Att göra en “Pasok”

  • Måndag 18 Jul 2016 2016-07-18
E-post 0

De modulhus som Migrationsverket planerat att bygga, tillsammans med kommuner runt om i landet, för att lösa bostadsbristen bland asylsökande, läggs på is. Det kan innebära ekonomiska förluster för kommuner som ligger långt framme med byggplanerna rapporterar SR/Ekot.

Magnus Gustavsson, som är tillförordnad avdelningschef på Migrationsverket, förklarar orsaken till helomvändningen med att Migrationsverket är fel myndighet att producera bostäder för asylanter samt

– Det är väl först nu som vi börjar se frukten av det arbete som vi har gjort, för att lösa våra behov. Och det är först nu som frågan blir aktualiserad på det här sättet.

Luleå kommun, som är en av de kommuner som nu fått besked om att Migrationsverket ”pausar”, reagerar med både förvåning och besvikelse. Anna Lindh Wikblad, samhällsutvecklingschef:

– Ja, jag är förvånad, för vi hade ganska nyligen samtal med Migrationsverket som lät väldigt positivt, och den här avsiktsförklaringen har ju just precis, den här sommaren, antagits politiskt, så vi trodde nog att vi hade ett samarbete.

– Vi har lagt ner både tid och kraft och vi har sett det som en viktig del för att kunna jobba tidigt med integration och inkludering, att kunna börja redan under asyltiden.

Att detta besked kommer nu, mitt under semesterperioden och i det politiska vakuum som uppstår efter Almedalsveckan är sannolikt ingen slump. Lika lite slump som när integrationsminister Ylva Johansson lät förstå att ersättningen sänks till kommunerna för kommunplacerade ensamkommande barn och unga vuxna kommunicerades strax innan avsparken i matchen Sverige – Belgien. Ett kommunalråd i en medelstor svensk kommun reagerade igår morse till Ledarsidorna.se enligt följande:

Konsekvenserna kommer allt eftersom nu och jag börjar inse allvaret i SKLs prognos om 2 kr skattehöjning. Staten sätter kommunerna i en sits där våra åtaganden ökar och problem som vi inte bett om måste hanteras. 

Det är ingen hemlighet att flera kommuner, även storstäderna, under hösten kommer vara tvungna att dra ner verksamheten till att endast omfatta lagreglerade åtaganden inom socialtjänsten. Under hösten kommer Migrationsverket börja placera ut enligt den tvingande lagstiftningen och Solna, för att ta ett exempel, kommer att få ta emot 800 asylanter som de saknar bostäder för samtidigt som de redan kommunplacerade, som inte är i egenförsörjning, kommer behöva försörjningsstöd om de inte är placerade i något av Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Att Migrationsverket och Arbetsförmedlingen nu kommer behöva miljardförstärkningar i budgeten blir mer och mer klart. Källor på hög nivå i flera olika myndigheter, inklusive sådana som lyder direkt under finansdepartementet, vittnar till Ledarsidorna.se om besparingskrav på upp till tio procent. Försvarsmakten fick frågan under våren om de kunde ta emot 4,5 MDR SEK extra under 2016 och få motsvarande neddragning 2017.

Försvarets svar var att detta var omöjligt då förbandsproduktionen redan går på övertid samt att försvarsmateriel inte kan upphandlas och levereras med bara sex månaders varsel.

Det vi ser nu är hur staten rullar över allt de kan på kommunerna samtidigt som kommunerna tvingas både skära ner till miniminivå i åtaganden samt försöka rulla över så mycket av de löpande kostnaderna på Arbetsförmedlingen. Regeringen frigör för detta avseende så mycket medel det går till Arbetsförmedlingen och Migrationsverket som har att hantera de anhöriginvandrare som inte omfattas av den skärpta asyllagstiftningen som väntas komma under hösten 2016 samt 2017. Socialdemokratiska kommunalråd kommer därmed stå inför en massiv svekdebatt gentemot sina väljare när de tvingas svika vallöften samtidigt som moderata kommunalråd kan svära sig fria och skylla på den nuvarande regeringen. I varje kommun som socialdemokraterna sitter i opposition kommer majoriteten kunna skylla detta på minoritetens partikamrater som sitter i regeringen. Socialdemokraterna har hamnat, delvis av egen kraft med även med god hjälp av Fredrik Reinfeldts uppgörelse med Miljöpartiet 2011, i ett helvetiskt läge.

Och sett till vad Sverige tog emot 2015 är detta bara uppvärmningen. Den stora “överrullningen” av kostnader på kommunerna kommer 2017-2019. 2018 är det valår.

Risken är nu stor att Socialdemokraterna gör en ”Pasok” när partiet, oavsett om de sitter i majoritet eller opposition, på kommunal nivå tvingas till smärtsamma besparingar på alla områden samt ta beslut om oförutsedda skattehöjningar. De kommer inte bli trovärdiga när de hänvisar till partikamraterna i regeringen. Socialdemokraternas grekiska systerparti Pasok gick på sju år från ett stöd på 43,92 procent till praktiken en utradering och har idag endast stöd från 6,28 procent. Alternativet? Det finns ett alternativ för Stefan Löfven om han vill rädda sitt partis existens:

Att ge Miljöpartiet respass från regeringen under förnedrande former och skylla allt på dem då de varit inblandade från början 2011 med uppgörelsen med Fredrik Reinfeldt. Frågan är bara om regeringschefen har modet att göra det. Alliansen är, av lätt insedda skäl, helt ointresserade av att ta över den soppa som nu uppstått. Inte heller de är speciellt lockade av att göra en “Pasok” trots sin egen medverkan från början.

 

 

 

Not:

Detta samtalade jag om med Österåkers kommunalråd Michaela Fletcher i Almedalen. Jag har varnat för denna utveckling sedan 2012 men dessvärre uppenbarligen för pizzakartongs- och Netflixekonomer, döva öron samt analfabeter.

Jag vill därmed tacka er läsare för att ni givit mig kraft att stå upp. Utan ert stöd, på olika sätt, hade även jag med tiden blivit stum, döv och analfabet. Ni har givit mig styrka att fortsätta, för det är jag er alla oändligt tacksam. Det vi sett är bara uppvärmningen, huvudnumret startar nu, och jag kommer behöva ert stöd även för det som kommer nu och även efter det. 

Jag bockar av, punkt efter punkt, bland annat Paul Colliers samlade forskning. Ingen seriös politiker kan idag säga att de inte visste eller var varnade. Ingen seriös politiker, som tar sitt uppdrag på allvar, kan heller inte komma undan med att de inte vet vad som ligger framför oss.

 

 

Tycker du att det är värt en, två eller tre kronor per dag att läsa Ledarsidorna.se bli gärna månadsdonator.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se