Blev det helt rätt det här?

  • Måndag 25 Jul 2016 2016-07-25
E-post 0

Nyanlända i Eskilstuna utnyttjas för svartjobb. En person som P4 Sörmland träffat berättar om hur hon jobbat under slavliknande förhållanden på en restaurang – för 13 kronor i timmen. Flera personer som P4 Sörmland pratat med bekräftar att det förekommer svartjobb i Eskilstuna, där nyanlända värvas att jobba svart inom städ, restaurang och byggbranschen. Jobbpassen är ofta långa, och betalningen liten.

Vi har all rätt att förvänta oss fler nyheter av denna karaktär. Men som även omfattar de som nu skall avvisas. Sedan en dryg månad tillbaka har människor som fått avslag på sin asylansökan inte längre rätt till ersättning eller boende. Hittills har 2.400 personer förlorat sitt bidrag och 1.700 av dem har även tvingats lämna Migrationsverkets boenden sedan den 1 juni. Lagen gäller asylsökande över 18 år som har ett lagakraftvunnet utvisnings- eller avvisningsbeslut, som inte längre går att överklaga. Inför att lagen trädde i kraft hade runt 4.500 personer fått besked om att de inte längre skulle ha rätt till dagersättning eller plats på asylboende.

Sakta men säkert växer ett parallellt samhälle fram vartefter avvisningsresorna inte fungerar. Ett skuggsamhälle där människor utnyttjas när de inte vill låta sig avvisas eller där de som befinner sig i asylprocessen blir så pass frustrerade under väntetiden att de gör allt för att tjäna in pengar till sina anhöriga som sitter och väntar på att få komma till Sverige. Lönerna är svarta och bidrar inte på något sätt till våra gemensamma åtaganden som vård, skola och omsorg. De som anlände, och ansökte om asyl, innan den 24 november 2015 omfattas inte av dagens mer restriktiva asyllagstiftning.

Men det är inte allt.

Sedan 2013 har Sverige antagit en lag som rör papperslösas rätt till vård, Lagen om vård som ej kan anstå”. Det förändrade regelverket innebär kortfattat att personer som håller sig undan verkställning av utvisnings- eller avvisningsbeslut (”gömda”) och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om tillstånd för detta (”papperslösa”) nu har laglig rätt till subventionerad vård i samma utsträckning som asylsökande som befinner sig i Sverige.

Papperslösa personer som inte fyllt 18 år ges rätt till:

  • Fullständig vård
  • Regelbunden fullständig tandvård
  • Läkemedel

Gömda och papperslösa vuxna ges rätt till subventionerad:

  • Vård som inte kan anstå samt mödrahälsovård
  • Preventivmedelsrådgivning och vård vid abort
  • Hälsoundersökning
  • Tandvård som inte kan anstå
  • Läkemedel som receptförskrivs i samband med sådan hälso- och sjukvård som nämns i första punkten
  • Kostnadsfri vård enligt smittoskyddslagen

I sammanhanget bör nämnas att landsting redan innan beslutet trädde i kraft haft möjlighet att erbjuda vård upp till samma nivå som gäller för bosatta inom landstinget. Barn till papperslösa, eller sådana som saknar uppehållstillstånd, har rätt till skolgång och sekretessbelagda uppgifter för att undvika rapportering till polisen. 2014 tog Malmö stad beslut om att barn till papperslösa få socialbidrag enligt full norm och papperslösa barnfamiljer ska få bostaden betald. Malmö stad har i sammanhanget en extremt dålig ekonomi med ett redan svagt skatteunderlag. Mer än 25 procent av Malmö stads budget utgörs av statliga medel eller medel fördelade från andra kommuner genom det kommunala utjämningssystemet. Trots den dåliga ekonomin tillämpar Malmö stad kanske den generösaste hållningen av alla kommuner i relation till papperslösa. Skulle inte det kommunala utjämningssystemet finnas skulle Malmö stad gå i konkurs.

Men det finns mera ”Förordning om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd”,  från 2013 och därmed ett arv från regeringen Reinfeldt II. Syftet med statsbidraget är att kommuner som inom sitt område har barn som vistas i landet utan tillstånd och har kostnader för barnets utbildning ska kunna ansöka om ersättning för sina kostnader. Malmö stads skolor fick 7 miljoner kr i statsbidrag i slutet av 2015 på grund av att de bland annat har många illegala migranter i sina skolor.

I denna kontext finns det all anledning att göra ett förtydligande. Termen “papperslös” innebär, i lagstiftarens perspektiv, att personerna saknar identitetshandlingar. Idag har det mer och mer utvecklats till att personerna i fråga har fel papper, det vill säga ett utvisningsbeslut, och uppträder därmed som papperslösa. Krister Thelin utvecklar detta på “Det goda samhället”.

Det finns all anledning att se fram emot höstens budget för nästkommande år med viss oro för kommunerna. Antalet som saknar uppehållstillstånd, som avvisas men vägrar lämna Sverige kommer att öka samtidigt som lagrum, förordningar och praxis tvingar kommuner till att även erbjuda omsorg för de som saknar tillstånd. Att antalet asylsökande nu minskar kan komma att visa sig inte påverka oss nämnvärt annat än att Migrationsverket får marginellt mindre huvudvärk. De har fortfarande den stora puckeln framför sig, de som har rätt till anhöriginvandring som kom innan den 24 oktober 2015.

Kontentan? Vi ser nu i realtid ett parallellsamhälle växa fram, ett samhälle som inte bidrar till välfärden med stora inslag av kriminalitet och som saknar uppehållstillstånd men samtidigt har rätten att få det övriga samhällets stöd på olika sätt.

Vem tänkte till här? Blev det helt rätt det här?

 

På en lönedag som idag, tyckte du detta var värt en, två eller tre kronor? Ledarsidorna.se välkomnar alla donationer, stora som små, för att driva verksamheten vidare.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se