Positionsförändringar

  • Måndag 6 Jun 2016 2016-06-06
E-post 0

Nya EU-ministern Ann Linde vill att EU bygger upp ett system för att skicka de flyktingar som försöker ta sig över Medelhavet tillbaka till sina ursprungsländer. Hon tror att det är viktigt att EU jobbar för ett flyktingavtal med det krigshärjade Libyen. 

–Du har inte så många alternativ, säger hon till SVT.

Matematiken kring detta, trots de begränsade valmöjligheterna, är inte enkel. Libyen har idag två regeringar, två arméer, minst 1 200 milisgrupper samt är IS / DAESH nya jaktmarker samman med Boko Haram och de delar av Polisario som glider mellan grupperna. För att lösa upp detta har kungen av Marocko, kung Mohammed VI, ett särskilt FN-uppdrag att finna en diplomatisk lösning. Varje lösning i Libyen kommer kräva hans medverkan.

Linde, å sin sida, har en särskild historia som allierad med de identitetspolitiska krafter inom Olof Palmes Internationella Center som önskar se ett fritt Västsahara. Så sent som i början på året framhärdade hon denna position i FN-högkvarteret enligt säkra källor som deltog i dessa möten. Hon var då  statssekreterare åt Anders Ygeman och lanserade denna gamla politik, om erkännande, efter det att Margot Wallström låtit meddela att regeringen inte har för avsikt att erkänna ett fritt Västsahara under Polisarios överhöghet.

Skall situationen i Libyen stabiliseras kommer detta kräva diplomati i den högre skolan, en diplomati som endast Frankrike, Spanien och Storbritannien är förmögna till i dagsläget. Även om vi nu, efter mycket om och men, lyckats upprätta bilaterala samtal på nivån under utrikesministernivå med Marocko återstår mycket innan vi kan nå den nivå under Frankrike, Spanien och Storbritannien befinner sig.

Danmark har nästan lika goda relationer och har framfört sin tacksamhet till Marocko för att de ståndaktigt hållit garden i söder åt EU. Det land som kanske mest behöver samma form av avtal med EU som Turkiet är faktiskt Marocko. Vi kan fundera på vad som skulle hända om de släppte sin gard. Gibraltarsundet tar endast 30 minuter med båt att korsa. I Marocko lever 40 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen.

Om Sverige nu skall spela en roll i detta kommer det krävas av regeringen Löfven garantier att Västsahara-frågan blir avförd från dagordningen för evig tid. Det skulle i sin tur utmana stora delar av det identitetspolitiska stöd många av hans medarbetare vilar på. 

Lindes uttalande är intressant ur även ett kremlologiskt perspektiv. Det kan inte uteslutas att hon nu positionerar sig inför en förlust i voteringen om vilka länder som skall representeras i FN:s säkerhetsråd. Om denna votering leder till en förnedrande förlust för Sverige kommer hela Margot Wallströms utrikespolitiska projekt med en feministisk utrikespolitik som gått ut på att förolämpa allt och alla genom journalister att falla. Med det kommer det inte finnas mycket arbetsglädje kvar hos Wallström vilket då öppnar för en nystart med hugade kandidater. Att Polisarios president Mohamed Abdelaziz nyligen gick bort i en hjärntumör öppnar även en möjlighet för Socialdemokraterna att med hedern i behåll, något sånär, backa ur den relationen där delar av Polisario alltmer glidit över i att vara en gren av AQiM, Al Queda in Mahgrib. Frankrike är inte ensamma om att i slutna rum ifrågasatt vad Sverige har för relationer med olika organisationer. Och vad vårt bistånd egentligen används till. Om detta kommer Ledarsidorna.se återkomma.

Linde är i varje fall en hugad kandidat till högre ämbeten än nuvarande vilket är väl känt. Och situationen i Libyen torde vara en utrikesministers område, inte en EU-ministers med Stefan Löfvens nya organisation och ansvarsområden.

Positionerna förändras. Innan regeringen Löfven II ens är två veckor gammal.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se