Luftpastejer och luftgitarr

  • Torsdag 16 Jun 2016 2016-06-16
E-post 0

Statsministern fokuserade, likt de övriga partiledarna, i inledningen av sitt anförande på partiledardebatten i riksdagen på terrorattacken i Orlando. Han konstaterade att det är regeringens ansvar att bekämpa extremism och hat.

– I sommar kommer jag att delta i Stockholm Pride, för att hylla det öppna samhället

– Det är hela samhällets ansvar att bekämpa terrorismen och extremismen med fasthet

slog han fast.

Dessvärre så klarade inte vare sig statsministern eller någon annan partiledare att ta sig längre. Just statsministern, men även regeringen i allmänhet samt även oppositionen, bör istället ha förtjäna kraftig kritik kring att mest spela luftgitarr. Det låter en hel del men är mest playback och ett viftande på scen utan instrument, trots löften om ytterligare skärpningar i lagstiftningen kring resande jihadister. Skärpningar som de flesta terroristexperter rekommenderat för flera år sedan. Ledarsidorna.se har nära arbetsrelationer till flertalet av dessa i andra sammanhang som sedan minst två år försökt få igenom denna skärpning i de möten de pratat med såväl Alliansen som nuvarande regering men mötts med ansiktstryck som bäst kan liknas vid fiol-lådor. Helt oförstående eller direkt ovilliga. Ett annat exempel på detta, som borde lyfts av såväl opposition som  politiska experter långt tidigare, är att granska regeringens arbete med finansiering av olika organisationer.

Regeringen, företrädd av kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) säger sig ha inlett ett arbete för att säkerställa att det sker en förstärkt och förtydligad kontroll av organisationers grundläggande värderingar innan skattepengar betalas ut. Stöd till civilsamhälle och trossamfund ska fördjupa demokratin är huvudlinjen i detta arbete beskriver hon i en artikel på DN Debatt.

Kulturministern skrev då bland annat:

Vi påbörjar nu ett arbete inom regeringskansliet med syftet att utreda hur statliga bidrag till stöd för det civila samhällets organisationer kan bli mer långsiktigt, förutsebart och enhetligt. De medel som ges för organisering ska fördjupa demokratin, inte undergräva den.

Samtidigt inleds även ett arbete för att säkerställa att det sker en förstärkt och förtydligad kontroll av organisationers grundläggande värderingar för att skattepengar ska kunna betalas ut. I detta arbete ingår en granskning av organisationernas värdegrund samt att det finns tydligare riktlinjer för att hantera de fall där detta kan ifrågasättas.

Det finns ett uppdrag att biträda Regeringskansliet i arbetet med att utreda hur statliga bidrag till stöd för det civila samhällets organisationer kan bli mer långsiktiga, förutsägbara och enhetliga som kulturministern hänvisar  till men:

Det existerar inget sådant protokollfört uppdrag, eller ens antydan till några som helst uppdrag till skärpta kontrollstationer för de som uppbär statsbidrag som stödjer de påståenden som kulturministerns gör i sin debattartikel.

Det vill säga, utredningsmannen har inte enligt de protokollförda uppdragen att utreda kontrollen av värderingarna eller budskapen de förmedlar. Att bidrag inte riskerar att hamna i organisationer som anlitar hatpredikanter eller på annat sätt bidrar till extremism. Protokollen på de beslut som kulturministern hänvisar till är bifogade, med bilaga, längst ner i artikeln.

Vare sig Sveriges riksdag eller regering tar tag i en av de komponenter som är en av flera avgörande faktorer som vi lätt kan påverka i kampen mot radikalisering. Att strypa finansieringen. Tvärtom så syftar utredningsuppdraget till att släppa något mer på byråkratin och därmed kontrollen över de 12 miljarder kronor som fördelas årligen som statsbidrag till det civila samhällets organisationer inom ett flertal verksamhetsområden via ett 150-tal olika bidrag. 

12 miljarder av våra gemensamma skattemedel.

Det blir heller inte lättare av att delar av Ibn Rushd – sfären sedan en tid lagt över viss verksamhet i stiftelseform och låtit investera statbidrag i fastigheter. Har du väl gömt undan verksamhet i stiftelseformen så försvåras insynen och kontrollen ytterligare.

Uppdraget syftar till att förenkla för mottagarorganisationerna så att de slipper redovisa sin verksamhet på årlig basis. Har du väl fått ditt bidrag så ser statens möjligheter att dra in detsamma eller beredas ökad insyn ut att minska med den uppdragsutformningen kulturministern beslutat om.

Det blev mest luftpastejer och luftgitarr av allt ihop.

 

Alla donationer, stora som små men även de som valt att bli månadsdonatorer möjliggör just de  tidskrävande djupdykningar i arkivens vindlingar som behövs. Där återfinns de små detaljerna som ser igenom den politiska retoriken.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se