Fiskar ruttnar alltid från huvudet

  • Onsdag 13 Jul 2016 2016-07-13
E-post 0

Alla riksrevisorer måste avgå. Det säger Inga-Britt Ahlenius, själv tidigare chef över Riksrevisionsverket och för FN:s internrevision.

”Det här är genant för riksrevisorerna, för Riksrevisionen och för Sverige”

säger hon till DN.

Riksrevisor Susanne Ackum har redan avgått på grund av DN:s granskning. DN avslöjar även uppgifter om hennes agerande på Riksrevisionen. Hon har lämnat ut internt arbetsmaterial och låtit anställda på regeringskansliet och intresseorganisationen Saco påverka Riksrevisionens granskningar. Åtminstone en granskning har lagts ned efter kontakter med tjänstemän på regeringskansliet. Susanne Ackum har även låtit sin sambo ta del av och komma med synpunkter på hur en granskning skulle presenteras.

Susanne Ackums sambo är Gunnar Wetterberg, som är en känd opinionsbildare och debattör. I juni mejlar Susanne Ackum honom en promemoria om en opublicerad rapport om kostnaderna för asylboenden. Wetterberg svarar och ger sina synpunkter på formuleringar och innehåll. Wetterberg sitter i Sveriges Radios styrelse sedan 2013 samt är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien sedan 2010. Wetterberg är mest känd på senare år för sin biografi om Axel Oxenstierna. Axel Oxenstierna var den kansler som satte normen för en opolitiserad och självständig statsförvaltning. Det som numera endast i teorin kännetecknar den svenska modellen. Att Wetterberg, trots sin gedigna kunskap om vikten av den självständige statstjänstemannens roll, lät sig dras in i denna härva av vänskapskorruption ger oss tydliga tecken på hur Sverige har förändrats i grunden. Wetterberg har bland annat erhållit Pro Patrias medalj i 12:e storleken för sina fötjänster. Pro Patrias högste beskyddare är kung Carl XVI Gustav.

Inte heller har Wetterbergs biografi om Oxenstierna satt några spår i honom själv eller i sambons Susanne Ackums medvetande. Wetterberg har, genom sin medverkan i det som kan uppfattas som vänskapskorruption inom staten, satt sitt eget arbete, omdöme och heder på spel. En ödets ironi att den  författare som sammanställer själva sinnebilden av den ärlige och lojale statstjänstemannen själv visar sig vara en del av allt det Oxenstierna själv föraktade. 

Men. Riksrevisorer är inte lätta att byta ut rapporterar SR. De, liksom riksbankchefer och domare, har getts ett extra starkt anställningsskydd i grundlagen, för att inte riskera att utsättas för politiska påtryckningar. Men lagstiftaren tänkte inte på den situation som nu uppstått, att det är revisorerna själva som anklagas för korruption, sedan DN i en artikelserie bland annat visat hur utomstående kunnat påverka innehållet i revisionsrapporter. Denna lucka skapades i en tid när Axel Oxenstiernas tradition, av oförvitliga och omutbara tjänstemän i statens tjänst, var normen innan den politiska nivån började snegla på de statliga oberoende verken som reträttposter för före detta politiker. Med alla de vänskapsband det fört med sig. Exemplen har blivit fler och fler bara det senaste året.

Skatteverkets näst högsta chef, Helena Dyrrsen, försökte varna den före detta kabinettsekreteraren och tidigare regeringskollegan kabinettsekreterare Frank Belfrage om att Uppdrag granskning undersökte hans utländska tillgångar. Beslutet förankrades hos Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson – även han före detta kollega med Belfrage. Efter regeringsskiftet 2006 blev Dyrssen statssekreterare i statsrådsberedningen med ansvar för samordningen för Liberalerna. I januari 2013 lämnade hon detta och tillträdde posten som överdirektör på Skatteverket. Ingemar Hansson var från 2 november 2006 till 17 februari 2010 statssekreterare med ansvar för skatteområdet hos Anders Borg på Finansdepartementet.

Inte heller akademien eller den akademiska världen är utan politisering. Kunskap och förnuft får allt mer stryka på foten för de för dagen politiskt korrekta forskningsresultaten. Forskare inom humaniora har blivit alltmer ängsliga och inte sällan är tillsättningarna av olika professurer ett resultat av intensivt lobbyarbete på olika nivåer. Det är ingen hemlighet att Uppsala Universitets mest prestigefyllda professur inom humaniora, Nathan Söderbloms professur, kraftigt politiserats med Mattias Gardells utnämning 2006. Gardell närmar sig nu pension och vi kan se hur olika docenter och professorer nu positionerar sig för att kunna efterträda honom.

Segerstedtinstitutet är ett annat exempel. Detta inrättades vid Göteborgs universitet den första juli 2015 genom beslut av rektor. Ursprunget till Segerstedtinstitutet står att finna i ett mångårigt samarbete mellan Göteborgs universitet och Kungälvs kommun i arbetet mot rasistiska och våldsutövande miljöer. Institutet har fått omfattande kritik för att inte vara självständigt utan underordnat den politiska majoriteten i riksdagen. Kritiken mot institutet kommer från såväl journalister som Magnus Sandelin som erkända forskare med internationella uppdrag vid Försvarshögskolan, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren för att hålla en låg kvalitet och vara alltför politiserad.

Bilden av den stabila staten Sverige har förändrats i grunden. Riksrevisionen sågs av många som den sista bastionen av hederliga oförvitliga tjänstemän. Såväl nationellt som internationellt. Chris Forsne har tidigare beskrivit vanmakten i samhället. Korruption är inte bara en fråga om pengar utan även en form av vänskap och makt som byter händer när ingen ser det.

Frågan är om dagens politiska partier har modet att genomföra de konstitutionella reformer som kommer krävas eller om omsorgen om de egna förmånerna väger tyngre för att återupprätta förtroendet för svensk statsförvaltning.

Fiskar ruttnar alltid från huvudet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se