Latent arbetssökande?

  • Onsdag 8 Jun 2016 2016-06-08
E-post 0

I november lade regeringen om politiken för att kraftigt minska antalet asylsökande till Sverige. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson säger nu att det inte finns någon väg tillbaka till den gamla generösa flyktingpolitiken.

– Personligen tror jag inte det, säger han

För endast tre månader sedan hade uttalandet varit helt omöjligt. Då hade den som gjort det anklagats för ”att spela Sverigedemokraterna i händerna”. Sannolikt spelar SCB senaste PSU, Partisympatiundersökning” en stor roll i detta. Var fjärde LO-medlem sympatiserar idag med Sverigedemokraterna. LO har sannolikt låtit göra egna undersökningar vars siffror mycket väl kan vara ännu bistrare. Stödet för den forna flyktingpolitiken är i praktiken noll ute i landet, i de kommuner som tvingats bära huvuddelen av 2015 års mottagande. Hade hela Sverige tagit emot lika många flyktingar per capita som till exempel Hultsfred gjorde 2015 hade vi tagit emot 800 000.  LO:s ledning har insett att de måste fokusera på sina egna medlemmar istället för att föra en identitetspolitik. Skälet är enkelt, pressen från medlemmarna blir allt större på att fokusera på huvuduppdraget, jobben för medlemmarna, istället för något annat.

Sverige är idag ur balans. Inte i balans. Och då har inte integrationsutmaningarna börjat ens. En asylsökande får idag vänta mellan 14 och 21 månader på besked. Och det är inte allt, statistiken visar upp en rad med svarta hål som den politiska nivån inte vill tala om. Arbetslösheten är inte alls på väg ner som många påstår. Det finns svarta hål även i denna statistik.

Ett Sverige i balans. Är det möjligt att ens uppnå med den händelseutveckling som vi ser idag? Delar av avfolkningen av landsbygden ser ut att ha hejdats men istället för arbetande befolkning fylls detta på av sådana som går i olika former av bidragsfinansierad konstgjord andning. Sysslolöshet. Den senaste månaden uppgick arbetslösheten till 7,3 procent, vilket var 1,0 procentenheter lägre än samma månad föregående år. Totalt uppgick antalet arbetslösa till 381 000 personer. Den säsongsrensade och utjämnade siffran för arbetslösheten var 6,9 procent. Det finns dock en stor osäkerhet i dessa siffror. Tidigare har SCB och arbetsförmedlingen definierat olika grupper som ingår i statistiken men inte räknat in en särskilt utmejslad grupp i statistiken.

”Latent arbetssökande”

Denna grupp omfattar 96 600 varav 34 100 är utlandsfödda. Skulle dessa latent arbetssökande ingå i statistiken för arbetskraften skulle siffrorna för regeringen Löfven försämras markant. Vi skulle då ha en öppen arbetslöshet på närmare nio procent. Eller drygt detta. Det som är bekymmersammast är att gruppen utrikesfödda är så pass markant mycket större än den inrikesfödda bland de ”latent arbetssökande” . Hur dessa grupper sedan fördelas geografiskt framgår inte, inte heller hur stor del av de latent arbetssökande som har två utrikesfödda föräldrar.

Latent arbetssökande ingår i huvudbegreppet ”ej i arbets­kraften” och omfattar personer som velat och kunnat arbeta referens­veckan men inte sökt arbete. Med denna manöver kan SCB skönmåla regeringens arbetslöshetssiffror genom att kunna redovisa en 20 procent lägre arbetslöshet än den reella.

Utmaningar finns det gott om. Det är därför Stefan Löfven har tre ministrar med samordningsansvar som överlappar varandra. Den senare manövern ger alla tre gott om utrymme att skylla på varandra när något går snett.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se