Provocerande tyst

  • Måndag 20 Jun 2016 2016-06-20
E-post 0

Att organisationer som bjuder in hatpredikanter får statsbidrag är groteskt. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor agerar provocerande omdömeslöst. Avdelningschef Lotta Persson säger till TT att hon förvisso anser det vara jätteviktigt att pengar inte går till antidemokratiska organisationer, och att hon vetat om att SFM bjudit in föreläsare som öppet sympatiserar med IS och al-Qaida, men att hon ändå gjort bedömningen att ansökan håller måttet skriver Expressen i en ledarkrönika.

Att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor agerar provocerande omdömeslöst är sannolikt en underdrift. Men de är långt ifrån ensamma.

Granhedsgården AB är ett annat exempel som borde fått bland annat såväl migrationsministern, utbildningsministern som kulturministern att reagera. Granhedsgården AB ansökte om att få starta asylboende men nekades av Migrationsverket. Ett beslut som Granhedsgården AB begärt överprövning av.

Granhedsgården AB beskrevs i ett tidigare inlägg på Ledarsidorna.se. Efter att Folkbildningsförbundet Ibn Rushd överlåtit ena hälften på stiftelsen ”Islamiska Förbundet i Sverige”, IFIS, så har den andra halvan lagts i ett med IFIS samägt bolag. Insynen i verksamheten är minimal med kombinationen stiftelse och aktiebolag samtidigt som verksamheten finansierats med skattemedel avsett för folkbildning men som gått till kapitaluppbyggnad samt införskaffande av anläggningstillgångar. Bidrag som varit avsedda för folkbildning i någon form.

IFIS är inte en okontroversiell aktör i det muslimska civilsamhället. Timbro har tidigare gjort en genomlysning av det muslimska organiserade civilsamhället i en rapport. Av rapporten framgår att IFIS har såväl sympatier som relationer med Muslimska Brödraskapet. Att personunionerna mellan Granhedsgården AB, Ibn Rushd och IFIS är täta kan Omar Mustafa vara en symbol för.

  • Omar Mustafa är Förbundsrektor för Ibn Rushd.
  • Omar Mustafa är  ordförande för IFIS.
  • Omar Mustafa är idag ordinarie ledamot i Granhedsgården AB efter att tidigare haft ordförandeposten. Mustafa var ordförande när strukturen byggdes upp.

Mustafa återfinns därmed som firmatecknare eller ledande befattningshavare i alla tre organisationerna som genomfört denna fastighetstransaktion och koncernkonstruktion. En koncernkonstruktion finansierad med skattemedel och numera utan reell insyn. Har du väl valt att lägga verksamheten i en stiftelse är den offentliga insynen mycket begränsad. Mer begränsad än i ett aktiebolag.

Mustafa Tumturk, utvecklingschef för Granhedsgården har vitsordat goda kontakter rakt in i Miljöpartiets inre krets genom sin nära släkting. Släktingens namn? Mehmet Kaplan.

Men mest intressant är Granhedgårdens VD. Hans namn är Mostafa Kharraki och som bisyssla är han ordförande för organisationen Islamic Relief svenska del. Islamic Relief anses vara en del av det Muslimska Brödraskapet och är klassificerade som terrororganisation av Förenade arabemiraten. Islamic Relief uppges även stå Hamas nära och har, enligt uppgift, hjälpt till med organisationsuppbyggnaden.

Kulturministern har en särskild historia i detta i ett annat avseende, hon har bejakat och till och med givit legitimitet att kommunala skattemedel går till organisationer som gömmer papperslösa, som inte har rätt att vistas i landet.

Återigen framgår det med vilken släpphänthet som såväl Alliansen som nuvarande regering hanterat frågorna kring såväl bidrag till ungdoms- och civilsamhällesfrågor som till folkhögskolor. Turerna kring Kista Folkhögskola är troligen endast toppen på ett isberg vars storlek vi ännu bara kan gissa oss till. Bristande intresse, eller en politisk styrning som vi inte ser, från de få kontrollmyndigheter vi har samt att bidragstagare över tid byter plats med varandra eller har nära relationer med bidragsgivande part är troligen några av orsakerna.

Det är, i sammanhanget, en lite märklig tystnad och passivitet från ministrarna Fridolin och Bah Kuhnke. Inte bara märklig. Provocerande.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.