när medborgare ringer 112. Polisen i Skåne hänvisar till lokala medborgargarden. Rikspolischef Dan Eliasson och ordföranden för LRF har aviserat ett samarbete för att öka tryggheten. Bilden av en posse beväpnade med högafflar, spadar och slagträn ligger inte långt borta. Grannsamverkan 2.0. I Nacka kommun, utanför Stockholm, ser de boende hellre motorcykelgäng som grannar än asylboenden. Nacka, Norrtälje, Vellinge, Åre. Vita reservat som blir mer och mer attraktiva för medelklassen än Svalöv, Ludvika, Norberg och Ljusnarsberg.

Vi kan komma in i en situation där inte bara stadsdelar töms på välutbildad kompetent arbetskraft för att fyllas på med de som står längst ifrån arbetsmarknad och samhälle. Dessa kommuner, hela samhällen, blir då något annat. Något nytt. Samhällen utan närvaro av statligt våldsmonopol samt statliga åtaganden som Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Hela kommuner.

 

En uppföljning på detta är redan klar och publiceras under söndagen.Den kommer peka på de få möjliga handlingsalternativ som finns om vi agerar nu.Om ett år, senast om två, kommer det vara för sent för några kommuner att vända utvecklingen.

I morgon får ni ta del av Helene Bergmans andra del av utvecklingen i Turkiet.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se