Ett smärtsamt uppvaknande

  • Torsdag 23 Jun 2016 2016-06-23
E-post 0

Regeringen planerar att sänka ersättningen kraftigt för ensamkommande barn och unga. De ska inte längre slentrianmässigt kunna placeras på dyra HVB-hem. Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) innebär förslagen en stor besparing för staten. Det handlar om mångmiljardbelopp.

– Anledningen till att vi gör det är att vi ser att de pengarna i dag används till sådant som vi inte har så stor nytta av. De som bedriver hem har kunnat ta väldigt bra betalt, samtidigt som vi ser att behoven är väldigt stora på andra områden, till exempel i skolan, säger hon till SVT Nyheter.

Ersättningen för ett ensamkommande barn eller ungdom sänks från 1.900 till 1.350 kronor per dygn, oavsett om man bor i ett stödboende eller ett HVB-hem. Sänkningen är tänkt som en morot för kommunerna att starta fler billiga stödboenden och inte slentrianmässigt placera barnen och ungdomarna i dyra HVB-hem. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, anser att regeringen stjälper över kostnaderna på kommunerna under 2017 vilket ledarsidorna.se varnat för under en längre tid.

Kommuninvests prognos är inte ointressant. Kommuninvest består av två delar. Dels finns aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB, som erbjuder krediter och finansiell expertis och dels finns den ekonomiska föreningen Kommuninvest ekonomisk förening, som äger aktiebolaget. Den ekonomiska föreningen har 90 procent av Sveriges kommuner, landsting och regioner som medlemmar.

Kommuninvest menar att den snabba befolkningstillväxten gör att svenska kommuner står inför en ny period av omfattande välfärdsinvesteringar, liknande den på 60- och 70-talen. Effekten blir bland annat en kraftigt ökad upplåning, visar en ny rapport från kommunsektorns gemensamma låneinstitut Kommuninvest. Kommuninvest spår att den kommunala låneskulden fördubblas på en tioårsperiod. Med fördubblad låneskuld följer fördubblade kostnader för räntor samtidigt som flera kommuner tecknat långa avtal med privata entreprenörer för olika former av tillfälliga boenden. Ökade kostnader för kommunerna som måste täckas antingen genom skattehöjningar eller besparingar. Ett annat ord för besparing är undanträngning.

Varbergs kommun är en kommun som ledarsidorna.se har granskat. Där kommer kommunen bland annat  hyra ett boende för 13 500 000 SEK för 12 platser under fem år. Dygnskostnaden, vid full beläggning, blir 616 kronor per plats. Exklusive el, VA och mat.

Inte heller personalkostnaderna för de som skall jobba med de nyanlända är inräknade i beloppet utan avser bara en sängplats under tak. För att garantera säkerheten bör minst två personer vara i tjänst dygnet runt. Ensamarbete har, visar det sig, medfört alltför stora risker. Det krävs sannolikt inte ens högstadiematematik för att inse att Varbergs kommun kommer stå med en förlustaffär för anläggningen från och med årsskiftet.

Och i fem år framåt.

Inte bara boendekostnaderna för nyanlända kommer rullas över på kommunerna. De som kommunplacerares under 2015 kommer under 2017 förlora sina statsbidrag. Har dessa nyanlända inte kommit i egenförsörjning eller sysselsättning kommer kommunerna, eller arbetsförmedlingen via lönebidragsarbete, behöva träda in för att trygga försörjningen. Några statsbidrag är sannolikt inte att räkna med då Ylva Johansson är tydlig med att staten måste minska sina utgifter genom effektiviseringar. Och då har vi inte börjat räkna på skolornas eller socialtjänstens behov av tolkar. Kostnader som måste bäras av kommunerna i förlängningen utan riktade bidrag från staten.

Förutsättningarna för att dessa nyanlända skall kunna vara i egenförsörjning bör anses vara starkt begränsade. Endast 30 procent av de nyanlända är i helårssysselsättning efter femton år i Sverige.

För de som kan sin Collier, eller mer i detalj läst och lärt något av Paul Colliers “Exodus”  och andra studier, kan vi nu tillsammans bocka av punkt efter punkt vad han har kommit fram till genom sin forskning vid University of Oxford och hans erfarenhet som direktör vid Världsbanken med ansvar för migrationsekonomi. Först kom vi till panikpunkten genom gränskontrollerna och de lagar som voterades igenom under veckan i Riksdagen, nu kommer vi till nästa steg – när första delen av tiden i Sverige skall betalas. Och det kommer komma fler punkter som han definierat. Inom kort kommer jag försöka sammanställa vad vi har rätt att förvänta oss. Men:

Där kom den. Överrullningen. Inte alls oväntat. Men likväl kommer det bli ett smärtsamt uppvaknande för många.

 

Alla era bidrag har varit viktiga och burit mig och redaktionen fram till det ni ser idag. Till er alla är jag ett djupt tack skyldig. Alla framtida donationer och bidrag kommer även de göra avgörande skillnad när vi nu måste börja förbereda samhället på vad som kommer härnäst.

It will be a bumpy road ahead….

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se