Från mycket illa till ännu värre

Fuad Hussein
  • Torsdag 28 Jul 2016 2016-07-28
E-post 0

”Nästa månad kommer att bli blodig i Syrien. Och det innebär att det blir blodigare i Europa också”, säger Fuad Hussein, en av världens främsta kännare av islamistisk terrorism till Ledarsidorna.se. ”Vi har bara sett början”, tillägger han angående den senaste tidens terrordåd i Frankrike och Tyskland. Och riskerna för svensk del är omöjliga att uppskatta i nuläget. ”IS slår till där de har folk och där de kan slå till.”

Skärmklipp 2016-07-28 06.15.34Den jordanske journalisten Fuad Hussein är inte vem som helst. Under en kort tid som politisk fånge lärde han känna Abu Musab Al-Zarqawi och dennes ideologiske läromästare Abu Mohammad Al-Maqdisi. Al-Zarqawi blev senare känd som ledare för Al-Qaida i Irak.

Efter fängelsetiden upprätthöll Fuad Hussein kontakten med terroristerna och skaffade sig även nya informationsvägar in i Al-Qaida. Detta resulterade 2005 i den mycket initierade och omtalade boken Al-Zarqawi – The Second Generation of Al-Qaeda. I boken beskriver han hur Al-Qaida i sju steg ska lyckas i sin kamp (se faktaruta). Idag, elva år senare, är det slående hur väl hans prognos stämde. 

I Al-Qaidas generalplan ingick att locka in USA i Mellanöstern och sedan utdela ett förödande slag mot amerikanerna. Det är i detta ljus 11 spetember-attackerna ska ses, menar Fuad Hussein. Strategin lyckades så till vida att amerikanerna gick in i Irak, men något förödande slag lyckades Al-Qaida aldrig utdela. I det ögonblick vidareutvecklade falanger av Al-Qaida strategin och IS/Daesh uppstod som dominerande aktör på arenan.

”AL-Qaidas metod gick ut på att provocera väst genom stora attacker i USA och Europa. Det lyckades inte så bra, så IS ändrade sig till att initialt hålla kriget inom en begränsad region i  Mellanöstern (Irak och Syrien, red:s anm) och till en början gick det bra”, konstaterar Fuad Hussein som även sitter på kontaktvägar in i IS.

”Problemen för IS uppstod i samma ögonblick som man utropade kalifatet och beordrade alla andra rebellgrupper att underkasta sig och ta order från IS. I det ögonblicket vände sig många av de grupperna mot IS – de förlorade sina samarbetspartners. Det sammanföll i sin tur med att USA och flera västeuropeiska länder började bomba IS och då tvingades man ändra taktik, från att prioritera territoriell överhöghet till att bedriva något som mer liknar ett gerillakrig”, säger Fuad Hussein till Ledarsidorna.se.

Hussein beskriver det som att IS plötsligt blev något han liknar vid pålägget i en sandwich. Från ena hållet trängdes organisationen av regimstyrkor och andra rebellgrupper och från andra hållet kommer väststyrkornas flyganfall. IS blev som ett vilt djur inträngt i ett hörn, anser Fuad Hussein. Då bestämde man sig för att återigen ändra taktik, från att strikt hålla sig i Mellanöstern till att flytta en stor del av kriget till Europa och samtidigt dra nytta av den muslimska diasporan i Europa. Målet är att genom konstant terror få väst att dra tillbaka sina styrkor från området.

”Det är inte flyktingarna som har kommit från kriget ni ska vara rädda för. Det är istället första och andra generationens invandrare – de som avskyr vad de ser som det syndiga livet i Europa samtidigt som de hatar västs ingripanden i Mellanöstern”, menar Fuad Hussein. ”Al-Qaida sade detta redan för tio år sedan; vi hittar våra soldater i Europa, de som är födda i Europa, kan länderna och deras svagheter.”

Han anser att regeringarna i USA och Västeuropa konsekvent underskattar arabvärldens folkliga stöd för attacker i väst. Och det har i sin tur till stor del att befolkningen uppfattar det som att väst stödjer dysfunktionella och diktatoriska arabregimer. Han tar ett exempel:

”Assad (Syriens president, red:s anm) tillåts fortfarande bomba sitt eget folk. Och väst vägrar att ge motståndsrörelsen luftvärnsmissiler. Efter Sovjets invasion i Afghanistan fick motståndsrörelsen avancerade luftvärnsmissiler från väst och det knäckte ryssarna. Hur tror du då att det uppfattas i arabvärlden när motståndsrörelsen inte får luftvärn? Det ses naturligtvis som ett stöd för Assad.”

Just nu förhandlar Ryssland och USA om en gemensam strategi i Syrien. Målet är att tillsammans slå ut den Al-Qaida-anknutna Al-Nusrafronten i norra Syrien, något som i nästa steg kommer att göra att terrorattackerna i Europa kommer intensifieras, enligt Hussein.

”Nästa månad kommer att bli blodig i Syrien. Och det innebär att det blir blodigare i Europa också. Det som har hänt i Tyskland och Frankrike är bara början. Det handlar inte bara om aktiva IS-medlemmar, utan många kommer att slå till enligt det de bedömer är IS vilja. Snöbollen är i rullning och inget kan stoppa den. Folk har förlorat hoppet. De ser hela tiden hur väst ingriper, men inte på deras sida.” Han vill dock inte säga något om risken för terrorattentat i Sverige eller övriga Norden.

”Det går inte att säga, man kan varken svara ja eller nej på den frågan. IS slår till där de har folk och där de kan slå till.”

Men Fuad Husseins slutsatser är allt annat än optimistiska. Hans uppfattning är att inget kommer att bli bättre förrän arabländerna blir riktiga demokratier och vägen dit ser inte alltför ljus ut. ”Situationen i Irak och Syrien kommer bara att gå från mycket illa till ännu värre. Kanske lyckas väst slå ut IS, men det dödar inte problemet. Då uppstår bara nya grupper som skruvar lite på taktiken och blir ännu mer hänsynslösa”.

“Vi ser det egentligen redan nu: vem hade tidigare trott att någon skulle göra något så förfärligt som att skära halsen av en gudsman i en kyrka?”

 

Inom de närmaste dagarna kommer hela intervjun kunna presenteras på franska och engelska. Allt för att presentera för läsarna ett så komplett källmaterial som möjligt.

Redaktionen gjorde dock den samlade bedömningen att i vaket efter terrordåden i Frankrike och så som situationen utvecklas i Belgien och Tyskland att publicera de första utdragen på svenska i förväg.

Denna intervju kommer att kompletteras med andra under hösten och redaktionen tackar för allt det stöd som hitintills inkommit för att möjliggöra denna form av nyhetsbevakning.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se